Research Project:
İlaç Taşıyıcı Olarak Fotoduyarlı Amfifilik Yıldız Kopolimerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu

Loading...
Project Logo
Contributors
Funders
ID
2.2019/19
Authors
Publications
Organizational Units
Description
Keywords
BİYOTEKNOLOJİ VE UYGULAMALI MİKROBİYOLOJİ; ÇOK DİSİPLİNLİ BİLİMLER; Doğa Bilimleri Genel; Kimya; KİMYA, FİZİKSEL; Mikrobiyoloji; POLİMER BİLİMİ; Temel Bilimler (SCI); Yaşam Bilimleri (LIFE)
Biyomateryal; Biyoteknoloji; Fizikokimya; Kimya; Polimer Karakterizasyonu; Polimerik Malzemeler; Polimerlerin Tıbbi Uygulamaları; Temel Bilimler; Yaşam Bilimleri