Person:
KİREMİTÇİ, SERCAN

Loading...
Profile Picture
Google ScholarScopusORCIDPublons
Status
Kurumdan Ayrılmıştır
Organizational Units
Organizational Unit
Job Title
First Name
SERCAN
Last Name
KİREMİTÇİ
Name
Email Address
Birth Date

Search Results

Now showing 1 - 2 of 2
 • PublicationMetadata only
  Pankreas Divisum’un Akut Pankreatit’te Yeri, Takipli Hastalarda Restenoz ve Malignite Gelişenlerin Özellikleri
  (2021-11-21T00:00:00Z) Köker, İbrahim Hakkı; Biberci Keskin, Elmas; Koçhan, Koray; Kiremitçi, Sercan; Değirmencioğlu, Şerife; Seven, Gülseren; İnce, Ali Tüzün; Şentürk, Hakan; KÖKER, İBRAHİM HAKKI; BİBERCİ KESKİN, ELMAS; KOÇHAN, KORAY; KİREMİTÇİ, SERCAN; DEĞİRMENCİOĞLU, ŞERİFE; SEVEN, GÜLSEREN; İNCE, ALİ TÜZÜN; ŞENTÜRK, HAKAN
  GİRİŞ: Pankreas divisum (PD) akut pankreatit’le (AP) başvuran hastalarda tanı konulması zor olabilen bir konjenital patolojidir. Amacımız PD’lu hastaların AP’deki sıklıklarını ve takip sonuçlarını değerlendirmekti.METODLAR: Retrospektif olarak AP ile başvuran 524 hastanın 32 (%6.1)’inde kesitsel ve endosonografik olarak PD tanısı koyduk. Pankreas divisum’lu hastaların yaş ve cinsiyet özellikleriyle takipte restenoz ve malignite gelişen hastaların özelliklerini değerlendirdik.BULGULAR: Akut pankreatitle başvuran 524 hastada etyolojik olarak ilk sırada biliyer patolojiler (n=308(58.7), 191(%62) kadın) bulunurken, PD’lu 32 (%6), 18(%56.3) erkek, yaş ortalaması 44.7±15.1 yıl (min-maks 16-75) hastada biliyer etyolojiden anlamlı olarak yaş (p<0.001) ve cinsiyet (p<0.001) farklı saptadık. Hastaların 29’u (%90.6) komplet tipti (17(58.6) erkek). Inkomplet PD’nin 2’si kadın, 1’i erkekti. Hastaların 20’sine (%62.5) tedavi amaçlı wirsung’a minor papilladan plastik stent yerleştirildi. Takipte 4 (%20) hastada stent sonrası minor papilla’da restenoz gelişti. Bunların 3 (%75)’ü erkekti. Restenoz gelişen 4 hastanın yaş ortalaması 44±12.3, (min-maks 28-57) yıldı. Bu hastalardan 1’ine endosonografik wirsungogastrostomi ile wirsung-gastrik duvar arasında fistül oluşturularak wirsung içindeki taşlar temizlendi. Takip esnasında 1 inkomplet (60 yaş), 1 komplet PD’li (44 yaş) 2 erkekten birisinin pankreas baş ve gövdesinde, diğerinin pankreas başında CA 19-9 eksprese etmeyen agresif seyirli pankreatik duktal adeno karsinom saptadık.SONUÇ: Pankreas divisum AP’de düşük oranda ve erkek cinsiyette daha fazla iken, restenoz ve malignite gelişimini de yine erkeklerde daha sık saptadık. Restenoz tedavisinde ise wirsungo-gastrostomik fistül oluşturma yaklaşımı uygun bir seçenek olabilir. Anahtar Kelimeler: akut pankreatit, malignite, pankreas divisum, restenoz
 • PublicationOpen Access
  Can serum histone H4 levels predict mucosal healing in Crohn-s disease?
  (2021-01-01T00:00:00Z) KÖKER, İBRAHİM HAKKI; SÜMBÜL, BİLGE; KİREMİTÇİ, SERCAN; KOÇHAN, KORAY; İNCE, ALİ TÜZÜN; BİBERCİ KESKİN, Elmas; ŞENTÜRK, HAKAN; KÖKER, İBRAHİM HAKKI; SÜMBÜL, BİLGE; KİREMİTÇİ, SERCAN; KOÇHAN, KORAY; İNCE, ALİ TÜZÜN; BİBERCİ KESKİN, ELMAS; ŞENTÜRK, HAKAN
  Introduction: Mucosal healing (MH) has been a treatment target with the introduction of biological agents in Crohn's disease (CD). Histone H4 increases in chronic inflammation. Aim: Our goal was to investigate the role of serum histone H4 in predicting MH. Material and methods: The study included 44 patients who applied to the endoscopy unit for ileocolonoscopic evaluation with the diagnosis of ileocecal CD and 26 healthy controls. After ileocolonoscopic evaluation, we divided the patients into 2 groups: those with and those without MH, according to the presence of endoscopic ulcer or erosion findings. Blood samples were taken from these patients to analyse serum histone H4 before the endoscopic procedure. We first compared serum histone H4 levels between CD patients and the healthy control group and then between those with and those without MH among the CD patients. Finally, we compared CRP, ESR, and serum histone H4 levels in patients with CD according to the presence of MH and symptoms. Results: Serum histone H4 levels were significantly higher in ileocolonic CD patients compared to the healthy control group (p = 0.002). Also, serum histone H4 levels were significantly higher in CD patients with no MH (p = 0.028) or symptomatic patients (p = 0.033). We did not find a significant difference in C-reactive protein and erythrocyte sedimentation rate levels between CD patients in the presence of MH (p = 0.281 and p = 0.203, respectively) or symptoms (0.779 and 0.652, respectively). Conclusions: Serum histone H4 might be a useful biomarker for MH prediction in ileocolonoscopic CD patients. Validation is needed for large numbers of patients.