Goal:
12 - Sorumlu Üretim ve Tüketim

Loading...
Project Logo
Description
SORUMLU ÜRETİM VE TÜKETİM Sürdürülebilir üretim ve tüketim kalıplarını sağlamak: Ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınmayı başarmak için, malları ve kaynakları üretme ve tüketme biçimlerimizi değiştirmek suretiyle ekolojik ayak izimizi derhal azaltmamız gerekiyor. Dünya genelinde en büyük su tüketicisi tarımdır ve tarımsal sulama, insanların kullandığı tüm taze suyun yaklaşık %70’ini buluyor.

Publication Search Results

Now showing 1 - 2 of 2
 • PublicationMetadata only
  DİJİTAL TARAMA BAŞLIKLARININ HİDROJEN PEROKSİT İLE STERİLİZASYONUNUN ÖLÇÜ HASSASİYETİNE ETKİSİ
  (2023-10-27) Yılmaz B.; Kayasaroğlu D.; Arslan M.; Sunal Aktürk E.; Şeker E. D.; YILMAZ, BERZA; ARSLAN, MERİÇ; ŞEKER, ELIF DILARA
  AMAÇ: Ağız içi tarama cihazlarından iTero Element’in tarama başlığı koruyucu kılıfları tek kullanımlık olarak sunulmaktadır ve üretici firma herhangi bir sterilizasyon protokolü önermemektedir. Bu durum çevresel atık yönetimi ve ekonomik açıdan dezavantaj oluşturmaktadır. Çalışmamızın amacı, tek kullanımlık ağız içi tarama başlığı kılıflarının hidrojen peroksit ile sterilizasyonunun dijital ölçülerin hassasiyeti üzerindeki etkisini değerlendirmektir. GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmaya taramaların yapılacağı süreç boyunca herhangi bir dental uygulama yaptırmayacak 26 hasta dahil edilmiştir ve ağız içi taramalar iTero™ Element 5D (Align Technologies, San Jose, Calif) ile gerçekleştirilmiştir. İlk tarama, kılıfların paketten ilk çıktıkları haliyle firma talimatlarına uyularak yapılmıştır. Kullanılan kılıflar hidrojen peroksit ile (45°C’de 45 dk.) sterilize edilmiştir. 2. 3. ve 4. ağız içi taramalar gerçekleştirilmiş ve taramalar arasında sterilizasyon işlemi tekrarlanmıştır. 1. ve 4. tarama verileri tarama cihazının sahip olduğu TimeLapse özelliğiyle çakıştırılmıştır ve her diş, renk farkına göre 0’dan 4’e kadar skorlanmıştır. Ayrıca bu modellerde OrthoCAD® programıyla 6-6 arası dişlerin meziodistal boyutları, interkanin mesafe, interpremolar mesafe, intermolar mesafe ölçülmüştür. Ölçümler 3 kere tekrarlanmış ve ortalamalar kaydedilmiştir. Verilerin analizi SPSS programı ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin dağılımı Shapiro Wilk analizi ile değerlendirilmiştir. BULGULAR: Maksiller anterior ve posterior dişlerin ve mandibular anterior ve posterior dişlerin mesiodistal boyutlarının 1. ve 4. taramalar arası karşılaştırılmasında istatistiksel olarak anlamlı fark kaydedilmemiştir (p>0,05). Maksiller ve mandibular interkanin, interpremolar ve intermolar mesafeler için de istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05). 1. ve 4. dijital tarama görüntülerinin çakıştırılmasıyla kaydedilen ortalama hata maksiller anterior bölge için 0,240, posterior bölge için 0,985, mandibula anterior bölge için 0,239, posterior bölge için 0,131 bulunmuştur. SONUÇ: Çalışmada değerlendirilen tarama verileri 1. ve 4. taramalar arası uyumluluk göstermiştir. iTero Element cihazının koruyucu kılıfları hidrojen peroksit ile sterilizasyon sonucunda dijital ölçülerin hassasiyetlerinde azalmaya sebep olmamıştır ve klinik performansları korunmuştur.
 • PublicationMetadata only
  Tarama Başlıkları Hidrojen Peroksit Sterilizasyonuyla Tekrar Kullanılabilir mi? Pilot Çalışma
  (2023-05-21) Yılmaz B.; Kayasaroğlu D.; Arslan M.; Sunal Aktürk E.; Şeker E. D.; YILMAZ, BERZA; ARSLAN, MERİÇ; ŞEKER, ELIF DILARA
  AMAÇ: Sık kullanılan ağıziçi tarayıcılardan iTero Element cihazının tarama başlığına tek kullanımlık olarak lanse edilen koruyucu bir parça takılmaktadır. Her taramada değiştirilmesi gereken bu başlık çevresel atık yönetimi ve ekonomik açıdan bir takım dezavantajları beraberinde getirmektedir.Bu çalışmanın amacı, tek kullanımlık olarak lanse edilen ağız içi tarama başlığı koruyucularının hidrojen peroksit ile sterilizasyonunun dijital ölçülerin hassasiyeti üzerindeki etkisini değerlendirmektir. GEREÇ ve YÖNTEM: Çalışmaya dahil olan 13 hastanın i-Tero tarama cihazı ile ağız içi taraması X Ortodonti Kliniği’nde gerçekleştirilmiştir. İlk tarama paketten çıkartılan başlık koruyucularla firma talimatlarına uyularak yapılmıştır. Kullanılan başlıklar sterilizasyon biriminde Hidrojen Peroksit ile (45°C’de 45 dk.) sterilize edilmiştir. 2. 3. ve 4. ağız içi taramalar gerçekleştirilmiş ve taramalar arasında sterilizasyon işlemi tekrarlanmıştır. 1. ve 4. tarama verileri tarama cihazının sahip olduğu Time Lapse özelliğiyle çakıştırılarak ve Orthocad programında 6-6 arası dişlerin meziodistal boyutları, interkanin mesafe, interpremolar mesafe, intermolar mesafe ölçülerek değerlendirilmiştir. Time Lapse özelliğiyle çakıştırılan modellerde her diş renk farkına göre 0’dan 4’e kadar skorlanmıştır.BULGULAR: Maksiller ve mandibular anterior ve posterior dişlerin meziodistal boyutlarının 1. ve 4. taramalar arası karşılaştırılmasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark kaydedilmemiştir (p>0.05). Aynı durum maksiller ve mandibular interkanin, interpremolar ve intermolar mesafeler için de gözlenmiştir (p>0.05). Time lapse özelliğiyle kaydedilen ortalama hata maksiller anterior bölge için 1,025, posterior bölge için 1,125, mandibular anterior bölge için 1,025, posterior için 1,089 bulunmuştur. SONUÇ: Çalışmada değerlendirilen tarama verileri 1. ve 4. taramalar arası uyumluluk göstermiştir. Pilot çalışmanın sonuçlarına göre iTero Element cihazının tarama başlıkları Hidrojen Peroksit ile 45°C’de 45 dk. sterilizasyonu sonucunda klinik performanslarını korumuştur.