Person:
SUNAL AKTÜRK, EZGİ

Loading...
Profile Picture
Email Address
Birth Date
Research Projects
Organizational Units
Job Title
Last Name
SUNAL AKTÜRK
First Name
EZGİ
Name

Search Results

Now showing 1 - 1 of 1
  • Publication
    Metadata only
    Tek Taraflı Kondiler Hiperplazide Kombine Kondilektomi ve Ortodontik Tedavi Yaklaşımı
    (2021-03-13T00:00:00Z) Aktürk, Osman Öktem; Sunal Aktürk, Ezgi; Diker, Nurettin; Alkan, Alper; AKTÜRK, OSMAN ÖKTEM; SUNAL AKTÜRK, EZGİ; DİKER, NURETTİN; ALKAN, ALPER
    Amaç: Tek taraflı kondiler hiperplazi, mandibular kondilin aşırı vertikal ve/veya horizontal büyümesi sonucu yüz asimetrisine neden olan nadir görülen bir hastalıktır.Bu vaka raporunda amaç, kondiler hiperplaziye bağlı fasiyal asimetri gözlenen erişkin hastanın kondilektomi cerrahisi ve ortodontik tedavi ile birlikte oklüzyon, sert ve yumuşak dokularda elde edilen değişikleri sunmaktır.Olgu Sunumu:Yüzündeki asimetri şikayetiyle başvuran 23 yaşındaki iskeletsel sınıf 3 maloklüzyona sahip kadın hastanın yapılan klinik muayenesinde üst orta hatta 1 mm sağa sapma, alt orta hatta 3 mm sola sapma, sağda Sınıf III kanin ilişki, solda Sınıf II kanin ve molar ilişki, anterior ve posterior çapraz kapanış gözlenmiştir. Posteroanterior radyografide 5˚ menton deviasyonu olduğu gözlenmiştir. Kondiler hiperaktivitenin olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla alınan sintigrafide mandibulada sağ kondilde sola göre artmış aktivite izlendiği bildirilmiştir. Sağ ve sol kondiller arası boyut uyuşmazlığını değerlendirmek amacıyla CBCT incelenmiştir.Hastanın tedavisinde kombine ortodontik- cerrahi yaklaşım uygulanmıştır. Cerrahi işlem genel anestezi altında preauriküler yaklaşımla yapılmıştır. Piezocerrahi ile sağ kondil başında 5 mmlik kondilektomi sonrası yuvarlak elmas frez ile kondil başı düzeltilmiştir. Eş zamanlı olarak sağ alt posterior bölgedeki diş eksikliklerinin idamesi amacıyla 2 adet implant yerleştirilmiştir. Postoperatif dönemde ortodontik tedavi ile dişler sıralanıp seviyelenmiş, oklüzyonun stabilizasyonu ve kasların adaptasyonu amacıyla intraoral lastikler kullanılmıştır. 10 ay süren ortodontik tedavi sonrası implant üstü protez yapılmıştır. Fasiyal simetri ve Sınıf I ilişkinin elde edilmesi için kondilektomi harici bir cerrahiye başvurulmamıştır. 6 aylık retansiyon döneminin sonunda oklüzyonun hala stabil olduğu gözlenmiştir.Sonuç:Kondiler hiperplaziye bağlı fasiyal asimetri olgularında asimetrinin kaynağının tespit edilmesi ve ona yönelik bir tedavi uygulanması ile stabil ve estetik sonuçlar elde edilebilmektedir.