Statistics for Deneysel epilepsi modelinde kalpte bulunan içeri doğrultucu potasyum kanallarının gen ekspresyonlarının incelenmesi