Research Project:
Glisirizik Asidin Bazı Bitkisel Etken Maddelerin Biyoyararlanımı Üzerine Etkisi 6.2016/36

Loading...
Project Logo
Contributors
Funders
ID
6.2016/36
Authors
Publications
Organizational Units
Description
Keywords
FARMAKOLOJİ VE ECZACILIK; Farmakoloji ve Toksikoloji; Klinik Tıp (MED); Yaşam Bilimleri (LIFE)
Eczacılık; Farmakognozi; Meslek Bilimleri; Sağlık Bilimleri