Person:
MENDEŞ, BEYZA

Loading...
Profile Picture
Email Address
Birth Date
Research Projects
Organizational Units
Job Title
Last Name
MENDEŞ
First Name
BEYZA
Name

Search Results

Now showing 1 - 10 of 34
 • Publication
  Metadata only
  Irritabl Bağırsak Sendromu Tedavisinde D Vitaminin Rolü
  (2020-07-03T00:00:00Z) YILMAZ, SOLMAZ ECE; GÜNEŞ BAYIR, AYŞE; MENDEŞ, BEYZA; GÜNEŞ BAYIR, AYŞE; MENDEŞ, BEYZA
 • Publication
  Metadata only
  ANTOSİYANİNLERİN BESLENME VE SAĞLIKTAKİ ROLÜ
  (2022-03-15T00:00:00Z) Uruçay, Melissa; Mendeş, Beyza; MENDEŞ, BEYZA
 • Publication
  Metadata only
  Otizm Spektrum Bozukluğunda Beslenme Tedavisi Yaklaşımları
  (2022-12-21) Tosun Ş.; Mendeş B.; MENDEŞ, BEYZA
 • Publication
  Metadata only
  GEBELİK DÖNEMİNDE FOLİK ASİT
  (2021-03-14T00:00:00Z) Gökhan, Büşra; Mendeş, Beyza; MENDEŞ, BEYZA
 • Publication
  Metadata only
  RECENT STUDIES IN HEALTH SCIENCES
  (2020-01-01T00:00:00Z) YILMAZ, SOLMAZ ECE; MENDEŞ, BEYZA; MENDEŞ, BEYZA
 • Publication
  Metadata only
  AN ALTERNATIVE APPROACH TO COVID-19: GINGER
  (2020-12-25T00:00:00Z) Emirhüseyinoğlu, Ayşenur; Mendeş, Beyza; MENDEŞ, BEYZA
  SARS-CoV-2 emerged in Wuhan, China in 2019, and has taken hold in entire world in a short time. This virus, identified -Coronavirus Disease-19 (COVID-19)- by the World Health Organization (WHO), causes severe acute respiratory distress syndrome. The number of people infected with the virus increases day by day and this situation is the reason for people-s deaths. COVID-19 binding to angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) and spreads through the respiratory tract. COVID-19 is an RNA virus and this virus shows cough, fever and flu-like symptoms similar to other coronaviruses. These symptoms might be seen in entire age groups, but the elderly and the individuals who have chronic disease history are defined as a high-risk group. After severe pneumonia, the virus can lead to acute respiratory distress syndrome and multiple organ failure, causing death in infected individuals. There is no specific medicine or vaccine to treat COVID-19. In order to protect against this virus, it is necessary to wear a mask, pay attention to hand hygiene and social distance. Because of the fact that there is no medical treatment or protection procedure, people can tend to utilize herbal remedies by acquiring immunity to viruses. Ginger (Zingiber officinale) is one of these medicinal plants. Ginger has been utilized due to various treatments of diseases for a long time in alternative medicine. These properties should be provided by an ideal anti-COVID-19 agent; being safe for patients, ensuring antiviral immunity, increasing repair of tissue and demonstrating strong antiviral effects. It is known that the ginger that ensures whole these criteria, additionally, contains tumor necrosis factor-a (TNF-a) which defined as cytokine of anti-influenza. It has been reported that the ginger which not only increases the immun response, but also decreases viral replication. Ginger has the property of inhibiting prostaglandin, leukotriene biosynthesis and cyclooxygenase, lipoxygenase activities. in-silico studies conducted according with these known effects have also shown that the active ingredients of ginger have encouraging effects against COVID-19. It has been observed that the use of ginger in various mixtures has positive effects on COVID-19 patients. This study, will discuss the impacts on the course of the disease the ginger and the mixture which contains ginger, used in the treatment COVID-19.
 • Publication
  Metadata only
  Obezite ve Yeme Farkındalığı
  (2023-03-07) Elagöz H.; Mendeş B.; MENDEŞ, BEYZA
 • Publication
  Metadata only
  Nigella Sativa (Çörek Otu) ve Sağlık Üzerine Etkileri
  (2021-06-18T00:00:00Z) Er Döngel, Hilal; Mendeş, Beyza; MENDEŞ, BEYZA
  Nigella Sativa (Çörek Otu) ve Sağlık Üzerine EtkileriNigella Sativa (Black Seed) and Its Effects on HealthÖğr. Gör. Beyza Mendeş1*, Hilal Er Döngel1*Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, İstanbul, Eyüpsultan, Türkiye. bmendes@bezmialem.edu.tr, ORCID ID: 0000-0002-4182-1273.2Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kütahya, Türkiye. dyt.hilaler@gmail.com, ORCID ID: 0000-0002-0028-3042ÖZETKutsanmış tohumlar olarak da bilinen Nigella sativa, eski Latince de ‘Her derde deva ilaç’ denilmekteydi. Çörek otunun Arapça adı Habbatus Sauda ya da Habbat al Baraka’dır. İngilizcede ise çörek otu siyah kimyon ya da siyah tohum olarak bilinir. Nigella sativa, Ranunculaceae (düğün çiçeğigiller) familyasının bir üyesidir. Tohumların kimyasal içerikleri yetiştiği coğrafi bölgeye ve iklime bağlı olarak küçük değişiklikler göstermektedir. Dünyada hastalıkları tedavi etmek için yüzyıllardır yaygın olarak kullanılan şifalı bir bitki olan Nigella sativatohumu antihistaminik, antidiyabetik, antihipertansif, antiinflamatuar, antimikrobiyal etkileri vardır. Ayrıca nörolojik hastalıklarda ve kısırlıkta tedavi edici rollere sahiptir. Nigella sativa-nıntıbbi aktivitesinden kumarinler, saponinler, alkaloidler, flavonoidler, sabit yağlar ve fenolikler sorumludur.Ayrıca tohumlarda miristik asit, vitaminler ve bazı eser metalleri de içerdiği yapılan çalışmalarda bildirilmektedir. Sonuç olarak; Nigella sativa, dünya çapında önemli bir şifalı bitki olarak kabul edilmektedir. Yapısında bulunan fitokimyasallar sayesinde sindirim, solunum, bağışıklık ve merkezi sinir sistemi üzerindeki olumlu etkileri çeşitli çalışmalarla kanıtlanmıştır. Bu derleme de Nigella sativa’nın sağlık üzerine etkileri incelenmiştir.Anahtar Kelimeler: Nigella sativa, çörek otu, hastalıklarABSRACT Nigella sativa, also known as the blessed seeds, was called the -panacea remedy- in ancient Latin. The Arabic name for black seed is Habbatus Sauda or Habbat al Baraka. In English, Nigella sativa is known as black cumin or black seed. Nigella sativa is a member of the Ranunculaceae family. The chemical content of the seeds varies slightly depending on the geographical region and climate. Nigella sativa seed is a medicinal plant that has been widely used for centuries to treat various disease in the world, it has antihistaminic, antidiabetic, antihypertensive, anti-inflammatory, antimicrobial effects. In addition, it has therapeutic roles in neurological disease and infertility. Coumarins, saponins, alkaloids, flavonoids, fixed oils and phenolics are responsible from the medicinal activity of Nigella sativa. In addition, studies have reported that seeds contain myristic acid, vitamins and some trace metals. As a result; Nigella sativa is recognized as an important medicinal herb worldwide. Thanks to the phytochemicals in its structure, its positive effects on digestion, respiratory, immune and central nervous system have been proven by various studies. In this review, the effects of Nigella sativa on health were examined.Keywords: Nigella sativa,black seed, diseases
 • Publication
  Metadata only
  Gestasyonel Diyabetes Mellitusta İnositolün Etkisi
  (2021-06-18T00:00:00Z) Er Döngel, Hilal; Mendeş, Beyza; MENDEŞ, BEYZA
 • Publication
  Metadata only
  MENOPOZ DÖNEMİNDE BESLENMENİN KEMİK SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ
  (2021-04-11T00:00:00Z) Coşkun, Venüs; Mendeş, Beyza; MENDEŞ, BEYZA
  MENOPOZ DÖNEMİNDE BESLENMENİN KEMİK SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİEffects of Nutrition on Bone Health During Menopause PeriodVenüs COŞKUN1*, Öğr. Gör. Beyza MENDEŞ21*Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, İstanbul,Eyüpsultan, Türkiye. ORCID ID: 0000-0002-2986-0050. E-mail: 170405005@bavu.edu.trTelefon: +905350237727 2Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, İstanbul,Eyüpsultan, Türkiye. ORCID ID: 0000-0002-4182-1273. E-mail: bmendes@bezmialem.edu.trTelefon: +905535022093ÖZ: Kadınların cinsel olgunluk dönemlerinden sonra ovaryumların aktivitelerini kaybetmeye başlamasıyla birlikte menstrual siklusun kalıcı olarak sonlanmasıyla girilen döneme menopoz dönemi denilmektedir. Menopoz döneminde başta hormonsal olmak üzere birçok fiziksel ve psikolojik değişimler meydana gelmektedir. Ovaryumların işlevlerinin bozulmasına paralel olarak östrojen hormonu seviyesi azalmaktadır. Kemik hücrelerinde de östrojen hormon reseptörleri yer aldığından, östrojen hormonu eksikliğine bağlı olarak kemik kayıpları bu dönemde artış göstermektedir. Kalsiyumun yeterli olarak vücutta emiliminin yapılamaması, idrarla atılan kalsiyum miktarındaki artış ve kalsiyum açısından fakir bir beslenme bu dönemdeki kemik kayıplarının diğer sebepleridir. Menopoz döneminde basit karbonhidratlar yerine kompleks karbonhidratların tercih edilmesi, kuru baklagiller, süt ve süt ürünleri, sebze ve meyveyi yeterli ve dengeli beslenme programının uygulanması kemik hastalıkları riskini düşürebilir. Kemik mineral yoğunluğunu olumsuz etkileyen aşırı tuz, kafein ve alkol tüketiminden kaçınılmalı ve sigara kullanımı bırakılmalıdır. Ayrıca menopoz döneminde yapılan düzenli fiziksel aktivite, kas ve kemikleri güçlendirmekle birlikte kilo kontrolünü de sağlamaktadır. Sonuç olarak, menopoz dönemindeki kadınlarda yeterli ve dengeli bir beslenme programıyla birlikte yapılan düzenli fiziksel aktiviteler, bu dönemde artış gösteren kemik hastalıkları riskini düşürebilmektedir. Bu çalışmada, menopoz döneminde artan kemik hastalıkları riskinin azaltılmasını sağlayan yeterli ve dengeli beslenmede dikkat edilmesi gerekenler tartışılacaktır.Anahtar Kelimeler: menopoz, östrojen, kemik sağlığı, beslenmeABSTRACT: The period entered by the permanent termination of the menstrual cycle as the ovaries begin to lose their activity after the sexual maturity of women is called the menopause period. During the menopause period, many physical and psychological changes occur, especially hormonal. The level of estrogen hormone decreases in parallel with the deterioration of the ovarian functions. Since there are estrogen hormone receptors in bone cells, bone loss increases during this period due to estrogen hormone deficiency. Inadequate absorption of calcium in the body, an increase in the amount of calcium excreted in the urine and a diet poor in calcium are other reasons for bone loss in this period. Choosing complex carbohydrates instead of simple carbohydrates during menopause, applying an adequate and balanced diet program for legumes, milk and dairy products, vegetables and fruits can reduce the risk of bone diseases. Due to their negative effects on bone mineral density, excessive salt, caffeine and alcohol consumption should be avoided and smoking should be stopped. In addition, regular physical activity during menopause; besides strengthening muscles and bones, it also provides weight control. As a result, regular physical activities combined with an adequate and balanced nutrition program in menopausal women can reduce the risk of bone diseases that increase during this period. In this study, the points to be considered in adequate and balanced nutrition that reduce the incidence of bone diseases that increase during menopause will be discussed. Keywords: menopause, estrogen, bone health, nutrition