Person:
KIRPINAR, İSMET

Loading...
Profile Picture
Google ScholarScopusORCIDPublons
Status
Organizational Units
Organizational Unit
Job Title
First Name
İSMET
Last Name
KIRPINAR
Name
Email Address
Birth Date

Search Results

Now showing 1 - 10 of 18
No Thumbnail Available
PublicationMetadata only

Şiddetli Nörolojik Belirtilerle Giden Lityum İntoksikasyonunun Sağaltımı Bir Olgu Sunumu

2014-11-30, BAKAY, BETÜL, DEVECİ, ERDEM, ZİHNİ, DEMET, DURSUN, ALİ EMRE, ÖZTÜRK, AHMET, KIRPINAR, İSMET, DEVECİ, ERDEM, ÖZTÜRK, AHMET, KIRPINAR, İSMET

No Thumbnail Available
PublicationMetadata only

Depersonalization Associated with Kallman s Syndrome a Case Report

2015-04-19, ÖZTÜRK, AHMET, KILIÇ, ALPEREN, DURSUN, ALİ EMRE, DEVECİ, ERDEM, KIRPINAR, İSMET, ÖZTÜRK, AHMET, DEVECİ, ERDEM, KIRPINAR, İSMET

No Thumbnail Available
PublicationMetadata only

Relationship between blood glucose levels and manic episodes in a patient with bipolar I disorder presentation of a case

2014-04-20, ZİHNİ, DEMET, KOCACENK, TUĞBA, DEVECİ, ERDEM, KOÇER, EMEL, KIRPINAR, İSMET, DEVECİ, ERDEM, KIRPINAR, İSMET

No Thumbnail Available
PublicationMetadata only

Correlation between anxiety and personality in caregivers for patients with schizophrenia

2013-11-03, YILMAZ, ENVER DEMİREL, DEVECİ, ERDEM, GÜLEÇ, HÜSEYİN, KIRPINAR, İSMET, DEVECİ, ERDEM, KIRPINAR, İSMET

No Thumbnail Available
PublicationMetadata only

Is anxiety and depression related with personality in caregivers for patients with bipolar disorder

2013-11-03, YILMAZ, ENVER DEMİREL, DEVECİ, ERDEM, GÜLEÇ, HÜSEYİN, KIRPINAR, İSMET, DEVECİ, ERDEM, KIRPINAR, İSMET

No Thumbnail Available
PublicationMetadata only

Yaşlı Hastalarda Bilişsel Bozulma İle Ajitasyon Arasındaki İlişki

2014-11-16, BOYRAZ, RABİA KEVSER, KIRPINAR, İSMET, DEVECİ, ERDEM, BOYRAZ, RABIA KEVSER, KIRPINAR, İSMET, DEVECİ, ERDEM

No Thumbnail Available
PublicationMetadata only

Akne hastalarında İzotretinoin in bilişsel işlevler üzerine etkisi

2012-09-15, DEVECİ, ERDEM, ZİHNİ, DEMET, ŞİMŞEK, BETÜL, KIRPINAR, İSMET, DEVECİ, ERDEM, KIRPINAR, İSMET

No Thumbnail Available
PublicationMetadata only

Akut dönemdeki kronik şizofreni hastasında yüksek doz n asetilsistein uygulaması Olgu sunumu

2014-11-16, ÖNÜR, NAFİYE SELCAN, BOYRAZ, RABİA KEVSER, KOÇER, EMEL, DEVECİ, ERDEM, KIRPINAR, İSMET, ÖNÜR, NAFIYE SELCAN, BOYRAZ, RABIA KEVSER, DEVECİ, ERDEM, KIRPINAR, İSMET

No Thumbnail Available
PublicationMetadata only

Non-invaziv ve Hassas Hedef Odaklı Yeni Bir Nöromodilasyon Modeli Bağımlılıkta FUS ile NukleusAkumbens Uyarımı

2017-03-12, DEVECİ, ERDEM, KILIÇ, ALPEREN, ERGÜN, ARİF SANLI, BOZKURT, AYHAN, ÖZTÜRK, AHMET, ŞAHBAZ, ÇİĞDEM DİLEK, KIRPINAR, İSMET, DEVECİ, ERDEM, ÖZTÜRK, AHMET, KIRPINAR, İSMET

No Thumbnail Available
PublicationMetadata only

İki Kız Kardeş Paylaşılmış OKB Üzerine Bir Olgu Sunumu

2014-11-16, BOYRAZ, RABİA KEVSER, ÖNÜR, NAFİYE SELCAN, KOÇER, EMEL, ÇOMBAŞ, MÜGE, DEVECİ, ERDEM, KIRPINAR, İSMET, BOYRAZ, RABIA KEVSER, ÖNÜR, NAFIYE SELCAN, DEVECİ, ERDEM, KIRPINAR, İSMET