Person:
ERDOĞAN, ÖZCAN

Loading...
Profile Picture
Google ScholarScopusORCIDPublons
Status
Organizational Units
Job Title
First Name
ÖZCAN
Last Name
ERDOĞAN
Name
Email Address
Birth Date

Search Results

Now showing 1 - 10 of 58
 • PublicationMetadata only
  KBRN Triajı ve Önemi
  (2017-12-05T00:00:00Z) ZEREN, HASRET; BIÇAKÇI, NURCAN; DEMİRBAŞ, ELİF; ÖZKAR, YALIM; ERDOĞAN, ÖZCAN; ERDOĞAN, ÖZCAN
 • PublicationMetadata only
  Displaced population-shelter and their effect in scope infectious diseases
  (2016-11-19T00:00:00Z) Dönmez, Akif Mehmet; ERDOĞAN, ÖZCAN; ERDOĞAN, ÖZCAN
 • PublicationMetadata only
  Kıyılarımızın tehlikesi: Çeken akıntı ve boğulmalar (Coastal Hazard: Rip current and drownings in water)
  (2019-06-28T00:00:00Z) ERSOY, ŞÜKRÜ; ERDOĞAN, ÖZCAN; KATMAN, FİLİZ; Yılmaz, Serhat; ERDOĞAN, ÖZCAN
 • PublicationMetadata only
  KİTLESEL OLAYLARDA LOJİSTİK HAZIRLIK VE SAĞLIK TEDBİRİ PLANLAMALARI
  (2019-06-28T00:00:00Z) ERDOĞAN, ÖZCAN; Arabacı, Hülya; ERDOĞAN, ÖZCAN
 • PublicationMetadata only
  SAĞLIK TURİZMİ VE ENFEKSİYON
  (2018-10-23T00:00:00Z) KARABUDAK, HİLAL; ERDOĞAN, ÖZCAN; ERDOĞAN, ÖZCAN
 • PublicationMetadata only
  Approach and Significance of Biological and Chemical Threats Event for Children
  (2017-11-07T00:00:00Z) Baklacıoğlu Yıldız, Dilek; Abalı, Berrin; ERDOĞAN, ÖZCAN; ERDOĞAN, ÖZCAN
 • PublicationMetadata only
  Glutensiz Diyetin Mikrobiyota Üzerine etkisi
  (2017-10-22T00:00:00Z) Erçevik, Betül; Ortasarı, Ecem; Balkan, Gülsüm Serra; Aksoy, Ayşe Nur; Erdoğan, ÖZCAN; ERDOĞAN, ÖZCAN
 • PublicationMetadata only
  Disaster Education and Drills in Turkey: Do We Prepare Ourselves for Unexpected Disasters?
  (2019-05-11T00:00:00Z) ERDOĞAN, ÖZCAN; ÜLKER, VOLKAN; ERDOĞAN, ÖZCAN
 • PublicationMetadata only
  Türkiyede Kemoterapi ve/veya Radyoterapi Sonrasında Gelişen Oral Mukozit ile İlgili Yapılan Lisansüstü Tezlerinin İncelenmesi:Sistematik Derleme
  (2021-06-03T00:00:00Z) Işık, Hilal; Ertan, Gizem; Kıyak, Yasemin; Erdoğan, Özcan; KIYAK, YASEMIN; ERDOĞAN, ÖZCAN
  Giriş :Kemoterapi ve radyoterapi uygulaması, kanserin tedavisinde çok fazla kullanılan yöntemlerden biri olup kanserli hücrelerin çoğalmasını ve gelişmesini engellemek amacıyla uygulanmaktadır. Ancak bunu yaparken birçok sağlıklı doku ve hücrelere de zarar vermektedir. Kemoterapi ve radyoterapi tedavisinin zararından en çok etkilenen yapı oral mukoza epitelyum hücreleri olup bu hücrelerde meydana gelen ülseratif ve inflamatuvar değişikliklere ve oluşan yaralara oral mukozit denmektedir. Amaç: Bu sistematik derleme ile Türkiye’de kemoterapi ve/veya radyoterapi tedavisi sonrasında gelişen oral mukozit ile ilgili yapılan lisansüstü çalışmaların incelenmesi amaçlanmıştır. Gereç-yöntem: Bu çalışmada, Yüksek Öğrenim Kurulu’nun (YÖK) Ulusal Tez Merkezi veri tabanında konu ile ilgili çalışmalar -mukozit- (n:58) -oral mukozit- (n:38) ve -ağız bakımı- (n:24) anahtar kelimeleri ile üç araştırmacı tarafından taranmış ve PRİSMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) bildirimi kriterleri esas alınarak dört araştırmacı tarafından incelenmiştir. Dışlanma kriterleri uygulandıktan sonra (Tam erişime açık olmayan, türkçe olmayan,hayvanlar üzerinde yapılan, kemoterapi ve/veya radyoterapi sonrası gelişen oral mukozitler konusunda yapılmayan ) elde edilen 40 çalışma SPSS 25 programı kullanılarak analiz edildi. Bulgular:Çalışmaya alınan tezlerin %55’inin Yüksek Lisans, %25’inin Doktora, %20’sinin Uzmanlık tezi olduğu, %72,5’unun hemşireler tarafından yapıldığı, %55’inin deneysel/yarı deneysel olarak tasarlandığı görülmüştür. Çalışmaya alınan örneklemlerin, %72,5’unun hemotoloji ve onkoloji kliniklerinde yatan hastalar olduğu, bu hastaların %97,5’unda kemoterapi/radyoterapi sonrasında oral mukozit geliştiği, %52’sinde mukozit değerlendirme ölçeği kullanıldığı, %55’inde tedavi amaçlı uygulamaların (ağız bakımı solüsyonları, alternatif ve medikal tedavi uygulamaları,eğitim,lazer tedavisi) etkinliğine bakıldığı ve bu uygulamaların %90 etkin olduğu saptanmıştır. Sonuç ve öneriler: Kanserli hastalarda tedavi amaçlı kullanılan kemoterapi ve/veya radyoterapinin komplikasyonu olarak oral mukozitin sıklıkla görüldüğü ve özellikle hemşireler tarafından verilen bakım sayesinde mukozitin etkin bir şekilde yönetildiği bulunmuştur. Hemşirelerin kemoterapi ve/veya radyoterapi alacak hastalarında gelişebilecek oral mukozit semptomalarını iyi bilmesi, tedavi öncesi ve sonrasında mutlaka oral mukozayı değerlendirmeleri ve oral mukozit gelişmesi durumunda uygun bakımı vermeleri ve hasta ve hasta yakınlarına bu konuda eğitim vermeleri önerilmektedir. ANAHTAR KELİMELER: Kemoterapi, Radyoterapi, Mukozit, Oral mukozit, Ağız bakımı
 • PublicationMetadata only
  THE EFFECT OF MULTIPLE DRUG USE ON DEATH ANXIETY IN ELDERLY PERSONS WITH CHRONIC DISEASE
  (2022-07-31T00:00:00Z) DALGIÇ, BERFİN; GEÇGİN, TUĞBA; ÇAM, FUNDA; ERDOĞAN, ÖZCAN; ÇAM, FUNDA; ERDOĞAN, ÖZCAN