Goal:
13 - İklim Eylemi

Loading...
Project Logo
Description
İklim Eylemi İklim değişikliği ve etkileri ile mücadele için acilen eyleme geçmek. Dünya üzerinde iklim değişikliğinin ağır etkilerini bizzat yaşamayan tek ülke yoktur. Sera gazı emisyonları atmaya devam ediyor ve şu anda, 1990 yılındaki düzeye göre %50 artmış durumdadır. Doğu Avrupa ve Orta Asya, büyük sera gazı emisyonu üreticileri değiller; ancak iklim değişikliğinin sonuçlarından orantısız biçimde zarar görüyorlar. Küresel ısınma, insanların hayatını ciddi ölçüde etkiliyor. Hemen şimdi harekete geçmeliyiz.

Publication Search Results

Now showing 1 - 3 of 3
 • Publication
  Metadata only
  Indirect Effect Of A Dentistry And Medical School Hospital Before And After Covid-19 On The Environment
  (2021-03-20T00:00:00Z) Ekinci, Esma; Armagan, Sara; KILIÇ, BANU
  Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’ne göre küresel ısınma tüm dünyada insanların karşılaştığı ciddi sorunlardan biridir.(WHO 2011) Gelecek nesiller için dünyanın uzun bir süre daha var olması önem taşımaktadır. Dolayısıyla bir diş hekimi olarak çevre dostu bir yöntem kullanarak doğanın ko runmasına yönelik katkı sağlamak bizim sorumluluğumuzdur. Küresel ısınmanın en önemli sebeplerinden biri de çevresel kirliliktir. Yapılan çeşitli araştırmalara göre, diş hekimliğinin çevreye etkisi değerlendirilmiştir. Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Sistemi (NHS)’ne göre karbon ayakizine en büyük katkıyı dental servislere yapılan giriş çıkışlar ve tedarik süreci oluşturmaktadır. Diş hekimliği klinikleri, diğer sağlık kuruluşlarına kıyasla daha az atık üretiyor olsa da, son on yılda dental atıklarda önemli bir artış gözlenmektedir. Çeşitli ülkelerde yapılan akademik araştırmalarda, Covid-19 sürecinden bağımsız olarak değerlendirilen kliniklerden esinlenerek Bezmialem Vakıf Üniversitesi Diş Hekimliği ve Tıp Fakültesi Hastanelerinde bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışma, Covid-19 öncesi ve sonrası bir diş hekimliği ve tıp fakültesi hastanesinin kullandığı ve harcadığı materyallerin (2019-2020 yıllarının Haziran-Aralık ayları arasındaki dezen-fektan, sabun, kağıt, hasta sayısı, doğalgaz, elektrik ve geri dönüşüm atıkları) derlenmesiyle sağlık sektörünün karbon ayakizinin bu süreçte hangi yönlerde değişime uğradığını belirtmektedir. Matery-allerin belirlenen süreçlerdeki hem yıllık değişimi hem de hasta başına düşen birim değişimi dikkate alınmıştır. Sağlık sektöründeki bireyler olarak bu süreci nasıl değerlendirmiş olduğumuzu gösteren bu çalışma, gelecekte benzer pandemilerin yaşanması durumunda öngörülecek durumları ve dikkat edilmesi gereken noktaları göz önüne sermiştir
 • Publication
  Metadata only
  Radyoterapiye bağlı rat testisinde meydana gelen histolojik değişiklikler üzerine ozon tedavisinin koruyucu bir etkisi var mıdır?
  (2016-10-30) İLBEY, YUSUF ÖZLEM; AYDOĞDU, İBRAHİM; ÇOBAN, GANİME; EKİNCİ, RAHMİ GÖKHAN; MIRAPOGLU, S. L.; ÇAY, ALİ; KIZILTAN, HURİYE ŞENAY; SILAY, MESRUR SELÇUK; SEMERCİ, MEHMET BÜLENT; AYDOĞDU, İBRAHİM; ÇOBAN, GANİME; ÇAY, ALI; KIZILTAN, HURİYE ŞENAY
 • Publication
  Metadata only
  Cisplatine bağlı rat testisinde meydana gelen histopatolojik değişikliklere karşı ozon tedavisinin koruyucu bir etkisi var mıdır?
  (2017-10-28) AYDOĞDU, İBRAHİM; EKİNCİ, RAHMİ GÖKHAN; YILDIZ, PELİN; MIRAPOĞLU, SEMİH LÜTFİ; ÇAY, ALİ; SEMERCİ, MEHMET BÜLENT; İLBEY, YUSUF ÖZLEM; AYDOĞDU, İBRAHİM; YILDIZ, PELİN; MİRAPOĞLU, SEMİH LÜTFİ; ÇAY, ALI