Person:
BÜYÜKPINARBAŞILI, NUR

Loading...
Profile Picture
Google ScholarScopusORCIDPublons
Status
Kurumdan Ayrılmıştır
Organizational Units
Organizational Unit
Job Title
First Name
NUR
Last Name
BÜYÜKPINARBAŞILI
Name
Email Address
Birth Date

Search Results

Now showing 1 - 2 of 2
 • PublicationMetadata only
  Bir Üniversitenin Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kuruluna Yapılan Başvurularda Eksiklikler ve Sıklıkla Yapılan Hatalar
  (2019-08-01) Meral, İsmail; Aştı, Türkinaz; Soysal, Ömer; Yıldırım, Nuran; Özçelik, Semra; Aydın, Teoman; Akbaş, Fahri; Temel, Binnur; Özder, Aclan; Büyükpınarbaşılı, Nur; Dönmez, Nazmiye; Alkaya, Mustafa Fırat; MERAL, İSMAİL; AŞTI, TÜRKINAZ; SOYSAL, ÖMER; YILDIRIM, NURAN; ÖZÇELİK, SEMRA; AYDIN, TEOMAN; AKBAŞ, FAHRİ; TEMEL, BİNNUR; ÖZDER, ACLAN; BÜYÜKPINARBAŞILI, NUR; DÖNMEZ, NAZMİYE
  Girişimsel olmayan araştırmalarda, ilgili etik kurulun onayını almadan çalışmalara başlamak mümkün değildir. Dünya Sağlık Örgütü-nün kurallarına göre, gerekli tüm belgeleri içeren başvuru dosyası ilgili Etik Kurula eksiksiz sunulmalıdır. Araştırmacıların başvuru dosyasındaki belgeleri eksiksiz tamamlamadaki isteksizliği, Etik Kurulların çalışma sürecini yavaşlatmakta ve hatta Etik Kurul ile araştırmacılar arasında tartışmaya bile neden olabilmektedir. Bu nedenle bu çalışma, bir üniversitenin Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kuruluna gönderilen proje başvuru dosyalarındaki eksiklikleri ve en çok yapılan hataları göstermek ve araştırmacılar için bir rehber oluşturmak amacıyla yapıldı. 24 Mart 2016 ve 30 Haziran 2018 tarihleri arasında Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurula gönderilen başvuru dosyaları ve kararları ilgili etik kurulun veri tabanından analiz edildi. Başvuru dosyalarının revizyonuna neden olan en önemli gerekçeler, projenin amacının ilgili referanslar eşliğinde yeterince açıklanamaması ve özellikle iyi yazılamamış yöntem kısmı gibi başvuru formundaki eksikliklerdi. Araştırmacıları proje başvuru dosyası hazırlarken en çok yapılan hatalar hakkında eğitmek, Üniversite Etik Kurullarının gözden geçirme sürecinin verimliliğini ve hızını artıracaktır.
 • PublicationMetadata only
  Sternal metastasis from uterine leiomyosarcoma treated by near-total sternectomy and reconstruction with titanium sternal stabilization and fixation system
  (2015-01-01) Soysal, Omer; ERGUN, Selma Sonmez; Ziyade, SEDAT; Buyukpinarbasili, NUR; Akdemir, OSMAN CEMİL; SOYSAL, ÖMER; ZİYADE, SEDAT; ERGÜN, SELMA; BÜYÜKPINARBAŞILI, NUR; AKDEMİR, OSMAN CEMİL
  Uterine leiomyosarcomas are rare soft tissue neoplasms. Although they have a tendency to metastasize to distant organs, most commonly to the lung, liver and brain, rarely, sternal metastasis from a uterine leiomyosarcoma can occur. In this article, we report a 50-year-old female patient whose uterine leiomyosarcoma was treated with total abdominal hysterectomy and bilateral salphingo-oopherectomy, and who developed sternal metastasis five years later, which was completely resected and successfully repaired during the same session.