Person:
KILIÇ, BANU

Loading...
Profile Picture
Status
Organizational Units
Job Title
First Name
BANU
Last Name
KILIÇ
Name
Email Address
Birth Date

Search Results

Now showing 1 - 10 of 16
 • PublicationMetadata only
  Alveolar Distraksiyon Osteogenezi ile ankiloze dişin sürdürülmesi: Vaka sunumu
  (2021-03-12) KILIÇ B.; DOGANAY Ö.; kaya N.; KILIÇ, BANU; DOĞANAY, ÖZGE
 • PublicationMetadata only
  Indirect Effect Of A Dentistry And Medical School Hospital Before And After Covid-19 On The Environment
  (2021-03-20T00:00:00Z) Ekinci, Esma; Armagan, Sara; KILIÇ, BANU
  Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’ne göre küresel ısınma tüm dünyada insanların karşılaştığı ciddi sorunlardan biridir.(WHO 2011) Gelecek nesiller için dünyanın uzun bir süre daha var olması önem taşımaktadır. Dolayısıyla bir diş hekimi olarak çevre dostu bir yöntem kullanarak doğanın ko runmasına yönelik katkı sağlamak bizim sorumluluğumuzdur. Küresel ısınmanın en önemli sebeplerinden biri de çevresel kirliliktir. Yapılan çeşitli araştırmalara göre, diş hekimliğinin çevreye etkisi değerlendirilmiştir. Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Sistemi (NHS)’ne göre karbon ayakizine en büyük katkıyı dental servislere yapılan giriş çıkışlar ve tedarik süreci oluşturmaktadır. Diş hekimliği klinikleri, diğer sağlık kuruluşlarına kıyasla daha az atık üretiyor olsa da, son on yılda dental atıklarda önemli bir artış gözlenmektedir. Çeşitli ülkelerde yapılan akademik araştırmalarda, Covid-19 sürecinden bağımsız olarak değerlendirilen kliniklerden esinlenerek Bezmialem Vakıf Üniversitesi Diş Hekimliği ve Tıp Fakültesi Hastanelerinde bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışma, Covid-19 öncesi ve sonrası bir diş hekimliği ve tıp fakültesi hastanesinin kullandığı ve harcadığı materyallerin (2019-2020 yıllarının Haziran-Aralık ayları arasındaki dezen-fektan, sabun, kağıt, hasta sayısı, doğalgaz, elektrik ve geri dönüşüm atıkları) derlenmesiyle sağlık sektörünün karbon ayakizinin bu süreçte hangi yönlerde değişime uğradığını belirtmektedir. Matery-allerin belirlenen süreçlerdeki hem yıllık değişimi hem de hasta başına düşen birim değişimi dikkate alınmıştır. Sağlık sektöründeki bireyler olarak bu süreci nasıl değerlendirmiş olduğumuzu gösteren bu çalışma, gelecekte benzer pandemilerin yaşanması durumunda öngörülecek durumları ve dikkat edilmesi gereken noktaları göz önüne sermiştir
 • PublicationMetadata only
  Segmental Distraksiyon ile Alveol Yarık Onarımı: 2 Olgu Sunumu
  (2023-02-23) VATANSEVER S.; Pergel T.; AKKOYUN E. F.; KÜTÜK N.; DOLANMAZ D.; KILIÇ B.; YARADANAKUL K.; AKKOYUN, EMİNE FULYA; KÜTÜK, NÜKHET; DOLANMAZ, DOĞAN; KILIÇ, BANU
 • PublicationMetadata only
  Can Brushing Be an Alternative Treatment for Obesity
  (2022-09-16T00:00:00Z) Diker, Burcu; KILIÇ, BANU; ŞAHİN, DEMET
 • PublicationMetadata only
  IN VITRO COMPARISON OF INDIRECT BONDING METHODS USING DIFFERENT ISOLATION AND ADHESIVE SYSTEMS WITH EACH OTHER AND WITH THE DIRECT BONDING TECHNIQUE
  (2021-08-01) Kılıç B.; Doruk E. C.; KILIÇ, BANU
  Aim: To compare the shear bond strength and adhesive remnant index of a new indirect bonding isolation method for different adhesive systems with the direct bonding technique. Methods: 100 premolar and 10 centrally extracted human teeth were bonded with one direct and four indirect bonding methods, and then subjected to 1000 thermal cycles between 5°C and 55°C. ARI was analyzed by the chi-square test. The Shear Bond strength was analyzed by the analysis of variance (ANOVA) and the Tukey multiple comparison (HSD) test. The bracket-enamel interface area of two teeth from each group was examined under SEM. Results: All groups provided clinically acceptable bond strengths. In the traditional isolation + light-cured bonding group with the highest bonding values identified, the scores for all failures were recorded as 3 and this group differs from all other groups in respect of ARI scores (p<0.05). In addition, it was identified from SEM images that there were air bubbles in the adhesive layer in the groups where chemical adhesives were used. Conclusion. When tape is used as the isolation material, the laboratory process stage is shortened and simplified. Therefore, if the custom base indirect bonding technique is to be used, this new method can be used with light-cured bonding agent for isolation.
 • PublicationMetadata only
  Early Diagnosis and Prediction of Skeletal Class III Malocclusion from Profile Photos Using Artificial Intelligence
  (2021-01-01T00:00:00Z) Demircan, Gül Sude; KILIÇ, BANU; Önal-Süzek, Tuğba; KILIÇ, BANU
  © 2021, Springer Nature Switzerland AG.Among skeletal deformities, Class III is the one that orthodontics gives more importance to timing compared to Class I or Class II, because growth modification is possible only before pubertal growth spurt. When class III malocclusion is diagnosed late it is especially difficult to treat with braces frequently requiring surgical intervention. In this study, we assessed the potential of a computational model for detecting Class III Malocclusion using the profile images of patients. The main purpose of our project is to develop this model into a mobile application for parents seeking a guidance on whether to reach out to an orthodontist at an early stage of developmental bone growth with a warning of Class III malocclusion risk. For detecting Class III malocclusion by discriminating the skeletal status from each other, we utilized several different angles from literature to mark the points on the profile, which are G, Prn, Sn, Ls, Li, Sm and Pg. In this study, a test dataset consisting of 60 profile images of patients is used to evaluate the performance of several different heuristic criteria. We devised three heuristic methods to evaluate the performance on our patient test data. In all three methods, if the calculated angles match Class III angle mean+-standard deviation intervals, patients are categorized as -Class III-. If the angles are outside the standard deviation intervals, we assigned the category as -not Class III-. The most successful method so far was the third method, categorizing the 49/60 images correctly (85% in Class I, 100% in Class II and 60% in Class III).
 • PublicationMetadata only
  Effects of Surgical and Nonsurgical Rapid Maxillary Expansion on Palatal Structures
  (2017-05-01T00:00:00Z) Kurt, GÖKMEN; Altug, Ayse Tuba; TÜRKER, Gökhan; Kilic, BANU; Kilic, Erdem; Alkan, ALPER; KURT, GÖKMEN; KILIÇ, BANU; ALKAN, ALPER
  Aim: The aim of the present study was to compare the effects of surgical and nonsurgical rapid maxillary expansion (RME) in skeletally mature patients.
 • PublicationMetadata only
  Effects of surgically assisted rapid palatal expansion with and without pterygomaxillary disjunction on dental and skeletal structures: a retrospective review
  (2013-02-01T00:00:00Z) Kilic, Erdem; Kılıç, BANU; Kurt, Gokmen; Sakin, Caglar; Alkan, Alper; ÖZCAN, PINAR; KILIÇ, BANU; KURT, GÖKMEN; ALKAN, ALPER
  Objective. The aim of this study was to evaluate and compare dental and skeletal changes in surgically assisted rapid palatal expansion (SARPE) patients with (+PP) and without (-PP) pterygomaxillary disjunction.
 • PublicationMetadata only
  Ankiloze Dişli Üç Hastanın Distraksiyon Osteogeneziyle Yönetilmesi
  (2021-05-09) AKTAŞ T.; DOGANAY Ö.; KILIÇ E.; KILIÇ B.; KURT G.; DOĞANAY, ÖZGE; KILIÇ, BANU; KURT, GÖKMEN