Goal:
12 - Sorumlu Üretim ve Tüketim

Loading...
Project Logo

Description

SORUMLU ÜRETİM VE TÜKETİM Sürdürülebilir üretim ve tüketim kalıplarını sağlamak: Ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınmayı başarmak için, malları ve kaynakları üretme ve tüketme biçimlerimizi değiştirmek suretiyle ekolojik ayak izimizi derhal azaltmamız gerekiyor. Dünya genelinde en büyük su tüketicisi tarımdır ve tarımsal sulama, insanların kullandığı tüm taze suyun yaklaşık %70’ini buluyor.

Publication Search Results

Now showing 1 - 10 of 37
 • Publication
  Porous rubber cryogels: effect of the gel preparation temperature
  (2014-08-01T00:00:00Z) Oztoprak, Zeynep; Hekimoglu, Tugce; Karakutuk, Ilknur; Tuncaboylu, Deniz C.; Okay, Oğuz; TUNCABOYLU, DENIZ CEYLAN
  This paper examines the effect of the gel preparation temperature (T (prep)) on the physical properties of the rubber-based macroporous organogels prepared by solution crosslinking in benzene at subzero temperatures. Cis-polybutadiene (CBR) and styrene-butadiene rubber (SBR) were used as the rubber components, while sulfur monochloride (S2Cl2) was the crosslinker in the gel preparation. It was shown that T (prep) is an extremely important parameter to adjust the porous structure and thus, the cryogel properties. The networks formed by CBR and SBR showed an aligned porous structure with an exception of honey-comb structured porous SBR cryogels prepared at -2 A degrees C. 10(1)- to 10(2)-mu m sized regular pores of the networks caused by the benzene crystals act as a template during gelation, separated by 10-20 mu m pore walls in thickness. They exhibit fast swelling and deswelling properties as well as reversible swelling-deswelling cycles in toluene and methanol, respectively. The ability of the organogels for the removal of petroleum products from aqueous solutions was also demonstrated using diesel and crude oil as model pollutants. In addition, the reusability of the organogels and their continuous sorption capacities were checked by repeated sorption-squeezing cycles. All the tests showed that the aligned porous organogels are suitable materials for the oil spill cleanup procedures.
 • Publication
  RESPIRATORY FUNCTIONS OF THE PEOPLE WORKING IN SOLID WASTE STORAGE CENTERS IN ISTANBUL
  (2011-01-01T00:00:00Z) İŞSEVER, Halim; Ozyildirim, BEDİA; Ince, Nurhan; Ince, Haluk; Bayraktarli, Recep; Isik, Erol; AYVAZ, Özkan; Gelincik, Asli Akkor; ERELEL, Mustafa; Ozdilli, Kusrat; Gungor, Gunay Yilmaz; ÖZYILDIRIM, BEDİA
  Objective: Solid storage sanitarian workers are exposed to many chemical and physical hazards. The aim of this study is to find out the environmental effects of the work-places on the respiratory functions of the people working in solid waste storage centers.
 • Publication
  Evaluation of Nursing Students- Medical Waste Knowledge Level
  (2021-09-01T00:00:00Z) Toluk, Özlem; Özdemir, Aysel; Şahin, İbrahim; Yıldız, Sinem; Erkul, Şeyma Nur; Ercan, İlker; TOLUK, ÖZLEM
  Aim: Failure to properly manage medical waste potentially exposes healthcare professionals, waste handlers, patients, and the general public to risks such as infection, toxic effects, injuries, and environmental pollution. The study was planned in a descriptive cross-sectional type and it was aimed to evaluate the medical waste knowledge levels of nursing students.Methods: The sample consisted of 100 nursing students studying in the 1st, 2nd, 3rd, and 4th grades of a state university. The Kuder Richardson 20 coefficient was found to be 0.744 by collecting data based on the self-reports of the participants with the questionnaire created by the researchers in the study. The level of significance is taken α=0.05. Categorical variables were analyzed with the Chi-Square test, Fisher-s exact Chi-square test, and Fisher Freeman Halton test.Results: In our study, 70 (70.00%) people take a course on medical waste, 6 (6.00%) people work in any health institution. It was found that the rate at which medical waste bags should be filled and the evaluation of expired or unused drugs as pharmaceutical waste was statistically significant according to gender (p = 0.028, and p = 0.047).Conclusion: As nursing students take lectures or courses on medical waste, and their grade levels rise, their knowledge of medical waste increases. Based on the results of our study, increasing medical waste education is of great importance in terms of public health, personnel health, and environmental health.
 • Publication
  DİJİTAL TARAMA BAŞLIKLARININ HİDROJEN PEROKSİT İLE STERİLİZASYONUNUN ÖLÇÜ HASSASİYETİNE ETKİSİ
  (2023-10-27) Yılmaz B.; Kayasaroğlu D.; Arslan M.; Sunal Aktürk E.; Şeker E. D.; YILMAZ, BERZA; ARSLAN, MERİÇ; ŞEKER, ELIF DILARA
  AMAÇ: Ağız içi tarama cihazlarından iTero Element’in tarama başlığı koruyucu kılıfları tek kullanımlık olarak sunulmaktadır ve üretici firma herhangi bir sterilizasyon protokolü önermemektedir. Bu durum çevresel atık yönetimi ve ekonomik açıdan dezavantaj oluşturmaktadır. Çalışmamızın amacı, tek kullanımlık ağız içi tarama başlığı kılıflarının hidrojen peroksit ile sterilizasyonunun dijital ölçülerin hassasiyeti üzerindeki etkisini değerlendirmektir. GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmaya taramaların yapılacağı süreç boyunca herhangi bir dental uygulama yaptırmayacak 26 hasta dahil edilmiştir ve ağız içi taramalar iTero™ Element 5D (Align Technologies, San Jose, Calif) ile gerçekleştirilmiştir. İlk tarama, kılıfların paketten ilk çıktıkları haliyle firma talimatlarına uyularak yapılmıştır. Kullanılan kılıflar hidrojen peroksit ile (45°C’de 45 dk.) sterilize edilmiştir. 2. 3. ve 4. ağız içi taramalar gerçekleştirilmiş ve taramalar arasında sterilizasyon işlemi tekrarlanmıştır. 1. ve 4. tarama verileri tarama cihazının sahip olduğu TimeLapse özelliğiyle çakıştırılmıştır ve her diş, renk farkına göre 0’dan 4’e kadar skorlanmıştır. Ayrıca bu modellerde OrthoCAD® programıyla 6-6 arası dişlerin meziodistal boyutları, interkanin mesafe, interpremolar mesafe, intermolar mesafe ölçülmüştür. Ölçümler 3 kere tekrarlanmış ve ortalamalar kaydedilmiştir. Verilerin analizi SPSS programı ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin dağılımı Shapiro Wilk analizi ile değerlendirilmiştir. BULGULAR: Maksiller anterior ve posterior dişlerin ve mandibular anterior ve posterior dişlerin mesiodistal boyutlarının 1. ve 4. taramalar arası karşılaştırılmasında istatistiksel olarak anlamlı fark kaydedilmemiştir (p>0,05). Maksiller ve mandibular interkanin, interpremolar ve intermolar mesafeler için de istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05). 1. ve 4. dijital tarama görüntülerinin çakıştırılmasıyla kaydedilen ortalama hata maksiller anterior bölge için 0,240, posterior bölge için 0,985, mandibula anterior bölge için 0,239, posterior bölge için 0,131 bulunmuştur. SONUÇ: Çalışmada değerlendirilen tarama verileri 1. ve 4. taramalar arası uyumluluk göstermiştir. iTero Element cihazının koruyucu kılıfları hidrojen peroksit ile sterilizasyon sonucunda dijital ölçülerin hassasiyetlerinde azalmaya sebep olmamıştır ve klinik performansları korunmuştur.
 • Publication
  METABOLIC SYNDROME IN COLLECTION AND DISPOSAL OF SOLID WASTE SECTOR
  (2012-01-01T00:00:00Z) Eker, Hasan Huseyin; BAYRAKTARLI, Recep Yilmaz; Issever, Halim; Ulas, Tumer; Erelel, Mustafa; ESER, ALİ; OZDILLI, Kursat; Ozder, ACLAN; ESER, ALİ; ÖZDER, ACLAN
  Objectives: This study aims to assess the frequency and factors relevant to metabolic syndrome in workers employed in the collection and disposal of solid waste sector. Materials and Methods: This cross-sectional study was conducted in the major solid waste collecting and disposal company named ISTAC AS (Istanbul Environmental Protection and Waste Processing Corporation) in Istanbul, Turkey. All 715 male employees of the company were included in the study without sampling. The study was completed with 619 subjects. Since it was a small group, female workers were not taken into account in the study. Metabolic syndrome frequency was investigated according to the NCEP-ATP III criteria including the levels of systolic and diastolic blood pressure, waist perimeter, HDL, triglyceride, fasting blood glucose values. Results: Metabolic syndrome was present in 40.9% of participating employees. Metabolic syndrome was more common in those working in the excavation field (54.0%), such as caterpillar operators (56.5%), and less common in employees working in administrative offices, such as office staff or managers, who were under 35 years old and who had been working for less than 10 years (p < 0.05). Employees working in work stations other than administrative offices had a 2.60 times higher risk compared to those working in administrative offices. Conclusions: Metabolic syndrome may be related to work station, job, age and period worked by the subjects.
 • Publication
  Indirect Effect Of A Dentistry And Medical School Hospital Before And After Covid-19 On The Environment
  (2021-03-20T00:00:00Z) Ekinci, Esma; Armagan, Sara; KILIÇ, BANU
  Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’ne göre küresel ısınma tüm dünyada insanların karşılaştığı ciddi sorunlardan biridir.(WHO 2011) Gelecek nesiller için dünyanın uzun bir süre daha var olması önem taşımaktadır. Dolayısıyla bir diş hekimi olarak çevre dostu bir yöntem kullanarak doğanın ko runmasına yönelik katkı sağlamak bizim sorumluluğumuzdur. Küresel ısınmanın en önemli sebeplerinden biri de çevresel kirliliktir. Yapılan çeşitli araştırmalara göre, diş hekimliğinin çevreye etkisi değerlendirilmiştir. Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Sistemi (NHS)’ne göre karbon ayakizine en büyük katkıyı dental servislere yapılan giriş çıkışlar ve tedarik süreci oluşturmaktadır. Diş hekimliği klinikleri, diğer sağlık kuruluşlarına kıyasla daha az atık üretiyor olsa da, son on yılda dental atıklarda önemli bir artış gözlenmektedir. Çeşitli ülkelerde yapılan akademik araştırmalarda, Covid-19 sürecinden bağımsız olarak değerlendirilen kliniklerden esinlenerek Bezmialem Vakıf Üniversitesi Diş Hekimliği ve Tıp Fakültesi Hastanelerinde bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışma, Covid-19 öncesi ve sonrası bir diş hekimliği ve tıp fakültesi hastanesinin kullandığı ve harcadığı materyallerin (2019-2020 yıllarının Haziran-Aralık ayları arasındaki dezen-fektan, sabun, kağıt, hasta sayısı, doğalgaz, elektrik ve geri dönüşüm atıkları) derlenmesiyle sağlık sektörünün karbon ayakizinin bu süreçte hangi yönlerde değişime uğradığını belirtmektedir. Matery-allerin belirlenen süreçlerdeki hem yıllık değişimi hem de hasta başına düşen birim değişimi dikkate alınmıştır. Sağlık sektöründeki bireyler olarak bu süreci nasıl değerlendirmiş olduğumuzu gösteren bu çalışma, gelecekte benzer pandemilerin yaşanması durumunda öngörülecek durumları ve dikkat edilmesi gereken noktaları göz önüne sermiştir
 • Publication
  Antioxidant and Anticholinesterase Constituents from the Petroleum Ether and Chloroform Extracts of Iris suaveolens
  (2011-04-01T00:00:00Z) Hacibekiroglu, IŞIL; Kolak, Ufuk; GAZİOĞLU, IŞIL
  The aim of this study was to investigate the phytochemical, antioxidant and anticholinesterase activities of Iris suaveolens. After determining total phenolic and flavonoid contents of the petroleum ether, chloroform and methanol extracts prepared from the rhizomes, the antioxidant capacity of the extracts was established using beta-carotene-linoleic acid and CUPRAC methods. The chloroform extract which was rich in phenolic content exhibited the highest inhibition of lipid peroxidation in the beta-carotene-linoleic acid system, and the best cupric reducing antioxidant capacity among the tested extracts. The petroleum ether extract indicated moderate anticholinesterase activity while the chloroform extract revealed significant butyrylcholinesterase inhibitory activity (75.03 +/- 1.29%). Spectroscopic methods were used for the structural elucidation of the compounds (1-13) isolated from the petroleum ether and chloroform extracts. Coniferaldehyde (6), having the highest antioxidant activity in the beta-carotene-linoleic acid assay at 25 and 50 mu g/mL, demonstrated also the best effect in the CUPRAC method among the tested compounds (1-12). 3-Hydroxyirisquinone (10) showed the best anticholinesterase activity among the tested compounds (1-4, 6-12), and coniferaldehyde exhibited almost the same butyrylcholinesterase inhibitory activity (82.60 +/- 2.33%) as galantamine (86.26 +/- 0.66%). Copyright (C) 2010 John Wiley & Sons, Ltd.