Person:
KOLUKISA, MEHMET

Loading...
Profile Picture
Google ScholarScopusORCIDPublons
Status
Organizational Units
Organizational Unit
Job Title
First Name
MEHMET
Last Name
KOLUKISA
Name
Email Address
Birth Date

Search Results

Now showing 1 - 4 of 4
 • PublicationMetadata only
  PERCHERON ARTER HASTALİGİ‐OLGU SERİSİ‐RADYOLOJİK ÖZELLİKLER VE ETYOLOJİK NEDENLER AÇISINDAN RETROSPEKTİF İNCELENMESİ
  (2020-12-20T00:00:00Z) MUSTAFAYEV, NIHAT; BAYRAKOĞLU, ALİŞAN; USLU, FERDA; KOLUKISA, MEHMET; BAYRAKOĞLU, ALİŞAN; USLU, FERDA; KOLUKISA, MEHMET
 • PublicationMetadata only
  Evaluation of cerebral hemodynamic status in patients with unilateral symptomatic carotid artery stenosis during motor tasks, through use of transcranial Doppler sonography
  (2022-04-01T00:00:00Z) Milanlıoğlu, Aysel; YAMAN KULA, ASLI; KOLUKISA, MEHMET; ASİL, Talip; YAMAN KULA, ASLI; KOLUKISA, MEHMET; ASİL, TALIP
  Background: Carotid artery stenosis increases cerebral ischemic event risk through changing different cerebral hemodynamic parameters. Objective: To investigate how cerebral hemodynamics in the M1 segment of middle cerebral artery change in patients with carotid artery stenosis, after motor tasks using transcranial Doppler sonography (TCD). Methods: Thirty-two healthy subjects and 30 patients with unilateral symptomatic carotid artery stenosis were recruited. The patient population was divided into three groups according to the degree of stenosis (group 1: ≥50 to 69%, group 2: 70 to 89% and group 3: ≥90 to 99%). TCD was used to measure the pulsatility index (PI) and cerebral vasomotor reactivity (CVR). Results: In the patient group, significant differences for symptomatic side PI values (p=0.01) and mean CVR increases (p=0.05) were observed, compared with the healthy controls. However, the difference was not statistically significant for asymptomatic side PI values and mean CVR increases. The results from the intergroup comparison showed significantly higher percentages of symptomatic and asymptomatic side CVR increases in group 1, compared with groups 2 and 3 (p=0.001 and p=0.002, respectively). Conclusions: Our study showed that cerebral autoregulation and hemodynamic mechanisms are impaired in patients with carotid artery stenosis. Furthermore, the impairment of PI and CVR tends to get worse with increasing degrees of stenosis. In addition, this study demonstrated that assessment of these two hemodynamic parameters in clinical practice might be helpful for monitoring the progress of carotid artery stenosis.
 • PublicationMetadata only
  CREUTZFELDT-JAKOB DISEASE: A SINGLE CENTER EXPERIENCE AND SYSTEMIC ANALYSIS OF CASES IN TURKEY
  (2020-05-01T00:00:00Z) Uslu, Ferda; Gokcal, Elif; GÜRSOY, Azize Esra; KOLUKISA, MEHMET; Yildiz, Gulsen Babacan; USLU, FERDA; GÖKÇAL, ELİF; GÜRSOY, AZIZE ESRA; KOLUKISA, MEHMET
  Introduction - We aimed to analyze the clinical, laboratory and neuroimaging findings in patients with sporadic Creutzfeldt-Jakob disease (CJD) in a single center as well as to review other published cases in Turkey.
 • PublicationMetadata only
  BİR ÜÇÜNCÜ BASAMAK NÖROLOJİ SERVİSİNDEKİ COVİD-19 İLİŞKİLİ NÖROLOJİK HASTALIKLAR
  (2023-12-13) Güneş Z.; Matur Z.; Uslu F.; Yaman Kula A.; Güzel V.; Kolukısa M.; GÜNEŞ, ZELİHA; MATUR, ZELİHA; USLU, FERDA; YAMAN KULA, ASLI; GÜZEL, VİLDAN; KOLUKISA, MEHMET
  EP - 376 BİR ÜÇÜNCÜ BASAMAK NÖROLOJİ SERVİSİNDEKİ COVİD-19 İLİŞKİLİ NÖROLOJİK HASTALIKLARZELİHA GÜNEŞ , ZELİHA MATUR , FERDA USLU , ASLI YAMAN-KULA , VİLDAN GÜZEL , MEHMET KOLUKISABEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİAmaç:SARS-CoV-2 virüsünün nöroinvazyon mekanizması hâlâ tam olarak bilinmese de Covid-19’la ilişkili iskelet kası, merkezi ve periferik sinir sistemi tutulumları bildirilmiştir. Bu çalışmada, Covid-19 pandemisi sırasında kliniğimizde yatırılarak takip ve tedavi edilen, Covid-19 enfeksiyonu veya aşısı ile zamansal ilişkisi saptanan hastaların, klinik özelliklerinin belgelenmesi amaçlanmıştır.Gereç ve Yöntem:Türkiye’de pandeminin başladığı 11 Mart 2020 tarihinden pandeminin sona erdiği 31 Mayıs 2023’e kadar yatırılarak izlenen 1905 hastadan, belirti ve bulgularının başlamasından önceki son 6 hafta içinde, 1) PCR test pozitifliği ve/veya Covid-19 enfeksiyonuyla uyumlu görüntüleme ve klinik bulguları ile Covid-19 tanısı almış, 2) Covid-19 aşısı olmuş hastalar değerlendirmeye alındı.Bulgular:Kırkbeş (%0.02) hastada Covid-19 enfeksiyonu (5’inde post-enfeksiyöz ensefalit, 2’sinde kronik inflamatuar demiyelinizan polinöropati, 1’inde 6. kranial sinir paralizisi, 4’ünde ensefalopati, 1’inde dermatomiyozit, 2’sinde diplopi, 3’ünde polinöropati, 4’ünde demiyelinizan hastalık, 3’ünde Guillain-Barre sendromu, 1’inde miyastenia gravis, 1’inde otoimmün ensefalit, 1’inde santral pontin miyelinolizis, 12’sinde iskemik inme, 2’sinde sinüs ven trombozu, 3’ünde transvers miyelit), 4 (%0.002) hastada Covid-19 aşısı (2’sinde Guillain-Barre sendromu,1’inde 6. kranial sinir paralizisi, 1’inde dermatomiyozit ) ile nörolojik tablo arasında zamansal ilişki saptandı. Aşı ile ilişkili olguların tümü Biontech aşısından sonra gelişmişti.Sonuç:Covid-19 ile ilşkilendirilebilecek nörolojik bozukluklar değerlendirildiğinde, meta-analiz çalışmalarında miyalji, tat ve/veya koku kaybı, baş ağrısı ve özellikle yaşlı hastalarda akut konfüzyon-deliryum gibi nörolojik bulgular ile yakın ilişki kurulabilmiştir. İnme prevelansında İnfluenza çalışmaları ile kıyaslanarak artış olduğu düşünülmektedir, fakat genel popülasyon ile karşılaştırma yapılamamaktadır. Geçirilen enfeksiyonun şiddeti ile de nörolojik durumlar arasında net bir ilişki kurulamamıştır. 39 aylık süreçte kliniğimizde yatırılarak incelenen hastalarda da belli bir hastalık grubu için özel bir sıklık artışı dikkati çekmemiştir.