Person:
BAHALI, ANIL GÜLSEL

Loading...
Profile Picture
Google ScholarScopusORCIDPublons
Status
Kurumdan Ayrılmıştır
Organizational Units
Organizational Unit
Job Title
First Name
ANIL GÜLSEL
Last Name
BAHALI
Name
Email Address
Birth Date

Search Results

Now showing 1 - 4 of 4
 • PublicationOpen Access
  Which dermatology patients attend to Dermatology Outpatient Clinics during the SARS-CoV-2 outbreak in Turkey and what happened to them?
  (2020-05-11T04:00:00Z) CENGİZ, Fatma Pelin; EMİROĞLU, Nazan; BAHALI, ANIL GÜLSEL; DİZMAN, DİDEM; TAŞLIDERE, NAZAN; MERT, Ömer; Akarslan, Tahsin Cagdas; Gunes, Begum; KÜÇÜK, Özlem Su; ONSUN, Nahide; CENGİZ, FATMA PELIN; EMİROĞLU, NAZAN; BAHALI, ANIL GÜLSEL; DİZMAN, DİDEM; TAŞLIDERE, NAZAN; GÜNEŞ, BEGÜM; MERT, ÖMER; SU KÜÇÜK, ÖZLEM; ONSUN, NAHIDE
  Coronavirus disease, first emerged in Wuhan, rapidly spread all over the world since December 2019. There are concerns about elective dermatology appointments and its results. Herein, we aimed to find out which type of dermatologic patients attended to dermatology outpatient clinic. The patients visiting the clinics for elective dermatologic diseases between March 11 and 18, 2020, were included in this study. Their age, sex, diagnosis of disease, requirement for emergent intervention, and their medical records about COVID-19 were obtained. There were 390 patients attending to the dermatology outpatient clinic in this period. The most common disease was acne (N: 94, 24%), only 19% of patients need emergent interventions or dose adjustment. There were 40 (10%) patients over the age of 65. After their visits, five patients were diagnosed as COVID-19 in 2weeks. Dermatologic examinations may be a vector for severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) transmission since being closed to the patient. Five of our patients were diagnosed as COVID-19 after their elective visit to hospital. Since the asymptomatic course of some young patients, most of our patients were not screened for COVID-19. Our findings support the concerns of elective physician examinations.
 • PublicationOpen Access
  Prognostic factors of patients with mycosis fungoides
  (2020-01-01T00:00:00Z) BAHALI, ANIL GÜLSEL; Su, Özlem Su; CENGİZ, Fatma Pelin; EMİROĞLU, Nazan; Ozkaya, Dilek Biyik; ONSUN, Nahide; BAHALI, ANIL GÜLSEL; SU KÜÇÜK, ÖZLEM; CENGİZ, FATMA PELIN; EMİROĞLU, NAZAN; ONSUN, NAHIDE
  Introduction: Mycosis fungoides (MF) is the most common type of primary cutaneous T-cell lymphoma. Prognostic factors may help to evaluate the course of the disease and may also be useful in selecting appropriate treatment plans for patients.
 • PublicationMetadata only
  The effect of at least 1-year use of omalizumab without interruption on relapse in patients with chronic spontaneous urticaria
  (2020-09-01T00:00:00Z) Su, Ozlem; BAHALI, ANIL GÜLSEL; ONSUN, Nahide; SU KÜÇÜK, ÖZLEM; BAHALI, ANIL GÜLSEL; ONSUN, NAHIDE
  It is known that omalizumab (OMA) is an effective and safe treatment option in the treatment of chronic spontaneous urticaria (CSU). In the literature, there are vary studies about effect of OMA treatment in CSU such as different response rates to treatment, different dose / time regime and different relapse rates after treatment. To investigate the evaluate the effect of at least 1 year continuous OMA treatment on relapse in CSU patients. Fifty patients were included in this study. There was a significant decreased between UAS7 score before and after OMA treatment. There was no significant difference between the sixth and 12th month after OMA for UAS 7 scores. At the end of 12 month,84% of patients had complete or good response to OMA treatment. Twenty-three of 34 patients (67.6%) who discontinued treatment had relapse and 11 patients had no relapse. Duration of disease was significantly higher in patients who had relapse. Based on our study result we suggest that long disease duration may increase the risk of relapse. Although it is not statistically significant, without interruption OMA treatment for more than 1 year may decrease relapse risk in patients who respond well to the therapy.
 • PublicationMetadata only
  Hastanede yatan çocuk hastalarda dermatoloji konsültasyonlarının değerlendirilmesi
  (2021-01-01T00:00:00Z) Uzuner, Selçuk; Ustabaş Kahraman, Feyza; Bahalı, Anıl Gülsel; Küçük, Özlem Su; UZUNER, SELÇUK; USTABAŞ KAHRAMAN, FEYZA; BAHALI, ANIL GÜLSEL
  Amaç:Hastanede yatan hastalarda, dermatolojik şikâyetler sık görülebilmektedir. Yatışları sırasında, yeni dermatolojik lezyonlar gelişebileceği gibi daha önceden bilinen dermatolojik hastalıkları alevlenebilmektedir. Literatürde, çocuk hastaların yatışları sırasında istenen, dermatoloji konsültasyonlarını değerlendiren sınırlı sayıda çalışma vardır. Çalışmamızın amacı, hastanede yatan çocuk hastalarda dermatoloji konsültasyonlarını tanımlamaktır.Gereç ve Yöntemler:Pediatri servisinden, 4 yıl içinde dermatoloji kliniğine konsülte edilen toplam 137 hasta bu çalışmaya dâhil edilmiştir. Veriler geriye dönük olarak kayıtlardan elde edilmiştir.Bulgular:Konsültasyonlar genel pediatri servisinden istendi. Yatarak tedavi gören çocuk hastaların, en sık birincil tanısı akciğer hastalığıydı. Yüz otuz yedi hastada en sık görülen dermatolojik tanı, alerjik hastalık ve ardından deri enfeksiyonlarıydı. Dermatoloji tarafından tanıya yardımcı olmak için 28 hastaya deri biyopsisi yapıldı. Konsültasyon öncesinde, kliniğimiz ön tanısı ile konsültasyon sonrasında dermatoloji tanısı arasında uyum varlığının değerlendirilmesinde ise 32 hasta farklı tanı almıştı.Sonuç:Pediatristler, hasta izlemlerinde cilt lezyonlarıyla sık karşılaşmaktadır. Aynı zamanda dermatologların da hasta grubunun önemli bir kısmını çocuk hastalar oluşturmaktadır. Bu nedenle 2 kliniğin, dermatolojik şikâyeti olan çocuk hastalar söz konusu olduğunda, gerektiğinde iş birliği yapabilmeleri doğru bir yaklaşımdır. Pediatri ve dermatoloji klinikleri arasında, karşılıklı eğitime de katkı sağlayan konsültasyon muayeneleri, bu iş birliğine verilebilecek örneklerden biridir