Person:
AKKAN, AHMET GÖKHAN

Loading...
Profile Picture
Google ScholarScopusORCIDPublons
Status
Organizational Units
Organizational Unit
Job Title
First Name
AHMET GÖKHAN
Last Name
AKKAN
Name
Email Address
Birth Date

Search Results

Now showing 1 - 3 of 3
 • PublicationMetadata only
  B12 VİTAMİNİNİN SIÇANLARDA MORFİNLE OLUŞTURULMUŞ KOŞULLANDIRILMIŞ YER TERCİHİ TESTİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
  (2021-11-04T00:00:00Z) Faikoğlu, Gökhan; Sönmez, Haktan; Todurga Seven, Zeynep Gizem; Faikoğlu, Kübra; Özyazgan, Sibel; Yıllar, Dündar Okan; Akkan, Ahmet Gökhan; AKKAN, AHMET GÖKHAN
  Amaç: Morfin orta ve şiddetli ağrılar için en etkili analjeziklerden birisidir. Morfin suistimali ve bağımlılığı uluslararası bir sorundur. Bununla birlikte B12 vitaminin morfinin bağımlılık süreçleri üzerindeki rolünü araştıran az sayıda çalışma bulunmaktadır. Burada morfine bağlı koşullu yer tercihi testi (CPP) üzerinde B12 vitaminin etkilerinin ve olası mekanizmalarının araştırıldığı CPP modeli ilaçların ödüllendirici etkilerinin ölçülmesinde kullanılır. Sıçanlar siyah tarafı (grid) beyaz tarafa (mesh) tercih ettiği için -yanlı- CPP prosedürü çalışıldı. Biz bu çalışmada, B12 vitaminin morfinle koşullanmış yer tercihi testinde etkilerini araştırmayı ve olası mekanizmalarını incelemeyi amaçladık. Gereç-Yöntem: Deney habitasyon, ön koşullandırma, koşullandırma ve koşullandırma sonrası aşamalarını takip etti. Yetişkin erkek (250-300 g) Wistar albino sıçanlar rastgele 3 gruba ayrıldı (her grup için n = 8): kontrol (salin), morfin (10 mg/kg) ve B12 vitamini (2 mg/kg) ile morfin kombinasyon grubu. Salin, morfin (10 mg/kg) ve B12 vitamini ile morfin kombinasyonunun CPP etkisi değerlendirildi. Tüm ilaçlar ve salin sıçanlara intraperitoneal (ip) yolla enjekte edildi. Bulgular: Morfin (10 mg/kg) salin grubuna göre anlamlı düzeyde CPP üretti (p<0.0001). B12 vitamini morfine bağlı oluşan bu yer tercihini azalttı ancak bu istatiksel olarak anlamlı değildi. Sonuç: Sonuçlarımız, morfinin yer tercihi oluşturduğunu ve bu yer tercihinin B12 vitamini ile azalma potansiyeli olduğunu gösterdi. Bu veriler; farklı dozlarda B12 vitaminin bu prosedürde araştırılması gerektiğine ve B12 vitaminin morfin bağımlılığı tedavisi için yeni ve önemli bir alan olabileceğine işaret etmektedir. Anahtar Kelimeler: Morfin, B12 vitamini, CPP, Bağımlılık, Sıçan(lar)
 • PublicationMetadata only
  The Effect of Orphenadrine on Rewarding Property of Morphine-Induced Conditioned Place Preference
  (2020-05-01T00:00:00Z) Köse, Çağla; Bukharı, Andleeb; Akkan, Ahmet Gökhan; Özyazgan, Sibel; AKKAN, AHMET GÖKHAN
 • PublicationMetadata only
  Vascular responses disrupted by fructose-induced hyperinsulinemia improved with delta-9- tetrahydrocannabinol
  (2021-02-01T00:00:00Z) Todurga Seven, Zeynep Gizem; Bolkent, Sema; Köse, Çağla; Çoşkun, Zeynep Mine; Gökdemir, Selim; Akkan, Ahmet Gökhan; Özyazgan, Sibel; AKKAN, AHMET GÖKHAN
  : In recent years, cannabinoids have been shown to have beneficial effects on diabetic vascular complica tions. Vascular complications due to fructose-induced hyperinsulinemia (HI) and diabetic vascular complications have similar mechanisms. The aim of this experimental study was to observe whether the cannabinoid agonist delta-9-te trahydrocannabinol (THC) has an ameliorating effect on fructose-induced HI and vascular responses in the aortic ring of rats with HI. Methods: A total of 24 rats were categorized into 4 groups: control (standard food pellets and water), HI (water contain ing 10% fructose provided for 12 weeks), THC (1.5 mg/kg/day intraperitoneal administration for 4 weeks), and THC+HI. Body weight was measured again on the last day of the study and the serum insulin level was measured with an en zyme-linked immunosorbent assay. The acetylcholine (ACh) maximum relaxant effect in aortic rings pre-contracted with noradrenaline (NA) was evaluated. Results: The body weight of THC and THC+HI groups was lower compared with that of the controls (p<0.01). Increased insulin level as a result of fructose consumption decreased with THC administration (p<0.01) while the glucose level increased in all other groups compared with the control group (p<0.01, p<0.05). The NA Emax value decreased in the group receiving THC treatment (p<0.01). The increased ACh pD2 value in the HI groups also decreased in the THC treatment group (p<0.0001). The decreased maximum inhibition value in the HI group increased significantly with THC administration (p<0.001). Conclusion: THC demonstrated beneficial effects on fructose-induced HI. THC improved ACh-induced endothelial dependent relaxation in HI rat aortic rings. Keywords: Endothelial-dependent relaxation, hyperinsulinemia, tetrahydrocannabinol, vascular response