Research Project:
2-Hidroksietilmetakrilat ve Pektin’den Oluşan Çapraz Bağlı Nanopartiküllere Potasyum Kanal Blokerlerinin Yüklenmesi ve Hedefli Kanser Tedavisine Yönelik Etkisinin in vitro İncelenmesi

Loading...
Project Logo
Contributors
Funders
ID
20210606
Authors
Publications
Organizational Units
Description
Keywords
Klinik Tıp (MED)
Sağlık Bilimleri