Goal:
16 - Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Loading...
Project Logo
Description
Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar Sürdürülebilir kalkınma için barışçıl ve kapsayıcı toplumlar tesis etmek, herkes için adalete erişimi sağlamak ve her düzeyde etkili, hesap verebilir ve kapsayıcı kurumlar oluşturmak. Barış, istikrar, insan hakları ve hukukun üstünlüğüne dayalı etkin yönetim olmadan, sürdürülebilir kalkınma olmasını bekleyemeyiz. Gittikçe artan ölçüde bölünmüş bir dünyada yaşıyoruz. Bazı bölgelerde barış, güvenlik ve refah sürekli iken, diğer bazı bölgelerde ise bitmek bilmeyen çatışma ve şiddet sarmalı var. Ancak bu, hiçbir şekilde kaçınılmaz sonuç değildir ve mutlaka çözümlenmelidir.

Publication Search Results

Now showing 1 - 1 of 1
  • PublicationMetadata only
    Non-profit Organizations: A Path for Social Economy
    (Istanbul University Publication, 2023-02-01) Toker K.; TOKER, KEREM
    The structural basis of the social economy is non-profit organizations. Therefore, understanding the structure and management principles of non-profits is essential to create a global economy based on solidarity. However, despite the critical importance and role of non-profit organizations, studies on non-profit organizations are not holistic from a managerial perspective. For this reason, a holistic approach that covers all economic, political, and social components is needed when analyzing the social economy and NPOs Toward this aim, in this section, nonprofits are examined based on their organizational structure and management principles. This examination will compare for-profit and non-profits organizations’ mission, organizational structure, performance criteria, etc. The lack of profit in non-profit organization’s (NPO) mission stands out as the most crucial difference that shapes their management characteristics and organizational structure.Keywords: Social Organizations, Social Economy, Organizational Structure, Non-profit Organizations