Person:
KÖK, ABDÜLAZİZ

Loading...
Profile Picture
Status
Organizational Units
Organizational Unit
Job Title
First Name
ABDÜLAZİZ
Last Name
KÖK
Name
Email Address
Birth Date

Search Results

Now showing 1 - 10 of 15
 • PublicationMetadata only
  İki Yaşında Çocukta Karın ve Göğüs Duvarında ve Kola Uzanan Dev Lenfanjiyom
  (2017-10-17) KÖK, ABDÜLAZİZ; AKDEMİR, OSMAN CEMİL; ZİYADE, SEDAT; SOYSAL, ÖMER; BÜYÜKPINARBAŞILI, NUR; KÖK, ABDÜLAZİZ; AKDEMİR, OSMAN CEMİL; ZİYADE, SEDAT; SOYSAL, ÖMER; BÜYÜKPINARBAŞILI, NUR
 • PublicationMetadata only
  Pulmoner nodüllere yaklaşım
  (2019-12-01T00:00:00Z) Soysal, Ömer; Kök, Abdülaziz; SOYSAL, ÖMER; KÖK, ABDÜLAZİZ
 • PublicationOpen Access
  Possible Old Drugs for Repositioning in COVID-19 Treatment: Combating Cytokine Storms from Haloperidol to Anti-interleukin Agents
  (2020-06-01T00:00:00Z) TULGAR, SERKAN; AHISKALIOĞLU, Ali; KÖK, ABDÜLAZİZ; Thomas, David Terence; KÖK, ABDÜLAZİZ
 • PublicationMetadata only
  Schwannoma of the Servical Vagus with Intrathoracic Extension
  (2015-06-01) TUGRUL, Selahattin; SENTURK, EROL; Ozturan, ORHAN; KOK, ABDÜLAZİZ; Buyukpinarbasili, NUR; ŞENTÜRK, EROL; ÖZTURAN, ORHAN; KÖK, ABDÜLAZİZ; BÜYÜKPINARBAŞILI, NUR
  Schwannomas are the rare benign tumors of the neck. Patients developing from the brachial plexus and cervical truncus and extending to the posterior mediastinum have been reported, but for the first time the following case report describes the extension of a vagal origin schwannoma from the anterior and middle mediastinum and its extraction with thoracotomy without sternotomy.
 • PublicationMetadata only
  Mediyastinal Fibrozis
  (2017-10-17) KÖK, ABDÜLAZİZ; AKDEMİR, OSMAN CEMİL; ZİYADE, SEDAT; SOYSAL, ÖMER; BÜYÜKPINARBAŞILI, NUR; KÖK, ABDÜLAZİZ; AKDEMİR, OSMAN CEMİL; ZİYADE, SEDAT; SOYSAL, ÖMER; BÜYÜKPINARBAŞILI, NUR
 • PublicationMetadata only
  Çocuk yaş gurubunda Vİdeo Yardımlı Torakoskopik Cerrahi uygulamalarımız
  (2021-12-04T00:00:00Z) Kök, Abdülaziz; Ceyhan, Süleyman; Yazan, Hakan; Çakır, Erkan; AKDEMİR, OSMAN CEMİL; KÖK, ABDÜLAZİZ; CEYHAN, SÜLEYMAN; UZUNER, SELÇUK; ÇAKIR, ERKAN
 • PublicationMetadata only
  Familyal Polipozis Koli ve Göğüs ve Karın Duvarında Desmoid Tümör
  (2017-10-17) AKDEMİR, OSMAN CEMİL; KÖK, ABDÜLAZİZ; ZİYADE, SEDAT; SOYSAL, ÖMER; KUNDUZ, ENVER; BÜYÜKPINARBAŞILI, NUR; AKDEMİR, OSMAN CEMİL; KÖK, ABDÜLAZİZ; ZİYADE, SEDAT; SOYSAL, ÖMER; KUNDUZ, ENVER; BÜYÜKPINARBAŞILI, NUR
 • PublicationMetadata only
  Bilateral Ardışık Rezeksiyon Yapılan Bilateral Senkron Akciğer Kanseri
  (2017-05-07) AKDEMİR, OSMAN CEMİL; SOYSAL, ÖMER; KÖK, ABDÜLAZİZ; ZİYADE, SEDAT; BÜYÜKPINARBAŞILI, NUR; AKDEMİR, OSMAN CEMİL; SOYSAL, ÖMER; KÖK, ABDÜLAZİZ; ZİYADE, SEDAT; BÜYÜKPINARBAŞILI, NUR
 • PublicationMetadata only
  Lokalize Malign Mezoteliyoma
  (2017-05-07) KÖK, ABDÜLAZİZ; AKDEMİR, OSMAN CEMİL; ZİYADE, SEDAT; SOYSAL, ÖMER; BÜYÜKPINARBAŞILI, NUR; KÖK, ABDÜLAZİZ; AKDEMİR, OSMAN CEMİL; ZİYADE, SEDAT; SOYSAL, ÖMER; BÜYÜKPINARBAŞILI, NUR
 • PublicationMetadata only
  Çocuklarda Torakotomi
  (2022-03-19) Akdemir O. C.; Kök A.; AKDEMİR, OSMAN CEMİL; KÖK, ABDÜLAZİZ
  Videoendoskopik yaklaşım yerini almaya başlamakla birlikte bazı durumlarda torakotomi halen standart uygulamadır. Bu durumların başında da çocukluk çağı cerrahi hastalıkları gelmektedir. Bu çalışmamızda 2015-2017 yılları arasında torasik patolojilerin tanı ve tedavisi amacıyla çocuk yaş gurubunda torakotomi tecrübemizi paylaşmayı amaçladık. Gereç ve Yöntem: Hastalar çocuk sağlığı ve hastalıkları anabilim dalının ilgili bilim dalları ile yapılan konsültasyonları ile değerlendirildi. Tanısal veya tedavi amaçlı cerrahi işlem kararı verilen hastalara cerrahi müdahalenin torakotomi ile yapılması kararı göğüs cerrahisi tarafından verildi. Otuzbeş hastaya torakotomi yapıldı. Veriler retrospektif olarak tarandı. Bulgular: Ortalama yaş 8.3 yıl (9 ay-15 yaş). Yirmiiki erkek (%62.8), 13 kız (%37.2). Onbeş sağ (%43 ),20 (%57) sol torakotomi yapıldı. Torakotomi ile 5 lobektomi (14,25%), 1 bilobektomi (2,8%), 5 pnömonektomi (14,25%), 7 wedge rezeksiyon (19,6%), 1 lobektomi+wedge rezeksiyon (2,8%), 2 göğüs duvarı rezeksiyonu (5,7%), 3 mediyastinal kitle eksizyonu (8,4%), 6 kist hidatik (17,1%), 1 diyafragma rüptürü tamiri (2,8%), 1 hemotoraks eksplorasyonu (2,8%), 1 duktus ligasyonu (2,8%), 1 apiyemektomi (2,8%), 1 metastazektomi (2,8%) yapıldı. Patolojiye materyal gönderilmiş olan vakaların içinde bronşiektazi ve kist hidatik en sık iki tanı idi (Tablo 1). Bronşiektazi nedeniyle opere edilen 3 hastada eşlik eden sendrom ve romatizmal hastalık mevcuttu. Hastaneden yatış süresi ortalama 10.2 gün (3- 40 gün). Postop mortalite olmadı. Üç hastaya sekresyon retansiyonuna bağlı atelektazi nedeniyle bronkoskopi yapıldı. Bir hastaya ekspansiyon kusuru nedeniyle postoperatif takipte toraks dreni takıldı. Tartışma-Sonuç: Videotorakoskopinin göğüs cerrahisi uygulamalarında kullanım sıklığı ve kulanıldığı durumların çeşitliliği giderek artmaktadır. Torakotomi ise göğüs cerrahisinin temel uygulama kesisi olarak günümüze kadar kullanılagelmiştir. Videotorakoskopinin göz ardı edilemeyecek avantajları olsa da pediyatrik vakalarda özellikle teknik gereklilik nedeniyle torakotomi halen güncelliğini korumaktadır. Gereklilik halinde çocukluk çağı vakalarında güvenle, düşük morbidite ile uygulanabilir ve uygulanmasından kaçınılmamalıdır. Anahtar Kelimeler: Videotorakoskopi, Çocuklarda Torakotomi, Torakotomi