Goal:
11 - Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar

Loading...
Project Logo
Description
SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİR VE YAŞAM ALANLARI Şehirleri ve insan yerleşimlerini kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir kılmak. Dünya nüfusunun yarıdan fazlası artık kentlerde yaşıyor. 2050 yılına kadar bu rakam 6,5 milyar, yani dünya nüfusunun üçte ikisi olacaktır. Kentsel alanlarımızı inşa etme ve yönetme biçimimizi önemli ölçüde değiştirmezsek, sürdürülebilir kalkınmayı başaramayız.

Publication Search Results

Now showing 1 - 3 of 3