Person:
HOSSEINZADEH GHADIM, MANDANA

Loading...
Profile Picture
Google ScholarScopusORCIDPublons
Status
Kurumdan Ayrılmıştır
Organizational Units
Organizational Unit
Job Title
First Name
MANDANA
Last Name
HOSSEINZADEH GHADIM
Name
Email Address
Birth Date

Search Results

Now showing 1 - 2 of 2
 • PublicationMetadata only
  KARDİYOVASKULER HASTALIK VE COVID-19: NE DEĞİŞTİ?
  (2020-09-01T00:00:00Z) Hosseınzadeh Ghadım, Mandana; Yeniocak, Selman; Özkaya, Bilgen; Alpar, Suleyman; Metin, Hüseyin; HOSSEINZADEH GHADIM, MANDANA; METİN, HÜSEYİN
  Kardiyovaskuler hastalık (KVH) dünyada hala morbidite ve mortalitenin önde gelen nedenidir. Ancak 2019 sonundan beri tüm dünyanın ilgi odağı olan COVID-19 pandemisi ile bu konu farklı bir önem kazanmıştır. KVH varlığı COVID-19’un daha şiddetli geçirilmesine ve ölüm olasılığının artmasına yol açmaktadır. KVH dışında da COVID-19 miyokard hasarına yol açmakta ve bu da mortalite ve morbiditeye katkıda bulunmaktadır. Diğer önemli bir nokta ise hem hastane öncesi hem de hastanede sağlık bakımının vurgusu COVID-19’da olduğundan KVH ve diğer kardiyak olgular her zaman alabildikleri bakım düzeyinin uzağında kalmışlardır. Salgının hızla kaybolmayacağı ortaya çıktığından sağlık hizmetlerinde farklı bir organizasyona gidilmesi gerekebilecektir. Bu yazımızda COVID-19 pandemisi koşullarında, hem bu hastalığa bağlı görülebilen KVH, miyokard hasarı ve diğer kardiyak hastalıkları, hem de pandeminin kardiyak hastaların bakım süreçlerine etkisini irdelemeyi amaçladık.
 • PublicationUnknown
  KARDİYOVASKÜLER HASTALIK VE COVİD -19 : NE DEĞİŞTİ ?
  (2020-09-01T00:00:00Z) Karcıoğlu, Özgür; Hosseınzadeh Ghadım, Mandana; Yeniocak, Selman; Alpar, Süleyman; Metin, Hüseyin; HOSSEINZADEH GHADIM, MANDANA