Person:
TAŞ, NİDA

Loading...
Profile Picture
Google ScholarScopusORCIDPublons
Status
Organizational Units
Job Title
First Name
NİDA
Last Name
TAŞ
Name
Email Address
Birth Date

Search Results

Now showing 1 - 4 of 4
 • PublicationMetadata only
  Covid-19 hastalarında kontralateral suppresyon ile emisyon testi bulguları
  (2022-05-14) Başöz M.; Taş N.; Gedik Ö.; Özdemir S.; Aksoy F.; BAŞÖZ, MELIHA; TAŞ, NİDA; GEDİK, ÖZGE; ÖZDEMİR, SÜMEYYE; AKSOY, FADLULLAH
 • PublicationMetadata only
  NORMAL İŞİTEN YETİŞKİNLERDE TİPTRODE ELEKTROT ELEKTOKOKLEOGRAFİ YANITLARI
  (2022-03-01) Bal N.; Taş N.; Başöz M.; Gedik Ö.; TAŞ, NİDA; BAŞÖZ, MELIHA
  Giriş:Elektrokokleografi, akustik uyaranlara yanıt olarak koklea ve akustik sinirde oluşan elektriksel aktivitenin ölçümüdür. Elektrokokleografi bileşenlerinin uyaran ve katılımcının özelliklerine bağlı olarak değiştiği bilinmektedir. Literatürde Türk toplumunda tiptrode elektrotlar ile kaydedilen elektrokokleografi sonuçlarını inceleyen yeterli sayıda çalışma bulunmamaktadır. Bu sebeple çalışmamızda normal işiten bireylerde tiptrode elektrot ile kaydedilen elektrokokleografi değişkenlerinin yaş ve değerlendirilen kulakla ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.Yöntem ve Gereçler:2016-2021 yılları arasında yapılan retrospektif çalışmaya işitsel ve vestibüler şikayeti olmayan 21-30 yaş arası 26 genç yetişkin, 30-51 yaş arası 20 orta yetişkin dahil edilmiştir. Katılımcılara 90 dB nHL şiddetinde klik uyaran ile 11.3/sn ratede elektrokokleografi testi yapılmıştır.Bulgular:Orta yetişkin grubun SP/AP alan oranı anlamlı derecede yüksek elde edilmiştir. Katılımcıların sonuçları sağ ve sol kulak olarak karşılaştırıldığında sağ kulakta AP durasyonu anlamlı derecede uzun elde edilmiştir. AP latanslarının yaş ile korele uzadığı gözlenmiştir.Sonuçlar:Ülkemizde elektrokokleografi çalışmalarının eksikliği göz önüne alındığında, elektrokokleografinin rutin klinik değerlendirilmeye dahil edilebilmesi için uygulama kolaylığı sağlayan tiptrode elektrot kullanımına özgü normatif verilerin oluşturulması ve benzeri çalışmaların arttırılması önerilmiştir.
 • PublicationMetadata only
  Effect of digital screen usage on the visual-vestibular system interaction
  (2023-09-01) Gedik Toker Ö.; Taş N.; Erentürk Ö.; Erdem S.; Başöz Behmen M.; Bal N.; GEDİK, ÖZGE; TAŞ, NİDA; BAŞÖZ, MELIHA
 • PublicationMetadata only
  Evaluation of masseteric vestibular evoked potentials in patients with migraine
  (2023-11-03) Tas Elibol N.; Başöz Behmen M.; Terlemez Ş.; Konukseven B. Ö.; TAŞ, NİDA; BAŞÖZ, MELIHA
  EVALUATION OF MASSETERIC VESTIBULAR EVOKED POTENTIALS IN PATIENTS WITH MIGRAINEABSTRACTMasseteric vestibular evoked potentials (mVEMP) are short-latency, short- duration, bilateral EMG responses that occur in active masseter muscles of healthy subjects in response to unilateral or bilateral electrical vestibular stimulation (EVS). mVEMP reflects the connection between the vestibular complex and trigeminal nerve nuclei.Considering the hypothesis that migraine occurs due to increased activation in the trigeminal nerve, it was thought that mVEMP responses reflecting the connection between the vestibular complex and trigeminal nerve nuclei may be affected in patients with migraine. Therefore, our study aimed to compare the click and 500 Hz tone burst stimulus evoked mVEMP responses in patients with migraine.The study included 20 migraineurs and 20 healthy individuals aged 18-50 years, without systemic, metabolic disorders, or vestibular complaints.In the migraine group, significantly prolonged N1 latency in mVEMP responses recorded with click stimulus; Significantly decreased N1-P1 amplitude was obtained in mVEMP responses recorded with tone burst stimulus. There was no significant difference between the groups in the amplitude asymmetry ratio. In the mVEMP evaluation performed with both stimuli, the number of pathological ears in the migraine group was found to be significantly higher. No significant difference was observed in the number of pathological ears in the migraine and control groups according to the stimulus types. There was no correlation between MIDAS scores and mVEMP results in the migraine group.Keywords: mVEMP, migraine, trigeminal nerve