Goal:
17 - Amaçlar için Ortaklıklar

Loading...
Project Logo
Description
Amaçlar için Ortaklıklar Uygulama araçlarını güçlendirmek ve sürdürülebilir kalkınma için küresel ortaklığı canlandırmak. Hedefler, tüm hedefleri başarmak üzere ulusal planları desteklemek suretiyle Kuzey-Güney ve Güney-Güney işbirliğini artırma amacını güdüyor. Uluslararası ticaretin geliştirilmesi ve gelişmekte olan ülkelerin ihracatını artırmalarına destek verilmesi, adil ve açık, herkesin yararına olan, evrensel kurallara dayalı ve hakkaniyetli bir ticaret sistemini oluşturmanın unsurlarıdır.

Publication Search Results

Now showing 1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
PublicationMetadata only

Akademik kütüphaneler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının geliştirilmesine nasıl katkıda bulunabilir: Türkiye durum analizi

2023-01-30, Zayim Gedik K., ZAYİM GEDİK, KÜBRA

No Thumbnail Available
PublicationMetadata only

Kütüphanecilik Mesleğindeki Uluslararası Dernekler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını (SKA) Geliştirmek için Ne Tür Faaliyetler Yürütüyorlar?

2022-11-24, Zayim Gedik K., ZAYİM GEDİK, KÜBRA

No Thumbnail Available
PublicationMetadata only

Akıllı Depolama Sistemleri

2022-11-01, Toker K., Görener A., TOKER, KEREM

No Thumbnail Available
PublicationMetadata only

Non-profit Organizations: A Path for Social Economy

2023-02-01, Toker K., TOKER, KEREM

The structural basis of the social economy is non-profit organizations. Therefore, understanding the structure and management principles of non-profits is essential to create a global economy based on solidarity. However, despite the critical importance and role of non-profit organizations, studies on non-profit organizations are not holistic from a managerial perspective. For this reason, a holistic approach that covers all economic, political, and social components is needed when analyzing the social economy and NPOs Toward this aim, in this section, nonprofits are examined based on their organizational structure and management principles. This examination will compare for-profit and non-profits organizations’ mission, organizational structure, performance criteria, etc. The lack of profit in non-profit organization’s (NPO) mission stands out as the most crucial difference that shapes their management characteristics and organizational structure.Keywords: Social Organizations, Social Economy, Organizational Structure, Non-profit Organizations