Goal:
12 - Sorumlu Üretim ve Tüketim

Loading...
Project Logo
Description
SORUMLU ÜRETİM VE TÜKETİM Sürdürülebilir üretim ve tüketim kalıplarını sağlamak: Ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınmayı başarmak için, malları ve kaynakları üretme ve tüketme biçimlerimizi değiştirmek suretiyle ekolojik ayak izimizi derhal azaltmamız gerekiyor. Dünya genelinde en büyük su tüketicisi tarımdır ve tarımsal sulama, insanların kullandığı tüm taze suyun yaklaşık %70’ini buluyor.

Publication Search Results

Now showing 1 - 1 of 1
  • PublicationOpen Access
    Anticholinesterase furocoumarins from Heracleum platytaenium, a species endemic species to Ida Mountains
    (2013-01-01) Dincel, DEMET; Hatipoglu, Seda Damla; GOREN, AHMET CEYHAN; Topcu, Gulacti; DİNCEL, DEMET; GÖREN, AHMET CEYHAN; TOPÇU, GÜLAÇTI
    The petroleum ether extract of Heracleum platytaenium afforded 8 furocoumarins (psoralen, bergapten, xanthotoxin, pimpinellin, isopimpinellin, sphondin, byakangelicin, and heraclenol) and the methanol extract of H. platytaenium gave only 1 glycosylated dihydrofurocoumarin, apterin. In addition, stigmasterol was also obtained from petroleum ether extract. Structure identification of the isolated compounds has been achieved by using spectroscopic methods, namely 1D and 2D NMR experiments and mass spectral analyses. The antioxidant activity of the extracts and pure compounds was investigated by 2 methods, including DPPH free radical scavenging activity and lipid peroxidation inhibitory activity by beta-carotene-linoleic acid assays. The anticholinesterase activity of petroleum ether and methanol extracts of the plant and the isolated furocoumarins was investigated against acetylcholinesterase and butyrylcholinesterase enzymes by the Ellman method in vitro.