Person:
KIRPINAR, İSMET

Loading...
Profile Picture
Email Address
Birth Date
Research Projects
Organizational Units
Organizational Unit
Job Title
Last Name
KIRPINAR
First Name
İSMET
Name

Search Results

Now showing 1 - 10 of 27
No Thumbnail Available
Publication
Metadata only

Şiddetli Nörolojik Belirtilerle Giden Lityum İntoksikasyonunun Sağaltımı Bir Olgu Sunumu

2014-11-30, BAKAY, BETÜL, DEVECİ, ERDEM, ZİHNİ, DEMET, DURSUN, ALİ EMRE, ÖZTÜRK, AHMET, KIRPINAR, İSMET, DEVECİ, ERDEM, ÖZTÜRK, AHMET, KIRPINAR, İSMET

No Thumbnail Available
Publication
Metadata only

Akut dönemdeki kronik şizofreni hastasında yüksek doz n asetilsistein uygulaması Olgu sunumu

2014-11-16, ÖNÜR, NAFİYE SELCAN, BOYRAZ, RABİA KEVSER, KOÇER, EMEL, DEVECİ, ERDEM, KIRPINAR, İSMET, ÖNÜR, NAFIYE SELCAN, BOYRAZ, RABIA KEVSER, DEVECİ, ERDEM, KIRPINAR, İSMET

No Thumbnail Available
Publication
Metadata only

A case of Niemann-Pick type C disease with juvenile onset neuropsychiatric symptoms

2016-10-01, Kirpinar, I., GORMEZ, A., KURTULMUS, AYŞE, KIRPINAR, İSMET, KURTULMUŞ, AYŞE

No Thumbnail Available
Publication
Metadata only

Relationship of asymmetrical dimethylarginine nitric oxide and cognitive functions in patients with major depressive disorder

2013-11-03, CANPOLAT, SERPİL, DEVECİ, ERDEM, KIRPINAR, İSMET, AKSOY, HÜLYA, BAYRAKTUTAN, ZAFER, EREN, İBRAHİM, DEMİR, RECEP, AYDIN, NAZAN, SELEK, SALİH, DEVECİ, ERDEM, KIRPINAR, İSMET

No Thumbnail Available
Publication
Metadata only

Behavioral and molecular effects of perinatal music on rat pups

2016-11-16, Yanık, Hilal, CAN, BİRSEN, KIRPINAR, İSMET, BEKER, MERVE, ELİBOL, BİRSEN, KIRPINAR, İSMET, BEKER, MERVE

No Thumbnail Available
Publication
Metadata only

İki Kız Kardeş Paylaşılmış OKB Üzerine Bir Olgu Sunumu

2014-11-16, BOYRAZ, RABİA KEVSER, ÖNÜR, NAFİYE SELCAN, KOÇER, EMEL, ÇOMBAŞ, MÜGE, DEVECİ, ERDEM, KIRPINAR, İSMET, BOYRAZ, RABIA KEVSER, ÖNÜR, NAFIYE SELCAN, DEVECİ, ERDEM, KIRPINAR, İSMET

No Thumbnail Available
Publication
Metadata only

Depresyon Tedavisine Ortalama Trombosit Hacmi ve Nötrofil Lenfosit Oranı Yanıtı

2016-11-20, MIRÇIK, ALİ BARLAS, ÖZTÜRK, AHMET, DEVECİ, ERDEM, YILMAZ, ONUR, KIRPINAR, İSMET, MIRÇIK, ALİ BARLAS, ÖZTÜRK, AHMET, DEVECİ, ERDEM, YILMAZ, ONUR, KIRPINAR, İSMET

No Thumbnail Available
Publication
Metadata only

Somatizasyon Bozukluğu ve Hipokondriyazis hastalarının psikometrik özellikleri farklı mı

2014-11-30, KIRPINAR, İSMET, DEVECİ, ERDEM, KINIK, ÇİĞDEM, ZİHNİ, DEMET, KOÇER, EMEL, KIRPINAR, İSMET, DEVECİ, ERDEM

No Thumbnail Available
Publication
Metadata only

Bilişsel Bozulma Gösteren Yaşlı Hastalarda Ruhsal ve Davranışsal Belirtilerin Dağılımı

2014-11-16, KURTULMUŞ, AYŞE, KIRPINAR, İSMET, DEVECİ, ERDEM, KURTULMUŞ, AYŞE, KIRPINAR, İSMET, DEVECİ, ERDEM

No Thumbnail Available
Publication
Metadata only

Obstrüktif Nazal Deformiteli Hastalarda Kişilik Özellikleri

2013-11-06, YILDIRIM, YAVUZ SELİM, DEVECİ, ERDEM, ÖZÜCER, BERKE, YILMAZ, ENVER DEMİREL, ÖZTURAN, ORHAN, KIRPINAR, İSMET, YILDIRIM, YAVUZ SELİM, DEVECİ, ERDEM, ÖZTURAN, ORHAN, KIRPINAR, İSMET