Person:
TEKİN, ABDURRAHIM

Loading...
Profile Picture
Google ScholarScopusORCIDPublons
Status
Kurumdan Ayrılmıştır
Organizational Units
Organizational Unit
Job Title
First Name
ABDURRAHIM
Last Name
TEKİN
Name
Email Address
Birth Date

Search Results

Now showing 1 - 1 of 1
  • PublicationMetadata only
    Spinal Ekstradural Abselerin Yönetimi: İki Merkezin Sonuçları
    (2017-03-29T00:00:00Z) Abdallah, Anas; Emel, Erhan; Özek, Erdinç; Hatiboğlu, Mustafa Aziz; Tekin, Abdurrahim; Güneş, Müslüm; Asiltürk, Murad; Gündüz, Hasan Burak; Sofuoğlu, Özden Erhan; Seyithanoğlu, Mehmet Hakan; KİTİŞ, SERKAN; dündar, tolga; HATİBOĞLU, MUSTAFA AZİZ; TEKİN, ABDURRAHIM; SEYİTHANOĞLU, MEHMET HAKAN