Person:
DESTEK, SABAHATTİN

Loading...
Profile Picture
Google ScholarScopusORCIDPublons
Status
Kurumdan Ayrılmıştır
Organizational Units
Organizational Unit
Job Title
First Name
SABAHATTİN
Last Name
DESTEK
Name
Email Address
Birth Date

Search Results

Now showing 1 - 2 of 2
 • PublicationMetadata only
  Mide Kanserleri
  (2019-05-01T00:00:00Z) Akçakaya, Adem; Destek, Sabahattin; AKÇAKAYA, ADEM; DESTEK, SABAHATTİN
  Mide kanseri tedavisin de etkin yöntem radikal cerrahidir. D2 lenf nodu diseksiyonu (LND) ile gastrektomi standart tedavidir. Erken evre mide kanserlerinde (Evre IA) endoskopik tedavi yapılabilir. Evre IB-II-IIIA mide kanserlerinde radikal cerrahi yapılır. R0 rezeksiyon sağlamak ana hedeftir. Evre IIIB-IV gibi lokal ileri mide kanserlerinde genişletilmiş rezeksiyonla beraber D2 LND yapılabilir. Bu durumda cerrahi palyatif kalabilmekte ve prognoz üstüne etkisi olmamaktadır. Bursektominin surviye katkısı net olarak gösterilmemiştir. Rutin LND-nin bir parçası olarak splenektomi büyük ölçüde terk edilmiştir. Minimal invaziv cerrahi için genel olarak kabul edilen endikasyon erken mide kanserleridir. Laparoskopik ve Robotik yöntemlerle mide kanserinin cerrahi tedavisi gün geçtikçe artmaktadır. Tümörün lokalizasyonu, yaygınlığı, merkez ve cerrahın tecrübesine göre tercih edilme oranı değişmektedir. Radikal cerrahiye rağmen, ileri evre mide kanseri için uzun dönem sonuçları tatmin edici değildir. Tanı amaçlı laparoskopi ameliyat öncesi akılda tutulmalıdır. Neoadjuvan tedavi özellikle ileri evre kanserlerde önerilmektedir. Adjuvan kemoradyoterapi cerrahinin tamamlayıcısı olarak yerini korumaktadır.
 • PublicationMetadata only
  Recent Clinical Techniques, Results, and Research in Wounds
  (2017-09-01T00:00:00Z) Gül, Vahit Onur; Destek, Sabahattin; Ahioğlu, Serkan; DESTEK, SABAHATTİN
  Pilonidal sinus is a common disease of the sacrococcygeal area. Although many surgical treatment methods have been described, there is no ideal treatment, owing to the high recurrence rates, and available surgical techniques are still subject to debate. The existing treatment methods range from complete and large excision with or without wound closure to curettage of the sinus with a brush. Because of the high recurrence rates, pilonidal sinus can become a chronic and complicated disease, particularly when it is in the intergluteal area. Sometimes it may fistulize to the gluteal area, with secondary orifices opening to this region. In recent years, minimally invasive surgical techniques have become increasingly common in parallel with increasing experience and development of new instruments. When compared with large excisions, limited excision of the pilonidal sinus tract (fistula) may be a better treatment option regarding healing time and patient comfort. In this section, we explain why limited excision is a good treatment option not only in simple pilonidal sinus cases but also in complicated cases with recurrence and fistulization.