Bu site Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nin Akademik Açık Erişim Sistemidir. Sistem, Bezmialem Vakıf Üniversitesi’nin akademik çıktılarını uluslararası standartlarda dijital ortamda depolamak ve açık erişime sunmak üzere Haziran 2019 yılında kurulmuştur. OpenAccess, Bezmialem Vakıf Üniversitesi bünyesinde üretilen makale, sunum, tez, kitap, kitap bölümü, rapor gibi akademik çıktılarını içerir.

Koleksiyonunu görmek istediğiniz bölümü seçiniz.

1 - Tıp Fakültesi [2543]
2 - Diş Hekimliği Fakültesi [183]
3 - Eczacılık Fakültesi [429]
4 - Sağlık Bilimleri Fakültesi [279]
5 - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu [274]
6 - Sağlık Bilimleri Enstitüsü [0]
7 - Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitüsü [0]
Araştırma Çıktıları | PubMed | WoS | Scopus [5809]
Tezler [234]

Daha Fazla