Kurumsal Arşiv Hakkında

Hakkımızda

Üniversite Kütüphanelerimizin bir hizmeti olan Üniversite Kurumsal Akademik Arşivimiz, Üniversitemizin entelektüel çıktısını toplar, korur ve dağıtır. Fakülte bölümleri, idari birimleri, programları ve merkezleri, çalışma raporlarını, teknik raporlarını, konferans işlemlerini ve diğer araştırma materyallerini dağıtmak için Kurumsal Akademik Arşivini kullanmaya davet edilir.

Üniversitemizin dijital veri havuzu, her türlü dijital içeriği yönetebilen ve koruyabilen ve bu içeriğin Google gibi ticari arama motorları tarafından endekslenmesini kolaylaştıran, yaygın olarak kullanılan bir açık kaynak veri havuzu yazılımı olan DSpace'i kullanır.

Neden bir Dijital Akademik Arşiv Sistemi kullanıyorsunuz?

Üniversitemizin ev sahipliği yaptığı bir Dijital Havuz:

  • Fakültelere, akademisyenlere kendi kendilerine arşivleme yapmaları için fırsat sunarak açık erişim ve kampüs genelini teşvik eder.
  • Dijital varlıkların uzun süreli korunmasını ve erişilebilirliğini sağlar.
  • Öğretim üyesi, araştırma personeli ve öğrencilerin yayınlanmış araştırmalarına erişim sağlar.
  • Veri setleri, öğrenme nesneleri, elektronik tezler ve tezler, görsel-işitsel içerik ve sunumlar dahil olmak üzere, geleneksel bilimsel makalelerin ötesinde çok çeşitli içeriği korur ve dağıtır.
  • Araştırmacıların kamu tarafından finanse edilen veya kar amacı gütmeyen bir araştırmayı açık erişim esasına uygun hale getirme yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olur.
  • Disiplinler ve kurumlar arasında erişimi ve paylaşmayı teşvik eder.