Person:
BAYSAL, AYŞENUR

Loading...
Profile Picture
Email Address
Birth Date
Research Projects
Organizational Units
Job Title
Last Name
BAYSAL
First Name
AYŞENUR
Name

Search Results

Now showing 1 - 4 of 4
 • Publication
  Metadata only
  Özel Gereksinimli Çocuğa Eğitim Veren Öğretmenlerde Stresin ve Stigmanın İncelenmesi
  (2020-07-26T00:00:00Z) Baysal, Ayşenur; BAYSAL, AYŞENUR
  Engelli öğrencinin davranış problemlerinin öğretmenler üzerinde stres yaratabileceği düşünülmektedir fakat bu konuda yeterli çalışmalar mevcut değildir. Çocukların davranış problemleri ile akranları arasındaki ilişkiyi inceleyen birçok araştırma varken, çocuğun davranış problemi ile öğretmenin stresini inceleyen çalışmalar daha azdır. Amaç: Bu çalışma, özel gereksinimli öğrenciye eğitim veren öğretmenlerin stres düzeylerini ve öğretmenlerin özel gereksinimli öğrencilere tutumlarını incelemek için yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 30 öğretmen dahil edildi. Öğretmenler sınıf öğretmeni ve orta okul öğretmeniydi. Öğretmenler ile yarı yapılandırılmış görüşme yapıldı. Öğretmenlere Algılanan Stres Ölçeği, Sınıf İçi İstenmeyen Davranışlara Yönelik Tutum Ölçeği ve Engelli Bireylerin Eğitilmesine İlişkin Tutum Ölçeği uygulandı. Görüşme sonuçları ve anket sonuçları analiz edildi. Sonuç: Çalışmaya katılan öğretmenler sınıf içerisinde problemler yaşadıklarını söyledi. Bu problemler kurallara uymama , davranış problemleri,iletişim problemleriydi.Öğretmenler yaşadıkları problemlerin kendilerinde stres yarattığını söyledi.Öğretmenler kendilerini -engellilik- alanında yetersiz hissettiklerini ifade etti .Öğretmenlerin özel gereksinimli öğrenciye tutumları olumlu yöndeydi. Tartışma: Öğretmenlerin yaşadıkları stres öğretmenlerin öğretmenlik rollerini olumsuz etkileyebilir. Özel gereksinimli öğrencinin eğitime katılımını olumsuz etkileyebilir. Yaşanan problemler göz önüne alınırsa ergoterapistler eğitimciler ile işbirliği içerisinde çalışabilir.
 • Publication
  Metadata only
  Pandemi Sürecinde Ergoterapi Eğitiminin Çevrimiçi Uygulamasına Öğrencilerin Bakış Açılarının SWOT Analizi İle İncelenmesi
  (2021-09-15) BAYSAL A.; ZENGİN G.; AKEL S.; YAZICI M. R.; YILDIRIM K.; UĞURLU Ü.; KAYIHAN H.; BAYSAL, AYŞENUR; AKEL, SULTAN; UĞURLU, ÜMIT
 • Publication
  Metadata only
  ÜLKELERİN TOPLUMSAL GELİŞMİŞLİK DÜZEYİ İLE MUTLULUK ARASINDAKİ İLİŞKİDE INOVASYONUN ARACILIK ROLÜ
  (2021-12-08T00:00:00Z) Gözübol, Zekiye İrem; Baysal, Ayşenur; Toker, Kerem; GÖZÜBOL, ZEKİYE İREM; BAYSAL, AYŞENUR; TOKER, KEREM
 • Publication
  Metadata only
  Pandemi Sürecinde Ergoterapi Eğitiminin Çevrimiçi Uygulamasına Öğrencilerin Bakış Açılarının SWOT Analizi İle İncelenmesi
  (2021-09-01) BAYSAL A.; ZENGİN G.; AKEL S.; YAZICI M. R.; YILDIRIM K.; UĞURLU Ü.; KAYIHAN H.; BAYSAL, AYŞENUR; AKEL, SULTAN; UĞURLU, ÜMIT