Person:
ÖZMAN, ZEYNEP

Loading...
Profile Picture
Google ScholarScopusORCIDPublons
Status
Organizational Units
Organizational Unit
Job Title
First Name
ZEYNEP
Last Name
ÖZMAN
Name
Email Address
Birth Date

Search Results

Now showing 1 - 5 of 5
 • PublicationMetadata only
  Evaluating Cytotoxicity of Dentin Bonding Adhesive Systems on Human Dental Pulp Stem Cells
  (2022-04-23T00:00:00Z) Kazak, Mağrur; Sarıalioğlu Güngör, Ayça; Özman, Zeynep; Dönmez, Nazmiye; SARIALİOĞLU GÜNGÖR, AYÇA; ÖZMAN, ZEYNEP; DÖNMEZ, NAZMİYE
 • PublicationMetadata only
  Therapeutic potential of CDK4/6 inhibitor in triple negative breast cancer cells
  (2021-01-28T00:00:00Z) Özman, Zeynep; Güney, Gamze; Şekeroğlu, Mehmet Ramazan; ÖZMAN, ZEYNEP
 • PublicationMetadata only
  The Effects of Rutaecarpine on Metastatic Prostate Cancer Cells
  (2022-04-01T00:00:00Z) Şekeroğlu, Mehmet Abdülkadir; Çokluk, Erdem; Özman, Zeynep; Deveci Özkan, Asuman; Güney, Gamze; Şekeroğlu, Mehmet Ramazan; Tuncer, Fatıma Betül; ÖZMAN, ZEYNEP
 • PublicationMetadata only
  Ceviz (Juglans regia L.) ekstraktı ve juglonun ratlarda dopamin seviyesi üzerine etkileri
  (2021-12-06T00:00:00Z) Çintesun, Şener; Özman, Zeynep; Koçyiğit, Abdürrahim; Mansuroğlu, Banu; Kocaçalışkan, İsmail; ÖZMAN, ZEYNEP; KOÇYİĞİT, ABDÜRRAHİM
  Ceviz (Juglans regia L.) bitkisi, Juglandales takımının Juglandaceae familyasından Juglans cinsine mensup, 10–25 metre yüksekliğinde gevşek dallı bir ağaçtır. Flavanoidler, fenolik bileşikler, polifenoller gibi fitokimyasallar ve serotonin ve melatonin gibi biyojenik aminlerce zengin bir besindir. Cevizde yukarıda bahsedilen moleküllerin yanında sadece ceviz türlerinde bulunan, fenolik yapıda 5-hidroksi1,4 naftakinon (juglon) bileşiği bulunmaktadır. Juglon, cevizin yaprak ve meyvesinde doğal olarak bulunan ve onun allelopatik etkisinden sorumlu bir kimyasaldır. Bu çalışmanın amacı ceviz ekstraktı ve juglonun ratlarda dopamin seviyesi üzerine etkilerini araştırmaktır. Çalışmada ceviz ekstraktının total fenolik ve flavonoid içeriği analiz edildi. Ekstrakt ve juglonun farklı konsantrasyonları, ratlara gavaj yoluyla uygulandı. 21 günün sonunda ratlardan serum ve beyin dokusu örnekleri alındı. Serum ve beyin dokularında Total Oksidan Seviyesi (TOS)/Total Antioksidan Seviyesi (TAS) oranı ile Oksidatif Stres İndeksi (OSI) hesaplandı. Beyin dopamin seviyeleri ELISA ile ölçüldü. Rat serumlarında OSI; kontrol grubunda, ceviz ekstraktı ve juglon gruplarına kıyasla anlamlı ölçüde düşük ölçüldü. Rat beyninde OSI; kontrol grubunda, diğer gruplara kıyasla önemli ölçüde yüksek bulundu. Beyin dopamin seviyesinin, ceviz ekstraktı ve yüksek doz juglon uygulanan gruplarda kontrol grubuna kıyasla daha yüksek olduğu belirlendi. Dopamin beyinde motor kontrol, ödül, bilişsel fonksiyonlar ve duygu durum gibi süreçlerle ve nörolojik rahatsızlıklarla ilişkili bir moleküldür. Ceviz ekstraktı ve juglonun beyin dokusunda oksidatif stresi azaltması ve dopamin seviyesi üzerine olumlu etkisi, cevizin beyin sağlığı için koruyucu bir besin olabileceğini düşündürmektedir. Anahtar Kelimeler: Ceviz Ekstraktı, Dopamin, Juglon, Total Antioksidan Seviye, Total Oksidan Seviye
 • PublicationMetadata only
  Triple Negatif Meme Kanserinde IL-6 ve STAT3-ün Prediktif Rolünün Araştırılması
  (2022-03-28T00:00:00Z) Özdemir, Kayhan; Özman, Zeynep; Güney Eskiler, Gamze; Kamburoğlu, Burak; Koçer, Havva Belma; ÖZMAN, ZEYNEP