Research Project:
Polimerizasyonla İndüklenmiş Kendiliğinden Birleşme (PISA) yöntemi ile Folik Asit Fonksiyonlandırılmış Polimerik Misellerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu

Loading...
Project Logo
Contributors
Funders
ID
20200213
Authors
Publications
Organizational Units
Description
Keywords
BİYOTEKNOLOJİ VE UYGULAMALI MİKROBİYOLOJİ; ÇOK DİSİPLİNLİ BİLİMLER; Doğa Bilimleri Genel; Kimya; KİMYA, FİZİKSEL; Mikrobiyoloji; POLİMER BİLİMİ; Temel Bilimler (SCI); Yaşam Bilimleri (LIFE)
Biyoteknoloji; Fizikokimya; Kimya; Polimer Karakterizasyonu; Polimerik Malzemeler; Polimerlerin Tıbbi Uygulamaları; Temel Bilimler; Yaşam Bilimleri