Person:
BABALI BALIBEY, FATMANUR

Loading...
Profile Picture
Email Address
Birth Date
Research Projects
Organizational Units
Organizational Unit
Job Title
Last Name
BABALI BALIBEY
First Name
FATMANUR
Name

Search Results

Now showing 1 - 6 of 6
No Thumbnail Available
Publication
Metadata only

PLGA-Kurkumin Nano-formülasyonunun Kanser Hücrelerinde NF-kB Alt Birimleri Düzeyi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

2020-12-16T00:00:00Z, Bulut, Şeyma, Obakan, Pınar, Babalı Balıbey, Fatmanur, Hacıosmanoğlu, Ebru, Bahadori, Fatemeh, BABALI BALIBEY, FATMANUR, HACIOSMANOĞLU, EBRU, BAHADORİ, FATEMEH

No Thumbnail Available
Publication
Metadata only

Yetim İlaçların Mevcut Durumu ve Eczacının Rolü

2017-02-12T00:00:00Z, ŞEKER, ZEHRA, BEKTAY, MUHAMMED YUNUS, BABALI BALIBEY, FATMANUR, ŞAHİN, HÜMEYRA, ŞEKER, ZEHRA, BEKTAY, MUHAMMED YUNUS, BABALI BALIBEY, FATMANUR

No Thumbnail Available
Publication
Metadata only

PÜREN VE MANUKA BALLARININ MİDE KANSER HÜCRELERİ ÜZERİNDEKİ SİTOTOKSİK ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

2022-12-16, Özman Z., Babalı Balıbey F., Balkan E., Koçyiğit A., ÖZMAN, ZEYNEP, BABALI BALIBEY, FATMANUR, BALKAN, EZGİ, KOÇYİĞİT, ABDÜRRAHİM

No Thumbnail Available
Publication
Metadata only

Stachys thirkei C. Koch bitkisinde Antikolinesteraz aktivitesi araştırılması

2017-04-15T00:00:00Z, Babalı Balıbey, Fatmanur, BABALI BALIBEY, FATMANUR

Loading...
Thumbnail Image
Publication
Open Access

Evaluation of Some Physico-chemical and Antioxidant Characteristics of Commercial Honey Samples Originated from Different Regions of Turkey

2022-01-01T00:00:00Z, Bilgin, Mehmet Gültekin, Güneş Bayır, Ayşe, Özman, Zeynep, Babalı Balıbey, Fatmanur, Turgay, Feyzanur, Karakaş, İrem, Köse, Nesrin, Sevinç, Tülay, Selçuk, Tuğbanur, Öztürk, Nezire, BİLGİN, MEHMET GÜLTEKİN, GÜNEŞ BAYIR, AYŞE, ÖZMAN, ZEYNEP, BABALI BALIBEY, FATMANUR

No Thumbnail Available
Publication
Metadata only

Yetim İlaçlarn Mevcut Durumu Ve Eczacının Rolü

2017-02-12, Şeker Z., Babalı Balıbey F., Şahin Bektay H., Bektay M. Y., ŞEKER, ZEHRA, BABALI BALIBEY, FATMANUR, BEKTAY, MUHAMMED YUNUS