Person:
ÖZMAN, ZEYNEP

Loading...
Profile Picture
Google ScholarScopusORCIDPublons
Status
Organizational Units
Organizational Unit
Job Title
First Name
ZEYNEP
Last Name
ÖZMAN
Name
Email Address
Birth Date

Search Results

Now showing 1 - 7 of 7
 • PublicationMetadata only
  Evaluating Cytotoxicity of Dentin Bonding Adhesive Systems on Human Dental Pulp Stem Cells
  (2022-04-23T00:00:00Z) Kazak, Mağrur; Sarıalioğlu Güngör, Ayça; Özman, Zeynep; Dönmez, Nazmiye; SARIALİOĞLU GÜNGÖR, AYÇA; ÖZMAN, ZEYNEP; DÖNMEZ, NAZMİYE
 • PublicationOpen Access
  Evaluation of Some Physico-chemical and Antioxidant Characteristics of Commercial Honey Samples Originated from Different Regions of Turkey
  (2022-01-01T00:00:00Z) Bilgin, Mehmet Gültekin; Güneş Bayır, Ayşe; Özman, Zeynep; Babalı Balıbey, Fatmanur; Turgay, Feyzanur; Karakaş, İrem; Köse, Nesrin; Sevinç, Tülay; Selçuk, Tuğbanur; Öztürk, Nezire; BİLGİN, MEHMET GÜLTEKİN; GÜNEŞ BAYIR, AYŞE; ÖZMAN, ZEYNEP; BABALI BALIBEY, FATMANUR
 • PublicationOpen Access
  Comparison of the effects of rutaecarpine on molecular subtypes of breast cancer
  (2021-06-01T00:00:00Z) Çokluk, Erdem; Özman, Zeynep; Güney, Gamze; Deveci, Asuman; Şekeroğlu, Mehmet Ramazan; ÖZMAN, ZEYNEP
  Objective: Natural compounds have gained considerable attention in recent years due to disadvantages and properties of current chemotherapy drugs in cancer therapy. In addition, the impact of these compounds is specific for each type and/or subtypes of cancer due to different treatment response. Rutaecarpine, an alkaloid obtained from Evodia Rutaecarpa Chinese herb, has anticancer activity by inhibiting topoisomerase and/or cyclo-oxygenase-2 levels. However, the effectiveness of rutaecarpine has not been well known in breast cancer in terms of subtype. Therefore, we investigated the potential therapeutic effects of rutaecarpine on two different subtypes of breast cancer cells. Materials and methods: The cytotoxic and apoptotic effects of rutaecarpine on MCF-7 and MDA-MB-231 cells were analyzed by WST-1, Annexin V, cell cycle, and acridine orange staining. Results: WST-1 results indicated that rutaecarpine significantly inhibited the growth of both cancer cells for 48 h (P < 0.05). In addition, rutaecarpine treatment caused apoptotic cell death through chromatin condensation and nuclear blebbing and G0/G1 arrest in both breast cancer cells. However, the efficacy of rutaecarpine was more profound in MCF-7 cells than MDA-MB-231 cells. Conclusions: Consequently, rutaecarpine has a potential therapeutic effect on breast cancer. However, the effectiveness of rutaecarpine is dependent on the subtype of breast cancer.
 • PublicationMetadata only
  Therapeutic potential of CDK4/6 inhibitor in triple negative breast cancer cells
  (2021-01-28T00:00:00Z) Özman, Zeynep; Güney, Gamze; Şekeroğlu, Mehmet Ramazan; ÖZMAN, ZEYNEP
 • PublicationMetadata only
  The Effects of Rutaecarpine on Metastatic Prostate Cancer Cells
  (2022-04-01T00:00:00Z) Şekeroğlu, Mehmet Abdülkadir; Çokluk, Erdem; Özman, Zeynep; Deveci Özkan, Asuman; Güney, Gamze; Şekeroğlu, Mehmet Ramazan; Tuncer, Fatıma Betül; ÖZMAN, ZEYNEP
 • PublicationMetadata only
  Ceviz (Juglans regia L.) ekstraktı ve juglonun ratlarda dopamin seviyesi üzerine etkileri
  (2021-12-06T00:00:00Z) Çintesun, Şener; Özman, Zeynep; Koçyiğit, Abdürrahim; Mansuroğlu, Banu; Kocaçalışkan, İsmail; ÖZMAN, ZEYNEP; KOÇYİĞİT, ABDÜRRAHİM
  Ceviz (Juglans regia L.) bitkisi, Juglandales takımının Juglandaceae familyasından Juglans cinsine mensup, 10–25 metre yüksekliğinde gevşek dallı bir ağaçtır. Flavanoidler, fenolik bileşikler, polifenoller gibi fitokimyasallar ve serotonin ve melatonin gibi biyojenik aminlerce zengin bir besindir. Cevizde yukarıda bahsedilen moleküllerin yanında sadece ceviz türlerinde bulunan, fenolik yapıda 5-hidroksi1,4 naftakinon (juglon) bileşiği bulunmaktadır. Juglon, cevizin yaprak ve meyvesinde doğal olarak bulunan ve onun allelopatik etkisinden sorumlu bir kimyasaldır. Bu çalışmanın amacı ceviz ekstraktı ve juglonun ratlarda dopamin seviyesi üzerine etkilerini araştırmaktır. Çalışmada ceviz ekstraktının total fenolik ve flavonoid içeriği analiz edildi. Ekstrakt ve juglonun farklı konsantrasyonları, ratlara gavaj yoluyla uygulandı. 21 günün sonunda ratlardan serum ve beyin dokusu örnekleri alındı. Serum ve beyin dokularında Total Oksidan Seviyesi (TOS)/Total Antioksidan Seviyesi (TAS) oranı ile Oksidatif Stres İndeksi (OSI) hesaplandı. Beyin dopamin seviyeleri ELISA ile ölçüldü. Rat serumlarında OSI; kontrol grubunda, ceviz ekstraktı ve juglon gruplarına kıyasla anlamlı ölçüde düşük ölçüldü. Rat beyninde OSI; kontrol grubunda, diğer gruplara kıyasla önemli ölçüde yüksek bulundu. Beyin dopamin seviyesinin, ceviz ekstraktı ve yüksek doz juglon uygulanan gruplarda kontrol grubuna kıyasla daha yüksek olduğu belirlendi. Dopamin beyinde motor kontrol, ödül, bilişsel fonksiyonlar ve duygu durum gibi süreçlerle ve nörolojik rahatsızlıklarla ilişkili bir moleküldür. Ceviz ekstraktı ve juglonun beyin dokusunda oksidatif stresi azaltması ve dopamin seviyesi üzerine olumlu etkisi, cevizin beyin sağlığı için koruyucu bir besin olabileceğini düşündürmektedir. Anahtar Kelimeler: Ceviz Ekstraktı, Dopamin, Juglon, Total Antioksidan Seviye, Total Oksidan Seviye
 • PublicationMetadata only
  Triple Negatif Meme Kanserinde IL-6 ve STAT3-ün Prediktif Rolünün Araştırılması
  (2022-03-28T00:00:00Z) Özdemir, Kayhan; Özman, Zeynep; Güney Eskiler, Gamze; Kamburoğlu, Burak; Koçer, Havva Belma; ÖZMAN, ZEYNEP