Person:
YÜCESOY, TÜRKER

Loading...
Profile Picture
Status
Kurumdan Ayrılmıştır
Organizational Units
Job Title
First Name
TÜRKER
Last Name
YÜCESOY
Name
Email Address
Birth Date

Search Results

Now showing 1 - 10 of 29
 • PublicationOpen Access
  Spontaneous and Excellent Healing of Bilateral Brown Tumors in Mandible after Endocrinal Therapy and Subtotal Parathyroidectomy: Case Report with 4-Year Follow-Up
  (2018-01-01) YÜCESOY, TÜRKER; KILIÇ, ERDEM; DOĞRUEL, FATMA; BAYRAM, FAHRİ; ALKAN, ALPER; AKCAN, Alper Celal; ÖZTÜRK, FİGEN; YÜCESOY, TÜRKER; KILIÇ, ERDEM; ALKAN, ALPER
  Primary hyperparathyroidism is an endocrine disorder occurring due to increased secretion of parathormone resulting in a complex of clinical, anatomical, and biochemical alterations. On the other hand, excision of a parathyroid adenoma can normalize the metabolic status. A 24-year-old man was referred to the hospital with bilateral swelling and spontaneous gingival bleeding from posterior of the mandible also with radiolucent well-demarcated lesions bilaterally in the mandibular third molar regions. After consultations, the patient was hospitalized in the endocrinology department where further tests were performed due to highly increased PTH level as 714 pg/ml. Bilateral brown tumors started to regress spontaneously, and no additional surgery was required after subtotal parathyroidectomy was performed. The presented case is the first patient whose bilateral brown tumors in the jaws spontaneously and totally healed after subtotal parathyroidectomy and endocrinal therapy who was strictly followed up for 4 years even though the lesions were associated with impacted third molars.
 • PublicationMetadata only
  COMPARISON OF SURFACE ROUGHNESS AND ELEMENTAL ANALYSIS OF DIFFERENT MINI IMPLANT SYSTEMS
  (2019-09-01) YÜCESOY, TÜRKER; ŞEKER, ELİF DİLARA; cenkci, ebru; YÜCESOY, TÜRKER; ŞEKER, ELIF DILARA
 • PublicationMetadata only
  Lisans Öğrencilerinde Dental Anksiyete Düzeylerinin Karşılaştırılması
  (2020-03-31T00:00:00Z) YÜCESOY, TÜRKER; ŞEKER, ELİF DİLARA; Balcı, Rumeysa; YÜCESOY, TÜRKER; ŞEKER, ELIF DILARA
 • PublicationMetadata only
  The evaluation of the effect of hypercalcemia in oral pathologies.
  (2020-10-02T00:00:00Z) Yucesoy, Turker; Diker, Nurettin; Seker, Elif Dilara; Unver, Tugba; Vardar, Fatma; YÜCESOY, TÜRKER; ŞEKER, ELIF DILARA; DİKER, NURETTİN
 • PublicationMetadata only
  Diş Hekimliğinde Genel Anestezi Uygulamaları
  (2020-04-01T00:00:00Z) Yücesoy, Türker; Kütük, Nükhet; YÜCESOY, TÜRKER
  emporomandibuler eklem (TME) değerlendirmesi pre-operatif havayolu muayenesinin önemli bir parçası olarak kabul edilmektedir. TME disfonksiyonu zor entübasyona neden olabilir veya genel anestezi işlemleri sırasında TME yapıları hasar görebilir. TME ankilozu ya da kilitlenme gösteren disk deplasmanları ağız açıklığında şiddetli kısıtlılığa neden olarak anestezi için uyanık fiberoptik entübasyon gibi özel teknikler gerektirirler. Buna karşılık anestezi indüksiyonu, laringoskop kullanımı veya entübasyon manevralarına bağlı olarak TME’de dislokasyon, disk deplasmanları ve postoperatif dönemde kas ağrıları meydana gelebilir. Geçmişte TME problemi hikayesi olan hastalarda ise mevcut semptomların artması söz konusudur. Bu nedenle, hastalar genel anestezi sonrası oluşabilecek TME komplikasyonları bakımından ayrıntılı biçimde bilgilendirilmeli, mevcut problemlerin işlem öncesi giderilmesi için gerekli tedavilerin başlatılması sağlanmalıdır. Anestezi hekimleri, genel anestezi sonrası meydana gelebilecek TME komplikasyonlarının teşhis ve acil tedavisi konusunda bilgi sahibi olmalı, gerekli durumlarda diş hekimliği konsültasyonu istemelidir. Bu derlemede, genel anestezi işlemleri ile ilişkili TME problemleri tartışılmaktadır.
 • PublicationMetadata only
  Determination of the effect of osteoporosis on bone mineral density changes in jaw bones
  (2019-07-31T00:00:00Z) Şeker, Elif Dilara; Yücesoy, Türker; Aydın, Teoman; Erten, Dilek; Alkan, Alper; ŞEKER, ELIF DILARA; YÜCESOY, TÜRKER; ÜNVER, TUĞBA; AYDIN, TEOMAN; ALKAN, ALPER
 • PublicationMetadata only
  Bistüri Olmadan Dental Cerrahi Mümkün Müdür?
  (2021-03-31T00:00:00Z) Yücesoy, Türker; YÜCESOY, TÜRKER
  Bu çalışmada oral patolojilerin tedavilerinde cerrahi yöntemlerin gerekliliği veya zamanlaması hakkında güncel bilgilerin sunulması hedeflenmiştir. Gereç ve Yöntem: Çalışmada oral patolojisi olup da cerrahi endikasyonu olan ve opere olan veya opere olamayan hastalar incelenmiş olup, hastaların tedavilerinin prognozlarını nasıl etkilediğini gösterilmiştir. Bulgular ve Sonuç: Yapılan incelemeler sonucunda takibi yapılan hastalar arasında malignite ile karşılaşılan bir hastanın, bir yıl sonra mortaliteyle sonuçlandığı ve bir vakanın da hiç bir dental müdahele yapılmamasına rağmen tamamen iyileştiği gözlenmiştir. Bu sonuçlar değerlendirildiğinde planlanan cerrahilerin kararını verirken geniş ve birkaç bölgeden biyopsi yapılma ihtiyacıyla beraber, bazı özel durumlarda da cerrahi kararından vazgeçmenin hastanın oral patolojisinin tedavisi için doğru endikasyon olabileceği konusu rapor edilmiştir.
 • PublicationOpen Access
  Comparison of the effects of ozone therapy and photobiomodulation on sciatic nerve injury in rats
  (2021-11-01T00:00:00Z) GÜNAY CANPOLAT, DİLEK; YÜCESOY, TÜRKER; Colpak, Halis Ali; KAYA, ÖZLEM TUĞÇE; Kolbasi, Bircan; Saraymen, Recep; Karaturk, Habip; KÜTÜK, NÜKHET; CANPOLAT, MEHMET; YÜCESOY, TÜRKER; KÜTÜK, NÜKHET
  Aim: Studies on drugs or alternative therapies are still the main treatment options for PNI. In this study, we aimed to research the effects of PBM and OT on nerve repair in a rat sciatic injury model. Material and Methods: 29 Wistar albino rats were divided into four groups: control (n = 2), sham (n = 9), OT (n = 9) and PBM (n = 9). After 30 days of surgery and treatments, tissue specimens and blood samples were taken for histological and biochemical processing. Histological evaluations were performed at light and electron microscopy levels. Myelin basic protein (MBP) and S100 from the rat serum were analysed also. Results: The OT and PBM groups had a significant increase in regeneration of the sciatic nerve in light microscopic evaluation. In the PBM and OT groups, Schwann cells (SC) around the axons and also axons with a thin myelin sheath were seen, regarded as signs of the myelination process in transmission electron microscopy (TEM) examinations. Discussion: OT and PBM both resulted in a good healing pattern for sciatic nerve injury in the rat model. Therefore, OT and PBM are considered to be simple and reliable alternative treatment methods for PNI.
 • PublicationMetadata only
  Ortognatik Cerrahi ve Sinir Yaralanmaları
  (2018-11-01) Doğanay, Özge; ALKAN, ALPER; YÜCESOY, TÜRKER; DOĞANAY, ÖZGE
 • PublicationMetadata only
  Maxillofacial Surgery and Craniofacial Deformity: Practices and Updates
  (2020-07-01T00:00:00Z) Yücesoy, Türker; YÜCESOY, TÜRKER
  Body dysmorphic disorder (BDD) may be related to the appearance of a body part or may sometimes arise from concerns about a body function. Currently, this disorder was included in contemporary classification systems with DSM-5. The majority of BDD patients first consult dermatologists, surgeons, and more often plastic surgeons, rather than psychiatrists. Therefore, it is difficult to determine the prevalence of this disorder in the psychiatric society. The oral and maxillofacial region is highly associated with face deformities, and the patients with BDD are applying to those clinics even without self-awareness of their disorders. It has been reported that most of the orthognathic surgical patients are associated with the facial appearance of surgical motivations and will have similar psychological motivations to cosmetic surgery patients. Moreover, the orthodontics, prosthetic and restorative dentistry are the branches of dentistry that mostly the patients come with esthetic complaints. Studies on BDD have not yet received the value they deserve concerning the prevalence and severity. Researches in dentistry and oral and maxillofacial surgery are much less, and the individuals suffering from BDD are not well-known among dentists/oral and maxillofacial surgeons; therefore, the frequency of BDD patients is not noticed and treated properly.