Person:
ESEN, ASIM

Loading...
Profile Picture
Status
Organizational Units
Organizational Unit
Job Title
First Name
ASIM
Last Name
ESEN
Name
Email Address
Birth Date

Search Results

Now showing 1 - 10 of 29
 • PublicationMetadata only
  Comparison of serratus plane block alone and in combination with pectoral type 1 block for breast cancer surgery: a randomized controlled study
  (2022-03-01T00:00:00Z) Yeşiltaş, Serdar; Türköz, Ayda; Çalım, Muhittin; Esen, Asım; Daşkaya, Hayrettin; Karaaslan, Kazım; YEŞİLTAŞ, SERDAR; TÜRKÖZ, AYDA; ÇALIM, MUHITTIN; ESEN, ASIM; DAŞKAYA, HAYRETTİN; KARAASLAN, KAZıM
  Background/Aim: Concurrent application of ultrasound-guided pectoral type 1 (PECS I) and serratus plane block (SPB) is one of the most appropriate multimodal analgesic strategies for reducing acute post-mastectomy pain. The purpose of the present study was to compare the analgesic efficacy of SPB alone, or in combination with PECS I block for postmastectomy pain following breast cancer surgery. Materials and Methods: Sixty participants undergoing breast cancer surgery were randomly assigned to two groups. After anesthesia induction, group S (n =30) received SPB alone, whereas the SPECS group (n =30) received a combination of PECS I and SPB. Pain scores at 0, 1, 2, 6, 12, 24 h postoperatively, intra-operative fentanyl consumption, postoperative time to first rescue analgesia, nausea, vomiting, patient satisfaction, and anesthesia-related complications were recorded. Results: Pain scores in the SPECS group were significantly lower than group S throughout the follow-up period (p <0.001). A significant reduction in postoperative rescue morphine consumption (p =0.01, median difference 7 mg, 95 % confidence interval: 5.1-7.9 mg) and intraoperative fentanyl consumption (p =0.01) in the SPECS group compared with group S. Moreover, postoperative nausea and vomiting were lower, and patient satisfaction was higher in the SPECS group compared with that of the group S. Conclusions: These results suggest that SPB application and PECS I provide more effective and reliable perioperative analgesia and increase patient satisfaction in breast cancer surgery
 • PublicationMetadata only
  Anestezi teknikerleri için Anestezi kitabı
  (2014-01-01T00:00:00Z) ESEN, ASIM; ESEN, ASIM
 • PublicationMetadata only
  BERNARD SOULİER SENDROMLU ÇOCUKTA GENEL ANESTEZİ ALTINDA DİŞ TEDAVİSİ
  (2021-11-05T00:00:00Z) Esen, Asım; ESEN, ASIM
  Giriş Bernard Soulier sendromu ilk kez 1948’de bildirilmiş, nadir görülen (yaklaşık 1/1milyon) kalıtsal bir pıhtılaşma bozukluğudur. Bildirilmiş birkaç otozomal dominant geçiş dışında otozomal resesif geçişli, dev trombositler, trombosit sayısında düşüklük ve uzamış kanama zamanı ile karakterizedir. Ortalama teşhis yaşı 16’dır. Etkilenmiş bireyler, kanamanın aşırı olmasına ve spontan ekimozlara eğilimlidirler. Bu sunumda biz, genel anestezi altında diş tedavisi yapılacak 14 yaşında bir olguyu paylaşmak istedik.OlguTanısı 6 aylıkken geçirdiği spontan intrakraniyal kanama sonrasında konulmuş 14 yaşında ve 60 kg ağırlığında erkek hasta dört adet diş çekimi ve dört adet diş tedavisi için ameliyathaneye alındı. Bernard Soulier sendromuna ek olarak faktör 7 eksikliği, intrakraniyal kanama sonrasında aralıklı devam eden epileptik nöbetleri, hafif mental retardasyonu, iletişim kurmada güçlüğü, mitral valv prolapsusu, atriyal septal defekti ve sol pulmoner arterde darlığı mevcuttu. Preoperatif dönemde pediyatrik nöroloji ve kardiyoloji ile konsülte edilen hasta için ek hastalıkları nedeniyle yoğun bakım yatağı rezerve edildi. Kan testleri normal sınırlarda olduğu için preoperatif kan ya da kan ürünü replasmanına ihtiyaç duyulmayan hastaya ameliyathaneye inmeden yarım saat önce endokardit profilaksisi için 1 gr ampisilin intravenöz olarak uygulandı. Yine öneriler doğrultusunda 1 ünite aferez trombosit hazırlandı. Ayrıca pediyatrik nöroloji önerileri doğrultusunda antiepileptik ilaçları düzenlendi. İletişimi sınırlı ve inaktif olan hastaya premedikasyon uygulanmadı. Hastanın anestezisi ve postoperatif derlenme dönemi sorunsuz seyretti. Cerrahi işlem sırasında kanama eğilimi, beklendiği gibi, normal hastalara göre fazlaydı. Diş çekimi en sona bırakıldı. Çekim yapılan alanlara emilebilir hemostatik jelatin sünger konuldu. Bu alanlardaki kanama nedeniyle hemostatik süngerler 3-4 kez değiştirildi. Bu süreç esnasında baskı uygulayarak hemostaza yardımcı olmak için fındık boyutunda gaz kompres uygulandı ve kanama aralıklı olarak kontrol edildi. Derlenme ünitesinde 1 saat gözlendikten sonra sorun olmaması üzerine servise alındı. Ameliyatın ertesi günü pediyatrik nöroloji ve kardiyoloji tarafından tekrar değerlendirilen hasta taburcu edildi.Tartışma ve sonuçBernard Soulier sendromlu hastalarda klinik seyir farklı olabildiğinden, bu hastalar preoperatif dönemde ayrıntılı bir şekilde incelenmeli ve gerekli bölümlerle konsülte edilmelidir. Kanama eğilimi nedeniyle peroperatif yakın hemodinamik takip önemlidir. Ayrıca komorbiditelerin olması durumunda postoperatif dönemde yoğun bakım takibine ihtiyaç duyulabileceği akılda tutulmalıdır. Anahtar kelimeler: Bernard Soulier sendromu, Pıhtılaşma Bozukluğu, Trombosit sayısı
 • PublicationMetadata only
  The evaluation of brain natriuretic peptide changes and difficult airway predictors during perioperative period of pregnancy
  (2016-02-01) Basaranoglu, GÖKÇEN; UMUTOGLU, T.; BAKAN, M.; ESEN, ASIM; ATES, SEDA; BACAKSIZ, AHMET; SALIHOGLU, Z.; BAŞARANOĞLU, GÖKÇEN; ESEN, ASIM; ATEŞ, SEDA; BACAKSIZ, AHMET
  Aim Airway changes, difficult ventilation, and intubation are the leading causes of morbidity and mortality in pregnancy, but no prospective study has evaluated the relationship between airway changes and brain natriuretic peptide (BNP) before and after cesarean section operations. The purpose of this study was to evaluate the relationship between BNP and airway changes in women undergoing delivery and during the postoperative period.
 • PublicationMetadata only
  PARADOXAL AIR EMBOLISM DURING SITTING POSITION WITHOUT an INTRACARDIAC DEFECT
  (2015-01-01T00:00:00Z) KARAASLAN, KAZIM; Öztürk, erdoğan; TOPUZ, UFUK; ESEN, ASIM; ESEN, ASIM
 • PublicationMetadata only
  MRI and Anesthesia & Sedation
  (2017-08-01T00:00:00Z) ESEN, ASIM; ÇALIM, MUHİTTİN; KADIOĞLU, HÜSEYİN; ESEN, ASIM; ÇALIM, MUHITTIN
 • PublicationMetadata only
  Mekanik Ventilasyon
  (2017-12-01) ÜLGEN ZENGİN, SENİYYE; ESEN, ASIM; ÜLGEN ZENGİN, SENİYYE; ESEN, ASIM
 • PublicationMetadata only
  Anesteziyoloji
  (2015-01-01T00:00:00Z) ESEN, ASIM; ESEN, ASIM
 • PublicationMetadata only
  Endoskopik ultrasonografi yapılan olgularda propofole ketamin veya fentanil ilavesinin sedo-analjezi kalitesi üzerine etkileri
  (2019-08-01T00:00:00Z) Daşkaya, Hayrettin; Uysal, Harun; Yılmaz İnal, Ferda; Esen, Asım; Karaaslan, Kazim; DAŞKAYA, HAYRETTİN; UYSAL, HARUN; ESEN, ASIM; KARAASLAN, KAZıM
 • PublicationOpen Access
  Inadvertent Venous Air Embolism during Cesarean Section: Collapsible Intravenous Fluid Bags Without Self-Sealing Outlet Have Risks. Case Report
  (2013-07-01) BAKAN, Mefkur; TOPUZ, Ufuk; Esen, ASIM; Basaranoglu, GÖKÇEN; OZTURK, Erdogan; ESEN, ASIM; BAŞARANOĞLU, GÖKÇEN
  The anesthesiologist must be aware of the causes, diagnosis and treatment of venous air embolism and adopt the practice patterns to prevent its occurrence. Although venous air embolism is a known complication of cesarean section, we describe an unusual inattention that causes iatrogenic near fatal venous air embolism during a cesarean section under spinal anesthesia. One of the reasons for using self-collapsible intravenous (IV) infusion bags instead of conventional glass or plastic bottles is to take precaution against air embolism. We also demonstrated the risk of air embolism for two kinds of plastic collapsible intravenous fluid bags: polyvinyl chloride (PVC) and polypropylene-based. Fluid bags without self-sealing outlets pose a risk for air embolism if the closed system is broken down, while the flexibility of the bag limits the amount of air entry. PVC-based bags, which have more flexibility, have significantly less risk of air entry when IV administration set is disconnected from the outlet. Using a pressure bag for rapid infusion can be dangerous without checking and emptying all air from the IV bag.