Person:
ÇALIŞ, BÜŞRA

Loading...
Profile Picture
Google ScholarScopusORCIDPublons
Status
Organizational Units
Organizational Unit
Job Title
First Name
BÜŞRA
Last Name
ÇALIŞ
Name
Email Address
Birth Date

Search Results

Now showing 1 - 1 of 1
  • PublicationMetadata only
    Ecmo İle Takip Edilen Covid-19 Pnömonili Hastada Geniş Pnömotosel Oluşumunun Weaning Sürecine Etkisi
    (2021-11-01T00:00:00Z) Çalış, Büşra; Çalım, Muhittin; Daşkaya, Hayrettin; ÇALIŞ, BÜŞRA; ÇALIM, MUHITTIN; DAŞKAYA, HAYRETTİN
    Corona virüs; ilişkili sitokin fırtınası ile birlikte alveolleri tahrip ederek pnomotoraks ve hava kistlerinin oluşumuna neden olabilmektedir. Literatürde Covid-19 pnömonisi ile takip edilen hastalarda pnömotosel oluşumu bildiren sayılı olgu sunumu bulunmaktadır fakat ECMO uygulaması esnasında gelişen pnömotosel ve bununla ilişkili weaning sürecini bildiren yayın bulunmamaktadır. Sunumumuzda bu şartlar dahilinde takip ettiğimiz vakayı sunup tartışmayı amaçladık Olgu: 66 yaşında, bilinen ek hastalığı olmayan kadın hasta ilerlemiş COVID-19 pnömonisi tanısıyla dış merkez Yoğun Bakım Ünitesinden (YBÜ) OTE halde kabul edildi. PCR+ olan hastaya trakeostomi açılarak koruyucu akciğer ventilasyon stratejileri uygulandı. Uygulanan stratejilerle etkin ventilasyon-perfüzyon sağlanamayınca veno-venöz bifemoral ECMO başlandı. ECMO öncesi toraks BT’lerinde sadece diffüz buzlu cam manzarası tespit edilen (Resim 1) hastanın süreç içerisinde PA akciğer direkt grafi takiplerinde havalanma artışı gözlendi(Resim 2). ECMO altında hastanın transpotu riskli olacağı için toraks BT’si çekilemedi. ECMO uygulaması esnasında etkin tidal volüm oluştuğu gözlenmesine rağmen iki başarısız weanin denemesi yaşandı. ECMO takibinin 31.gününde başarılı bir şekilde tamamlanan ECMO weaning sonrasında çekilen BT’sinde sağ akciğer de 133x96 mm, sol akciğerde en büyüğü 68x50 mm boyutunda ölçülen birkaç adet pnomotosel izlendi (Resim3). Pnömotosellerin büyük olması ve hava kaçağına neden olabileceğinden cerrahi girişimin riskli olacağına karar verildi, takip edilmeye başlandı. Hasta yatışının 91. gününde trakeostomisi dekanüle edilerek Göğüs Hastalıkları Kliniğine devir edildi. 7 günlük servis takibinden sonra hasta oksijen konsantratörü (4 lt/dk) eşliğinde eve taburcu edildi.