Person:
ŞEKER, ELIF DILARA

Loading...
Profile Picture
Status
Organizational Units
Job Title
First Name
ELIF DILARA
Last Name
ŞEKER
Name
Email Address
Birth Date

Search Results

Now showing 1 - 10 of 23
 • PublicationMetadata only
  Ortodontik İndekslerle Değerlendirilen Tedavi İhtiyacı İle Tedavi Zorluk Algısı Arasındaki Uyumun Değerlendirilmesi
  (2020-03-01T00:00:00Z) Şeker, Elif Dilara; Özden, Muhammet Furkan; Elbir, Selim İstemihan; Kurt, Gökmen; ŞEKER, ELIF DILARA; ÖZDEN, MUHAMMET FURKAN; YILMAZ, BERZA; KURT, GÖKMEN
 • PublicationMetadata only
  Sınıf III Malokluzyonun Tedavisinde Ortodontik Kamuflaj Mı? Ortognatik Cerrahi Mi?
  (2021-03-13T00:00:00Z) Kösen, Ezgi; Şeker, Elif Dilara; Sunal Aktürk, Ezgi; ŞEKER, ELIF DILARA; SUNAL AKTÜRK, EZGİ
  AMAÇ:Bu çalışmada Sınıf III malokluzyona sahip sınır vakalarda uygulanan ortognatik cerrahi veya kamuflaj tedavilerinin dental, iskeletsel ve yumuşak doku üzerindeki etkisinin karşılaştırılarak incelenmesi amaçlanmıştır. GEREÇ-YÖNTEM:Kamuflaj ile tedavi edilen Sınıf III malokluzyona sahip 20 hasta (10 kadın, 10 erkek) ve ortognatik cerrahi ile tedavi edilen Sınıf III malokluzyona sahip 20 hastanın (15 kadın, 5 erkek) lateral sefalometrik filmleri incelenmiştir. Lateral sefalometrik filmler üzerinde dental, sert ve yumuşak doku ölçümleri yapılmıştır. Bu ölçümler kamufulaj hastaları için tedavi öncesi (t0) ve tedavi sonu (t2), cerrahi grubunda ise tedavi öncesi (t0), cerrahi öncesi (t1) ve tedavi sonu (t2) olmak üzere alınmıştır. BULGULAR:Cerrahi grubunda SNA, ANB ve Witts değerlerinde artış, SNB değerinde azalma gözlenirken (p<0.05), GoGn-SN açısındaki değişiklik anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). Kamuflaj grubunda ise bu değerlerde istatistiksel olarak anlamlı değişiklikler gözlenmemiştir (p>0.05). Kamuflaj grubunda üst keser proklinasyonu elde edilmiş, alt keserlerde anlamlı bir retroklinasyon gözlenmemiştir. Cerrahi grubunda ise üst keser açıları değişmezken, alt keserler prokline olmuştur. Overjet her iki grup için anlamlı derecede artmıştır ve bu artış cerrahi hastalarında daha fazla gözlenmiştir (p<0.05). Okluzal planda kamuflaj tedavisi ile saat yönünün tersine rotasyon gözlenirken, cerrahi ile okluzal planda değişiklik elde edilmemiştir. Yumuşak doku A noktası kamuflaj grubunda anlamlı derecede öne gelmiş ancak gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (p>0.05). Yumuşak doku B noktasında kamuflaj tedavisi ile farklılık oluşmazken (p>0.05), cerrahi grubunda istatistiksel olarak anlamlı düzeyde azalma gözlenmiştir (p<0.05). SONUÇ:Sınıf III malokluzyona sahip hastalarda ortognatik cerrahi ile sert ve yumuşak dokularda kamuflaj tedavisi yapılan gruba göre daha anlamlı değişiklikler elde edilmiştir. Özellikle Sınıf III malokluzyona sahip sınır vakalarda tedavi alternatifleri değerlendirilirken kamuflaj tedavisinin limitleri göz önünde bulundurulmalıdır.
 • PublicationMetadata only
  Determination of the effect of osteoporosis on bone mineral density changes in jaw bones
  (2019-07-31T00:00:00Z) Şeker, Elif Dilara; Yücesoy, Türker; Aydın, Teoman; Erten, Dilek; Alkan, Alper; ŞEKER, ELIF DILARA; YÜCESOY, TÜRKER; ÜNVER, TUĞBA; AYDIN, TEOMAN; ALKAN, ALPER
 • PublicationMetadata only
  Ortodontik Tedavi Talebiyle Başvuran Hastaların Beden Dismorfik Bozukluk Prevalansının Araştırılması
  (2021-11-30T00:00:00Z) Kösen, Ezgi; Şeker, Elif Dilara; Yücesoy, Türker; Temel, Mehmet Civan; ŞEKER, ELIF DILARA
 • PublicationMetadata only
  Güncel Ortodonti ve Pedodonti (AYBAK)
  (2021-03-01T00:00:00Z) Kaymakçıoğlu, Elif; Şeker, Elif Dilara; ŞEKER, ELIF DILARA
 • PublicationMetadata only
  Güncel Ortodonti ve Pedodonti Çalışmaları
  (2020-09-01T00:00:00Z) Kaya, Nihal; Şeker, Elif Dilara; ŞEKER, ELIF DILARA
 • PublicationOpen Access
  Evaluation of Dental Anxiety Levels of Students from Different Departments
  (2021-02-01T00:00:00Z) Yücesoy, Türker; Şeker, Elif Dilara; Balcı, Rumeysa; YÜCESOY, TÜRKER; ŞEKER, ELIF DILARA
  Objective: This study aimed to evaluate and compare the anxiety levels among dentistry students and students from other departments and to assess the effects of classes at pre-clinic labs or dentistry clinics on the dental fear of dentistry students. Materials and Methods: A total of 993 students, including 744 (75%) women and 249 (25%) men, were asked to answer the Modified Dental Anxiety scale (MDAS) and Dental Fear scale. Four groups were created according to the departments: Dentistry (group 1), medicine (group 2), health-related (group 3) and others (group 4). The participants scored their anxiety levels from 1 (no anxiety) to 5 (high anxiety). Statistical analysis was performed and values of p<0.05 were considered statistically significant. Results: The dentistry students scored lower than the other three groups in the MDAS (p<0.001). For the education process of dentistry, no significant difference was observed in other questions regarding pre-clinic dentistry and dentistry clinic periods (p>0.05). Conclusion: Results of this study showed that the dental anxiety levels of dentistry students were lower than those of students from other departments and that preclinic or dentistry clinic classes did not affect dental anxiety.
 • PublicationMetadata only
  Diş Hekimlerinde COVID-19 Pandemi Döneminde Maske Kullanımının Etkilerinin Değerlendirilmesi
  (2021-11-30T00:00:00Z) Sunal Aktürk, Ezgi; Aydın, İlke; Şeker, Elif Dilara; ŞEKER, ELIF DILARA
 • PublicationMetadata only
  Multidisciplinary Treatment: Non-Syndromic Oligodontics and Lateral Openbite
  (2019-11-30T00:00:00Z) Balaban, Abdurrahman; Şeker, Elif Dilara; Çakır, Ezgi; Dolanmaz, Doğan; Yücesoy, Türker; ŞEKER, ELIF DILARA; DOLANMAZ, DOĞAN; YÜCESOY, TÜRKER