Person:
KURU, ELIF

Loading...
Profile Picture

Status

Organizational Units

Job Title

First Name

ELIF

Last Name

KURU

Name

Email Address

Birth Date

Search Results

Now showing 1 - 3 of 3
 • Publication
  The effects of changes in stimulus properties on acoustic stapedius reflex response: a systematic review
  (2022-07-01T00:00:00Z) Oktay, Esranur; Başöz, Meliha; Kuru, Elif; Bal, Nilüfer; Gedik, Özge; BAŞÖZ, MELIHA; KURU, ELIF; BAL, NİLÜFER; GEDİK, ÖZGE
 • Publication
  BPPV Hastalarının Klinik Bulgularının Retrospektif İncelenmesi
  (2022-10-10T00:00:00Z) Kuru, Elif; Yılmaz, Erdem Emre; Hüsam, Hilal; Özdemir, Sümeyye; Tas, Nida; Başöz, Meliha; Bal, Nilüfer; Gedik, Özge; YILMAZ, ERDEM EMRE; HÜSAM, HİLAL; ÖZDEMİR, SÜMEYYE; KURU, ELIF; BAŞÖZ, MELIHA; BAL, NİLÜFER; GEDİK, ÖZGE
 • Publication
  Genç Yetişkin Bireylerde Klik ve Tone Burst Masseter VEMP Bulgularının Karşılaştırılması
  (2022-05-13T00:00:00Z) Başöz, Meliha; Kuru, Elif; Gedik, Özge; Bal, Nilüfer; BAŞÖZ, MELIHA; KURU, ELIF; GEDİK, ÖZGE; BAL, NİLÜFER
  Amaç:Bu çalışmanın amacı 20-45 yaş arası sağlıklı genç yetişkin bireylerde klik ve tone burst uyaran kullanılarak yapılan mVEMP testine ait klinik verilerinin oluşturulmasıdır.Metot:Bu çalışma; Bezmialem Vakıf Üniversitesi Odyoloji Kliniğine gelen otoskopik ve odyolojik bulguları normal olan, herhangi bir vestibüler şikayeti olmayan ve hikayesinde nörolojik, sistemik ve metabolik hastalığı olmayan, çalışmaya gönüllü 41 birey üzerinde gerçekleştirilmiştir. Tüm bireylere mVEMP incelemesi GN otometrics ICS charter EP200 (Denmark) cihazı kullanılarak yapılmıştır. Bireylerin sağ ve sol kulak P11, N21 latansları ve N1-P1 interval latansları, P11-N21 amplitüd değerleri ve amplitüd asimetri oranları klik ve tone burst uyaran kullanılarak değerlendirilmiştir.Bulgular:Sağ ve sol kulaklar, klik ve tone burst uyaran kullanılarak karşılaştırıldığında latans ve amplitüd değerlerinde istatistiksel açıdan anlamlı farklılık gözlenmemiştir. Uyaranlar arası değerlendirme yapıldığında; p11, n21 latansları ve N21-P11 interval latanslar tone burst uyaranda anlamlı ölçüde uzamış ve amplitüd değerleri istatistiksel olarak anlamlı ölçüde daha büyük elde edilmiştir (p<0.001). Amplitüd asimetri oranları arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık gözlenmemiştir.Sonuç:Elde edilen bulgulara göre, tone burst uyaran ile daha uzun latanslı ve daha büyük amplitüdlü dalgalar elde edilmiş ve uyaranlar arasında amplitüd asimetri oranlarında anlamlı farklılık elde edilmemiştir. Amplitüd değerlerinin büyük olması sebebiyle klik uyaranla karşılaştırıldığında tepe noktalarının bulunması tone burst uyaran ile daha kolaydır. Çalışma sonuçlarına göre her kliniğin kendi normatif verilerini oluşturması önerilmekle birlikte mVemp klinik uygulamasında diğer Vemp testlerinde olduğu gibi tone burst uyaran kullanılması daha uygun görülmektedir.