Now showing items 1-10 of 10

  • A Case with Laron Syndrome 

   ÖZGEN, İLKER TOLGA; CESUR, Yaşar; Kutlu, Esra; Yesil, Gozde (2019-07-01)
   Laron syndrome (LS) is a rare disorder leading to short stature as a result of growth hormone (GH) insensitivity. It is caused by mutations in GH receptor gene and characterized by post-natal growth retardation, craniofacial ...
  • Ailesel Hiperparatiroidizm: Olgu Sunumu 

   Özgen, İlker Tolga; Kutlu, Esra; Nursoy, Hatice; Cesur, Yaşar; Yeşil, Gözde (2018-04-18)
   Giriş: Ailesel hiperparatiroidizm; benign ailesel hipokalsiürik hiperkalsemi (FHH), izole ailesel hiperparatiroidizm, hiperparatiroidizm-jawtümör sendromu (HPT-JT) ve multipl endokrin neoplazi sendromlarının içinde yer ...
  • Çölyak Hastalığı, Vitiligo ile Birliktelik Gösteren Ailevi Hiperreninemik Hipoaldosteronizm Tip 1 Vakası 

   Kutlu, Esra; Cesur, Yaşar; Yeşil, Gözde; Özgen, İlker Tolga (2018-04-18)
   Amaç: Aldosteron sentezinin en sık kalıtsal bozukluğu 21 hidroksilaz eksikliği nedenli konjenital adrenal hiperplazi iken, izole aldosteroneksikliği nadirdir. Erken süt çocukluğunda başvuran, 9 aylık iken çölyak, 2 yaşında ...
  • Pseudohypoparathyroidism Type Ia with Normocalcemia 

   Kutlu, Esra; CESUR, Yaşar; ÖZGEN, İLKER TOLGA; Yesil, Gozde (2019-04-01)
   Pseudohypoparathyroidism (PHP) is a heterogeneous group of disorder with parathormone target organ resistance, characterized by hypocalcemia, hyperphosphatemia and high blood parathormone (PTH). Typical phenotypic symptoms ...
  • Puberte Prekoks ve Prematür Telarş ile Serum İrisin Düzeyi İlişkisi 

   Kutlu, Esra; Özgen, İlker Tolga; Bulut, Huri; Otçu Temur, Hafize; Torun, Emel; Cesur, Yaşar (2019-04-17)
   Amaç: İrisin, -Fibronectin type III domain containing 5- (FNDC5) adı verilen bir transmembran proteinin yıkımı ile ortaya çıkan yenikeşfedilmiş bir adipomyokindir. Daha önce prepubertal dönemde ve puberte evrelerinde irisin ...
  • Serum İrisin Düzeyinin Puberte Evreleri ile İlişkisi 

   Meriç, Zeynep; Cesur, Yaşar; Özgen, İlker Tolga; Kutlu, Esra (2018-04-18)
   Amaç: Puberte, cinsel olgunlaşmanın kazanıldığı karmaşık bir gelişim sürecidir.Çocukluk çağında baskı altında olan nörohipofiz aksını uyaran sinyallerin, vücut yağ oranının belli bir seviyeye gelmesinden sonra salgılandı ...
  • Sitokrom P450 Oksidoredüktaz Eksikliği Olan bir Olgu 

   Özgen, İlker Tolga; Kutlu, Esra; Nursoy, Hatice; Cesur, Yaşar; Yeşil, Gözde (2019-04-18)
   Amaç: Sitokrom P450 Oksidoredüktaz (POR) eksikliği, adrenal yetmezliğin nadir formlarından biridir. Erkek çocuklarda kuşkulu genital yapıyasebep olur. Kraniyal sinostoz ve radyoulnar sinostozla giden iskelet anomalileri ...
  • The Relationship Between Precocious Puberty and Premature Thelarche with Serum Irisin Levels 

   Özgen, İlker Tolga; Kutlu, Esra; Bulut, Huri; Temur, Hafize Otcu; Torun, Emel; Cesur, Yaşar (2019-09-01)
   https://www.karger.com/?DOI=10.1159/000495021
  • The Relationship Between Precocious Puberty and Premature Thelarche withSerum Irisin Levels 

   Özgen, İlker Tolga; Kutlu, Esra; Bulut, Huri; Otçu Temur, Hafize; Torun, Emel; Cesur, Yaşar (2019-09-19)
   Background and Aims: Irisin is a newly discovered adipomyokine that occurs by the cleaved from a transmembrane protein called -Fibronectintype III domain containing 5- (FNDC5). Previously, there was a change in irisin ...
  • Tiroid Hormon Direncini Taklit Eden Bir Olgu 

   Kutlu, Esra; Aslanger, Ayça Dilruba; Özgen, İlker Tolga; Sarıtaş, Betül; Yeşil, Gözde; Cesur, Yaşar (2019-04-17)
   Giriş: Tiroid hormon hiposensitivitesine yol açan durumlar üç grupta sınıflandırılabilir. Bunlardan ilki klasik tiroid reseptöründeki kusurlarabağlı olarak gelişen tiroid hormon direnci, ikincisi tiroid hormon membran ...