Person:
SARIARSLAN, MUHAMMED ÇAĞRI

Loading...
Profile Picture

Status

Organizational Units

Organizational Unit

Job Title

First Name

MUHAMMED ÇAĞRI

Last Name

SARIARSLAN

Name

Email Address

Birth Date

Search Results

Now showing 1 - 1 of 1
  • Publication
    XERODERMA PİGMENTOSUM TANILI HASTADA ANESTEZİ YÖNETİMİ
    (2024-05-04) Tepe G.; Sarıarslan M. Ç.; Ergün S.; Karataş A.; TEPE, GÜLPINAR; SARIARSLAN, MUHAMMED ÇAĞRI; ERGÜN, SELMA; KARATAŞ, AYŞE
    Xeroderma pigmentosum (XP) UV ışığa karşı aşırı duyarlılık ile tanımlanan, DNA’da mutasyona yol açan otozomal resesif, nadir bir hastalıktır(1/22.000 -1/1.000.000)[1]. Bu hastalarda anestezi yönetimi ile ilgili kılavuz bulunmamaktadır. Anestezi sırasında ventilasyon, entübasyon, ekstübasyon güçlüğü[2] ve intravenöz kanülasyon zorluğu, UV ışıktan koruyamama gibi problemler yaşanabilir. Ayrıca volatil ajanların genotoksik yan etkileri olabileceği bildirilmiştir[3]. Biz zor entübasyon bulguları bulunan ve enükleasyon yapılan olgumuzun anestezi yönetiminden bahsettik.