Now showing items 1-1 of 1

    • Puberte Prekoks ve Prematür Telarş ile Serum İrisin Düzeyi İlişkisi 

      Kutlu, Esra; Özgen, İlker Tolga; Bulut, Huri; Otçu Temur, Hafize; Torun, Emel; Cesur, Yaşar (2019-04-17)
      Amaç: İrisin, -Fibronectin type III domain containing 5- (FNDC5) adı verilen bir transmembran proteinin yıkımı ile ortaya çıkan yenikeşfedilmiş bir adipomyokindir. Daha önce prepubertal dönemde ve puberte evrelerinde irisin ...