Person:
YILMAZ, SİNAN

Loading...
Profile Picture
Google ScholarScopusORCIDPublons
Status
Organizational Units
Job Title
First Name
SİNAN
Last Name
YILMAZ
Name
Email Address
Birth Date

Search Results

Now showing 1 - 10 of 10
 • PublicationMetadata only
  Retroperitoneal Kitle Nedeniyle Opere Edilen Hastada Devamlı Erector Spina Düzlem Bloğu Uygulaması
  (2018-11-11T00:00:00Z) YEŞİLTAŞ, SERDAR; DAŞKAYA, HAYRETTİN; YILMAZ, SİNAN; ÇALIM, MUHİTTİN; KARAASLAN, KAZİM; YEŞİLTAŞ, SERDAR; DAŞKAYA, HAYRETTİN; YILMAZ, SİNAN; ÇALIM, MUHITTIN; KARAASLAN, KAZıM
 • PublicationMetadata only
  Comparison of EtView (TM) tracheoscopic ventilation tube and video-assisted fiberoptic bronchoscopy during percutaneous dilatational tracheostomy
  (2017-06-01T00:00:00Z) Umutoglu, Tarik; Bakan, Mefkur; Topuz, Ufuk; YILMAZ, Sinan; Idin, Kadir; Alver, Selcuk; Ozturk, Erdogan; SALİHOĞLU, Ziya; YILMAZ, SİNAN
  Fiberoptic bronchoscopy (FOB) via endotracheal tube (ETT) is the most frequent utilized technique for monitoring of percutaneous dilatational tracheostomy (PDT) procedure while maintaining mechanical ventilation. Endoscopic guidance has increased the safety of this procedure; nevertheless, the use of a bronchoscope via ETT potentially may deteriorate ventilation and lead to hypercarbia and/or hypoxia. EtView tracheoscopic ventilation tube (EtView TVT) is a standard endotracheal tube with a camera and light source embedded at the tip. The objectives of this study are to introduce EtView TVT as a monitoring tool during PDT and to compare it with video assisted FOB via ETT. We hypothesized that using EtView TVT during PDT may obtain similar visualization; also may have advantages regarding better mechanical ventilation conditions when compared with video-assisted FOB via ETT. Patients, 18-75 years of age requiring mechanical ventilation scheduled for PDT were randomly allocated into two groups for airway monitorization to guide PDT procedure either with FOB via ETT (Group FOB, n = 12) or EtView TVT (Group EtView, n = 12). After standard anesthesia protocol, alveolar recruitment maneuver was applied and all patients were mechanically ventilated at pressure-controlled ventilation mode with same pressure levels. The primary outcome variable was the reduction in arterial oxygen partial pressure (PaO2) values during the procedure. Other respiratory variables and the effectiveness (the visualization and identification of relevant airway structures) of two techniques were the secondary outcome variables. Patients in both groups were comparable with respect to demographic characteristics and initial respiratory variables. Visualization and identification of relevant airway structures in any steps of the PDT procedure were also comparable. The decrease in minute ventilation in Group FOB was higher when compared with Group EtView (51 +/- 4 % vs. 12 +/- 7.3 %, p < 0.05). The decrease in PaO2 from initial levels during (34 +/- 21 % vs. 5 +/- 7 % decrease) and after (26 +/- 27 % vs. 2.8 +/- 16 % decrease) the procedure was higher in Group FOB when compared with Group EtView (p < 0.05). Considering comparable features in monitorization and advantageous features over mechanical ventilation when compared with video bronchoscopy; EtView TVT would be a good alternative for airway monitorization during PDT especially for patients with poor pulmonary reserve.
 • PublicationMetadata only
  Placement of peritoneal dialysis catheter with mini-laparotomy under local anesthesia Lokal anestezi altında mini-laparatomi ile periton diyaliz kateteri yerleştirilmesi
  (2015-01-01) yardımcı, ERKAN; HASBAHCECI, Mustafa; Cengiz, Merve Busra; idiz, Ufuk Oguz; YILMAZ, SİNAN; KAZANCIOĞLU, RÜMEYZA; YARDIMCI, ERKAN; YILMAZ, SİNAN; KAZANCIOĞLU, RÜMEYZA
 • PublicationMetadata only
  Cerebral Air Embolism Following ERCP: Case Report
  (2018-06-06T00:00:00Z) YILMAZ İNAL, FERDA; YILMAZ, SİNAN; YILMAZ, YADİGAR; DAŞKAYA, HAYRETTİN; YILMAZ, SİNAN; DAŞKAYA, HAYRETTİN
 • PublicationMetadata only
  Pediyatrik tonsillektomide intranazal katamin ve intranazal fentanil’xxin analjezik etkisinin gösterilmesi
  (2017-11-12) YENİGÜN, ALPER; YILMAZ, SİNAN; DOĞAN, REMZİ; ÇALIM, MUHİTTİN; OZTURAN, ORHAN; YENİGÜN, ALPER; YILMAZ, SİNAN; DOĞAN, REMZI; ÇALIM, MUHITTIN; ÖZTURAN, ORHAN
 • PublicationMetadata only
  Fibulin-3 as a diagnostic biomarker in patients with malignant mesothelioma.
  (2015-01-01) KAYA, HATEM; DEMIR, MUSA; TAYLAN, M; SEZGI, C; TANRIKULU, AC; YILMAZ, SİNAN; Bayram, MEHMET; KAPLAN, I; SENYIGIT, A; KAYA, HATEM; DEMİR, MUSA; YILMAZ, SİNAN; BAYRAM, MEHMET
 • PublicationMetadata only
  Anesthesia Management in Patient with Kabuki Syndrome
  (2018-01-01T00:00:00Z) BUCAK, NİZAMETTİN; ESEN, ASIM; YILMAZ, SİNAN; KARAASLAN, KAZIM; TÜRKÖZ, AYDA; ESEN, ASIM; YILMAZ, SİNAN; TÜRKÖZ, AYDA
 • PublicationMetadata only
  The effects of atypical antipsychotic usage duration on serum adiponectin levels and other metabolic parameters.
  (2011-04-01T00:00:00Z) ORAL, E; GULEC, M; KURT, N; YILMAZ, SİNAN; AYDIN, NİHAL; Kirpinar, I; YILMAZ, SİNAN; AYDIN, NİHAL; KIRPINAR, İSMET
 • PublicationMetadata only
  Rat Hipotalamusunda Deksmedetomidinin İndüklediği Hipertermi Mekanizmasının Proteomiks Analizi İle Araştırılması
  (2021-11-01T00:00:00Z) Demir, Ümra Gökçe; Türkay, Meltem; Esen, Asım; Yılmaz, Sinan; Daşkaya, Hayrettin; DEMİR, ÜMRA GÖKÇE; ESEN, ASIM; YILMAZ, SİNAN; DAŞKAYA, HAYRETTİN
  Giriş / Amaç: Alfa 2 selektif adrenerjik reseptör agonisti deksmedetomidin yoğun bakımlarda kullanımına bağlı vücut sıcaklığı artışına sebep olabilmektedir.(1) Deksmedetomidine bağlı hipertermi bir dışlama tanısı olup yüksek maliyetli testler gerektirmektedir.(2-3) İlaca bağlı ateşin santral mekanizmasını ve tanıda olası biyobelirteçleri tanımlamak için hipotalamus hücrelerinde proteomiks ve biyoinformatik analiz ile değişen protein profilleri gösterilmek istenmiştir. Gereç ve Yöntem: Etik kurul onayı sonrası iki gruba ayrılan ratlara (n:5) 0,15 µg/gr deksmedetomidin ve kontrol grubuna aynı volümde serum fizyolojik intraperitoneal uygulandı. %70 karbondioksit inhalasyonu ve giyotinle sakrifiye edildi. Diseke edilen hipotalamus dokusu Filter-Aided Sample Preparation protokolü ile ayrıştırıldı. Sıvı Kromatografi-Kütle Spektrometresi ile yüksek çözünürlüklü proteomiks analizi yapıldı. PLGS Threshold Inspector biyoinformatik aracıyla protein tayini yapıldı, karşılaştırmalı analiz için Progenesis QIP yazılımı kullanıldı. Gen Seti Zenginleştirme Analizi ile insan ortologlarına çevirilen proteinler ve normalleştirilmiş zenginleştirme skorlarına (NES) göre ön plana çıkan yolaklar belirlendi. Bulgular: NES’e göre STIP 1 (Stress-induced-phosphoprotein 1) proteini ve temsil edildiği eksternal uyarlara hücresel cevap yolağı, MTCO2 (Sitokrom c oksidaz subunite 2) ve temsil edildiği biyolojik oksidasyon yolağı, PSMC6 (26S proteosome subunite) ve temsil edildiği proteozom yolağı up regülasyon göstermiştir. Oksidatif fosforilasyon yolağı ise down regülasyon göstermiştir. Tartışma / Sonuç: Sonuçlarımızda ön plana çıkan yolaklar ve anlamlı proteinler litaratürde hipertermi- hipotalamus üzerinde çalışılmış makalelerle karşılaştırıldı. Proteomiks analizi sonuçlarına göre deksmedetomidin kullanımına bağlı hipotamustaki anlamlı protein değişiklikleri, fizyolojik bir stres olan ateşin varlığını düşündürmektedir. Hipotalamusta santral ateşe dair bulgular elde etmiş olsak da hedef mekanizmaya dair sorular hala yanıt aramaktadır. Zamanla bu yöndeki çalışmaların artması ile literatürdeki bu belirsizliğin giderileceği kanaatindeyiz. Anahtar Kelimeler : Deksmedetomidin, Hipertermi, Hipotalamus, İlaç ateşi, Proteomiks
 • PublicationMetadata only
  Is there a relationship between controlled intraoperativehypotension and postoperative delirium?
  (2014-06-02T00:00:00Z) KARAASLAN, KAZİM; DAŞKAYA, HAYRETTİN; YILMAZ, SİNAN; Ölçülü, Hakkı; KARAASLAN, KAZıM; DAŞKAYA, HAYRETTİN; YILMAZ, SİNAN