Person:
MİRİOĞLU, ŞAFAK

Loading...
Profile Picture
Email Address
Birth Date
Research Projects
Organizational Units
Organizational Unit
Job Title
Last Name
MİRİOĞLU
First Name
ŞAFAK
Name

Search Results

Now showing 1 - 10 of 35
No Thumbnail Available
Publication
Metadata only

Kronik Böbrek Hastasında Covid-19 Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Nefrotik Sendrom: Olgu Sunumu

2021-10-13T00:00:00Z, Abdulhayoğlu, Necat İrem, Gürsu, Meltem, Elçioğlu, Ömer Celal, Mirioğlu, Şafak, Kazancıoğlu, Rümeyza, ABDULHAYOĞLU, NECAT İREM, GÜRSU, MELTEM, ELÇİOĞLU, ÖMER CELAL, MİRİOĞLU, ŞAFAK

No Thumbnail Available
Publication
Metadata only

Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalarında Üriner Sistem Taşı Oluşumuna Eğilim Oluşturan Metabolik Faktörler

2021-10-13T00:00:00Z, Chasan, Onour, Artan, Ayşe Serra, Gürsu, Meltem, Mirioğlu, Şafak, Kazancıoğlu, Rümeyza, Elçioğlu, Ömer Celal, CHASAN, ONOUR, GÜRSU, MELTEM, MİRİOĞLU, ŞAFAK, KAZANCIOĞLU, RÜMEYZA, ELÇİOĞLU, ÖMER CELAL

No Thumbnail Available
Publication
Metadata only

Doğru Kan Basıncı Ölçümü İçin İki Yöntemin Karşılaştırılması: Manuel Ölçüm ve Otomatik Cihaz ile Ölçüm

2021-10-13T00:00:00Z, Kuşdoğan, Enes, Artan, Ayşe Serra, Gürsu, Meltem, Mirioğlu, Şafak, Kazancıoğlu, Rümeyza, Elçioğlu, Ömer Celal, GÜRSU, MELTEM, MİRİOĞLU, ŞAFAK

No Thumbnail Available
Publication
Metadata only

Covid-19 Pandemisinin Peritonit Hızı Üzerine Etkisi

2022-11-09, Gürsu M., Mirioğlu Ş., Köse E., Yücel L., Sayan C., Elçioğlu Ö. C., Kazancıoğlu R., GÜRSU, MELTEM, MİRİOĞLU, ŞAFAK, ELÇİOĞLU, ÖMER CELAL, KAZANCIOĞLU, RÜMEYZA

No Thumbnail Available
Publication
Metadata only

Kidney Transplantation in Patients with Hereditary Kidney Diseases

2021-06-04T00:00:00Z, Çalışkan, Yaşar, Güller, Nurane, Dirim, Ahmet Burak, Şafak, Seda, Mirioğlu, Şafak, Yazıcı, Halil, Yıldız, Abdulmecit, Oto, Özgür Akın, Demir, Erol, Özlük, Mesude Yasemin, Türkmen, Aydın, Lentıne, Krista, MİRİOĞLU, ŞAFAK

No Thumbnail Available
Publication
Metadata only

A comparison of methods of plasmapheresis for the treatment of late antibody mediated rejection in kidney transplant recipients.

2022-10-06T00:00:00Z, Çalışkan, Yaşar, Mirioglu, Şafak, Dirim, Ahmet Burak, Özluk, Mesude Yasemin, Yeğit, Osman Ozan, Aksoy, Elif, Şafak, Seda, Güller, Nurana, Demir, Erol, Artan, Ayşe Serra, Oto, Özgur Akın, Beşışık, Sevgi, Yazıcı, Halil, Türkmen, Aydın, Lentine, Krista L., MİRİOĞLU, ŞAFAK

No Thumbnail Available
Publication
Metadata only

COVID-19 pandemisi sırasında periton diyalizi hastalarında teletıp kullanımı

2020-10-15T00:00:00Z, Gürsu, Meltem, Artan, Ayşe Serra, Elçioğlu, Ömer Celal, Mirioğlu, Şafak, Kazancıoğlu, Rümeyza, GÜRSU, MELTEM, ELÇİOĞLU, ÖMER CELAL, MİRİOĞLU, ŞAFAK, KAZANCIOĞLU, RÜMEYZA

No Thumbnail Available
Publication
Metadata only

Arteriyovenöz fistüllerin böbrek nakli alıcıları üzerine uzun dönemdeki etkileri

2020-10-15T00:00:00Z, Dirim, Ahmet Burak, Mirioğlu, Şafak, Yazıcı, Halil, Oto, Özgür Akın, Şafak, Seda, Güller, Nurane, Demir, Erol, Türkmen, Aydın, Çalışkan, Yaşar Kerem, Sever, Mehmet Şükrü, MİRİOĞLU, ŞAFAK

No Thumbnail Available
Publication
Metadata only

Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalığında Total Oksidan/Antioksidan Seviyelerin Böbrek Fonksiyonlarıyla İlişkisi

2021-10-13T00:00:00Z, Aris, Özlem, Büyükaydın, Banu, Artan, Ayşe Serra, Mirioğlu, Şafak, Gürsu, Meltem, Kazancıoğlu, Rümeyza, Elçioğlu, Ömer Celal, MİRİOĞLU, ŞAFAK, GÜRSU, MELTEM, KAZANCIOĞLU, RÜMEYZA, ELÇİOĞLU, ÖMER CELAL

No Thumbnail Available
Publication
Metadata only

Konjenital Böbrek ve/veya Üriner Anomalisi Olan Hastalarda Renal Transplantasyon Sonuçları

2021-10-13T00:00:00Z, Oto, Özgür Akın, Mirioğlu, Şafak, Yazıcı, Halil, Dirim, Ahmet Burak, Güller, Nurane, Şafak, Seda, Demir, Erol, Artan, Ayşe Serra, Özlük, Mesude Yasemin, Çalışkan, Yaşar, Türkmen, Aydın, MİRİOĞLU, ŞAFAK