Person:
UZUNER, SELÇUK

Loading...
Profile Picture
Email Address
Birth Date
Research Projects
Organizational Units
Organizational Unit
Job Title
Last Name
UZUNER
First Name
SELÇUK
Name

Search Results

Now showing 1 - 10 of 15
 • Publication
  Metadata only
  çocukta kayısı sülfirizasyonuna bağlı kronik trakeal ödem ve solunum sıkıntısı
  (2018-09-27T00:00:00Z) Vehapoğlu Türkmen, Aysel; Çakır, Erkan; Uzuner, Selçuk; VEHAPOĞLU TÜRKMEN, AYSEL; ÇAKIR, ERKAN; UZUNER, SELÇUK
 • Publication
  Metadata only
  Post-intubation subglottic stenosis in children: analysis of clinical features and ris factors
  (2018-06-16T00:00:00Z) Yazan, Hakan; Çakır, Erkan; Kılınç, Ayşe Ayzıt; Çalım, Ömer Faruk; Uzuner, Selçuk; Özturan, Orhan; YAZAN, HAKAN; ÇALIM, ÖMER FARUK; UZUNER, SELÇUK; ÖZTURAN, ORHAN
 • Publication
  Metadata only
  Chronic cough in childhood:Analysis of 505 cases
  (2014-09-07T00:00:00Z) Gedik, Ahmet Hakan; Çakır, Erkan; Torun, Emel; Doğan Demir, Ayşegül; Uzuner, Selçuk; Erenberk, Ufuk; Nursoy, Mustafa Atilla; Özkaya, Emin; ÇAKIR, ERKAN; TORUN, EMEL; DOĞAN DEMİR, AYŞEGÜL; UZUNER, SELÇUK; ERENBERK, UFUK; NURSOY, MUSTAFA ATİLLA; ÖZKAYA, EMİN
 • Publication
  Open Access
  A Rare Presentation of Acquired Laryngomalacia and Tracheomalacia in a Child Associated with Apricot Sulfurization
  (2020-12-01T00:00:00Z) Vehapoğlu Türkmen, Aysel; Çakır, Erkan; Uzuner, Selçuk; Çalım, Ömer Faruk; Yazan, Hakan; VEHAPOĞLU TÜRKMEN, AYSEL; ÇAKIR, ERKAN; UZUNER, SELÇUK; ÇALIM, ÖMER FARUK; YAZAN, HAKAN
  Sulfur fumigation has come to replace traditional sun drying methods for drying fruits over the years around the world as it is a cheaper and faster method because of its pesticidal and anti-bacterial properties. We report the case of an 11-year-old boy with acquired severe biphasic stridor who was exposed to extremely high concentrations of sulfur dioxide (SO2) during apricot sulfurization processes with his mother. The patient's bronchoscopy revealed severe glottic and subglottic damage. Exposure to SO2 is a health risk, particularly for individuals who are sulfide-sensitive, especially in childhood. The pulmonary epithelium may be directly injured by inhaled toxic substances at various levels of the respiratory system. To the best of our knowledge, this is the first case reported of acquired airway damage associated with sulfurization in a pediatric patient without a known history of any respiratory disease or symptoms.
 • Publication
  Metadata only
  Evaluation of 563 children with chronic cough acompanied by a new clinical algorithm
  (2016-06-13T00:00:00Z) Nursoy, Mustafa Atilla; Gedik, Ahmet Hakan; Çakır, Erkan; Doğan Demir, Ayşegül; Erenberk, Ufuk; Uzuner, Selçuk; Özkaya, Emin; Aksoy, Mehmed Fadlulah; NURSOY, MUSTAFA ATİLLA; ÇAKIR, ERKAN; DOĞAN DEMİR, AYŞEGÜL; ERENBERK, UFUK; UZUNER, SELÇUK; ÖZKAYA, EMİN; AKSOY, FADLULLAH
 • Publication
  Metadata only
  Non-tuberculosis pulmonary cavitary diseases of childhood.
  (2016-06-11T00:00:00Z) Çakır, Erkan; Nursoy, Mustafa Atilla; Gedik, Ahmet Hakan; Arı, Engin; Çakır, Fatma Betül; Uzuner, Selçuk; ÇAKIR, ERKAN; NURSOY, MUSTAFA ATİLLA; ÇAKIR, FATMA BETÜL; UZUNER, SELÇUK
 • Publication
  Metadata only
  THE ISPAT PROJECT: IMPLEMENTATION OF A STANDARDIZED TRAINING PROGRAM FOR CAREGIVERS OF CHILDREN WITH TRACHEOSTOMY.
  (2021-09-25T00:00:00Z) Yegit, Cansu Yilmaz; Kilinc, Ayse Ayzit; Oksay, Sinem Can; Unal, Fusun; Yazan, Hakan; Köstereli, Ebru; Gulieva, Aynur; Arslan, Hüseyin; Onay, Zeynep Reyhan; Baskan, Azer Kilic; Collak, Abdulhamit; Atag, Emine; Ergenekon, Almala Pinar; Ikizoğlu, Nilay Bas; Ay, Pinar; Oktem, Sedat; Gokdemir, Yasemin; Girit, Saniye; Uzuner, Selçuk; Uyan, Zeynep Seda; Cokugras, Haluk; Karadag, Bulent; Karakoc, Fazilet; Eralp, Ela Erdem; UZUNER, SELÇUK; ÇAKIR, ERKAN
 • Publication
  Metadata only
  Hipokalsemik Konvülziyon ile Başvuran Nutrisyonel Rahitis Vakası
  (2012-02-01T00:00:00Z) Bayraktar, Süleyman; Uzuner, Selçuk; Öktem, Faruk; TORUN, EMEL; UZUNER, SELÇUK
 • Publication
  Metadata only
  non-tuberculosis pulmonary cavitary diseases of childhood
  (2016-06-13T00:00:00Z) Nursoy, Mustafa Atilla; Çakır, Erkan; Gedik, Ahmet Hakan; Arı, Engin; Çakır, Fatma Betül; Uzuner, Selçuk; Bilgin, Mehmet; Ziyade, Sedat; NURSOY, MUSTAFA ATİLLA; ÇAKIR, FATMA BETÜL; UZUNER, SELÇUK; BİLGİN, MEHMET; ZİYADE, SEDAT
 • Publication
  Metadata only
  Hastanede yatan çocuk hastalarda dermatoloji konsültasyonlarının değerlendirilmesi
  (2021-01-01T00:00:00Z) Uzuner, Selçuk; Ustabaş Kahraman, Feyza; Bahalı, Anıl Gülsel; Küçük, Özlem Su; UZUNER, SELÇUK; USTABAŞ KAHRAMAN, FEYZA; BAHALI, ANIL GÜLSEL
  Amaç:Hastanede yatan hastalarda, dermatolojik şikâyetler sık görülebilmektedir. Yatışları sırasında, yeni dermatolojik lezyonlar gelişebileceği gibi daha önceden bilinen dermatolojik hastalıkları alevlenebilmektedir. Literatürde, çocuk hastaların yatışları sırasında istenen, dermatoloji konsültasyonlarını değerlendiren sınırlı sayıda çalışma vardır. Çalışmamızın amacı, hastanede yatan çocuk hastalarda dermatoloji konsültasyonlarını tanımlamaktır.Gereç ve Yöntemler:Pediatri servisinden, 4 yıl içinde dermatoloji kliniğine konsülte edilen toplam 137 hasta bu çalışmaya dâhil edilmiştir. Veriler geriye dönük olarak kayıtlardan elde edilmiştir.Bulgular:Konsültasyonlar genel pediatri servisinden istendi. Yatarak tedavi gören çocuk hastaların, en sık birincil tanısı akciğer hastalığıydı. Yüz otuz yedi hastada en sık görülen dermatolojik tanı, alerjik hastalık ve ardından deri enfeksiyonlarıydı. Dermatoloji tarafından tanıya yardımcı olmak için 28 hastaya deri biyopsisi yapıldı. Konsültasyon öncesinde, kliniğimiz ön tanısı ile konsültasyon sonrasında dermatoloji tanısı arasında uyum varlığının değerlendirilmesinde ise 32 hasta farklı tanı almıştı.Sonuç:Pediatristler, hasta izlemlerinde cilt lezyonlarıyla sık karşılaşmaktadır. Aynı zamanda dermatologların da hasta grubunun önemli bir kısmını çocuk hastalar oluşturmaktadır. Bu nedenle 2 kliniğin, dermatolojik şikâyeti olan çocuk hastalar söz konusu olduğunda, gerektiğinde iş birliği yapabilmeleri doğru bir yaklaşımdır. Pediatri ve dermatoloji klinikleri arasında, karşılıklı eğitime de katkı sağlayan konsültasyon muayeneleri, bu iş birliğine verilebilecek örneklerden biridir