Person:
GÖNÜLTAŞ, CEREN

Loading...
Profile Picture
Status
Organizational Units
Organizational Unit
Job Title
First Name
CEREN
Last Name
GÖNÜLTAŞ
Name
Email Address
Birth Date

Search Results

Now showing 1 - 5 of 5
 • PublicationMetadata only
  The clinical feature and outcome of groove pancreatitis in a cohort: A single center experience with review of the literature
  (2022-08-01T00:00:00Z) DEĞER, KAMURAN CUMHUR; KÖKER, İBRAHİM HAKKI; Destek, Sabahattin; TOPRAK, HÜSEYİN; Yapalak, Yunus; GÖNÜLTAŞ, CEREN; ŞENTÜRK, HAKAN; DEĞER, KAMURAN CUMHUR; KÖKER, İBRAHİM HAKKI; TOPRAK, HÜSEYİN; GÖNÜLTAŞ, CEREN; ŞENTÜRK, HAKAN
  BACKGROUND: Groove pancreatitis (GP) is a rare form of chronic pancreatitis that is less common and is now gaining awareness with multimodal imaging modalities. Our aim is to analyze the mid-long term outcomes of patients diagnosed with GP with different treatment approaches.
 • PublicationMetadata only
  Groove Pankreatitli Hastaların Klinikopatolojik Özellikleri; Tek Merkez Deneyimimiz
  (2021-11-21T00:00:00Z) Değer, Kamuran Cumhur; Gönültaş, Ceren; Köker, İbrahim Hakkı; Toprak, Hüseyin; Şentürk, Hakan; DEĞER, KAMURAN CUMHUR; GÖNÜLTAŞ, CEREN; KÖKER, İBRAHİM HAKKI; TOPRAK, HÜSEYİN; ŞENTÜRK, HAKAN
  Groove (oluk) pankreatit ilk olarak 1970’li yıllarda tanımlanmış, pankreas başı, duodenum ve koledok tarafından çevrelenmiş anatomik alanın (pankreatoduodenal oluk) fibrotik skarlaşmasıyla karakterize segmental bir kronik pankreatit formudur. altta yatan patolojinin duodenum duvarında heterotopik pankreas dokusunun bulunması olduğu düşünülmektedir. merkezimizde 2013-2018 yılları arasında anahtar sözcük -groove-, -paraduodenal- yazılarak retrospektif olarak hastane veritabanından veri süzülerek toplam 18 hastanın bilgilerine ulaşıldı. hastaların temel demografik özellikleri, laboratuvar test sonuçları, CT, MRI, EUS, ERCP bulguları, yapılan tedavi ve hastaların prognozları değerlendirmeye alındı. yaş ortalaması 58 (25-87), erkek hasta sayısı 13 (%72.2), sigara kullanımı 5 (%27.8), alkol ve sigara kullanımı 6 (%33.3) hastada mevcuttu. en sık görülen semptom üst karın ağrısı idi 9(%50). bunu 5 (%27.8) hasta ile mide çıkış yolu obstrüksiyonu izledi. Serum CRP ortalaması 2.59(1-17), T.Bil: 0.635 (0.11-8.92), AST: 29(9-206), Amilaz 76(33-1359). tüm hastalara; 18(%100) EUS yapılırken, 9(%50) hastanın ERCP, 15(%83) hastanın CT, 9(%50) hastanın MR görüntülemesi mevcuttu. en sık bulgu 11(%61.1) hasta ile ödematöz duodenum duvarı idi. Bunu 7(%38.8) hastada pankreas başında ödem ve 7(%38.8) hastada pankreas başında kitle izledi. EUS-FNA yapılan 14 hastanın 8(%44.4)’inde benign sitoloji, 3(%16.6) Atipi, 3(%16.6) adeno CA olarak geldi. 8(%44) hastaya konservatif yaklaşım yapılırken, 3(%16.6) kolesistektomi, 6(%33.3) biliyer stentleme,1(%5.5) duodenal stentleme, 1(%5.5) whipple prosedürü uygulandı. ortalama takip süresi 14 (2-70) ay. 8(%44.4) hastanın semptomları gerilerken 5(%27.7) hastada rekürren pankreatit atakları oldu. 5(%%27.7) hasta takip sürecinde exitus oldu. Sonuç olarakpankreatitin bu özel bir formu olan groove pankreatitin klinik,radyolojik ve patolojik olarak tanısının konulması ve olası maligniteden ayırt edilmesi tedavi planlamasında hayati önem arz etmektedir. Anahtar Kelimeler: Endosonografi, Oluk, Pankreatitit
 • PublicationMetadata only
  The Effects of the Staple Line Reinforcement Procedures on Gastrointestinal Symptoms and Its Early Results in Sleeve Gastrectomy
  (2022-08-01T00:00:00Z) YAPALAK, YUNUS; YIĞMAN, SAMET; GÖNÜLTAŞ, CEREN; COŞKUN, Halil; YARDIMCI, ERKAN; YAPALAK, YUNUS; YIĞMAN, SAMET; GÖNÜLTAŞ, CEREN; COŞKUN, HALIL; YARDIMCI, ERKAN
  Background: The laparoscopic sleeve gastrectomy (LSG) procedure is the most common bariatric surgical technique worldwide, but controversy continues over staple line reinforcement (SLR) techniques. This prospective randomized study aimed to compare the effects of SLR methods on early postoperative complications and gastrointestinal symptoms in patients undergoing LSG for morbid obesity.
 • PublicationMetadata only
  Kist Hidatik Hastalığında Post-Operatif Morbiditeye Etki Eden Faktörler
  (2022-03-23T00:00:00Z) Gönültaş, Ceren; İskurt, Yiğit; Yabacı Tak, Ayşegül; Ayan, Furkan; Değer, Kamuran Cumhur; GÖNÜLTAŞ, CEREN; İSKURT, YİĞİT; YABACI TAK, AYŞEGÜL; AYAN, FURKAN; DEĞER, KAMURAN CUMHUR
 • PublicationMetadata only
  Fournier Gangreni’ nde Sağkalım ve Mortalite ile ilişkili Faktörler Öngörülebilir Mi?
  (2023-12-31) Akçakaya A.; Kut A.; Gönültaş C.; Öztaş B.; İskurt Y.; AKÇAKAYA, ADEM; KUT, ABDULLAH; GÖNÜLTAŞ, CEREN; ÖZTAŞ, BİLAL; İSKURT, YİĞİT