Person:
GÖÇ, FATMA

Loading...
Profile Picture
Google ScholarScopusORCIDPublons
Status
Organizational Units
Job Title
First Name
FATMA
Last Name
GÖÇ
Name
Email Address
Birth Date

Search Results

Now showing 1 - 1 of 1
  • PublicationMetadata only
    Türkiye’de Yanık Tedavisinde Geleneksel Olarak Kullanılan Bitkiler
    (2019-02-01T00:00:00Z) Göç, Fatma; Mat, Afife; GÖÇ, FATMA
    Yanık, hayati tehlikelere varabilen ciddi ve acı veren bir yaralanmadır. Yanık yarasına ilk müdahale ve yara bakımı önemlidir. Çağlar boyunca yanık tedavisinde kullanılan birçok farklı yöntem arasında yer alan ve halk arasında yoğun kullanımı olan bitkilerin günümüzde de tedavi amaçlı kullanımı devam etmektedir. Bu çalışmada Türkiye’nin etnobotanik araştırmaları incelenerek halkın yanık tedavisinde kullandığı doksan yedi tür bitki tespit edilmiştir. Bu bitkilerin yanık ve yara iyileştirici aktivitelerinin ya da bu iyileşmeyi destekleyici olabilecek farmakolojik ve biyolojik aktivitelerinin yer aldığı araştırmalar derlenmiştir. Özellikle Hypericum perforatum, Sesamum indicum, Brassica oleracea, Plantago major, Sambucus nigra, Aloe vera gibi bazı türlerin içerdikleri fitokimyasallar sebebiyle antimikrobiyal, antienflamatuvar, antioksidan, antinosiseptif, analjezik, astrenjan aktivite göstermek suretiyle yara kontraksiyonu, hücre proliferasyonu, mikrosirkülasyon ve perfüzyonu arttırarak belirgin yanık iyileştirici aktivitelerinin ortaya konulduğu çalışmalar mevcuttur. Elde edilen veriler, bu bitkilerin yanık tedavisinde etkili kabul edildiklerini göstermektedir.