Now showing items 1-16 of 16

  • Ailesel Hiperparatiroidizm: Olgu Sunumu 

   Özgen, İlker Tolga; Kutlu, Esra; Nursoy, Hatice; Cesur, Yaşar; Yeşil, Gözde (2018-04-18)
   Giriş: Ailesel hiperparatiroidizm; benign ailesel hipokalsiürik hiperkalsemi (FHH), izole ailesel hiperparatiroidizm, hiperparatiroidizm-jawtümör sendromu (HPT-JT) ve multipl endokrin neoplazi sendromlarının içinde yer ...
  • ASSOCIATION OF PULMONARY HEMOSIDEROSIS AND CELIAC DISEASE 

   Dogan, Murat; Bektas, Mehmet Selcuk; Dogan, Sekibe Zehra; Aktar, Fesih; Cesur, Yaşar (2011-05-01)
   Idiopathic pulmonary hemosiderosis (IPH) is a rare disease of unknown autoimmune etiology mainly affecting children and adolescents. We report the case of an 6-years-old boy with cough and tiredness. There were no ...
  • Celiac disease with celiac crisis Çöliak kriz ile seyreden çöliak hastalıǧı 

   Dogan, Murat; Yuca, Sevil Ari; Acikgöz, Mehmet; Doǧan, Sekibe Zehra; Kaya, Avni; Cesur, Yaşar (2010-01-01)
  • CONGENITAL HYPOTHYROIDISM WITH ISOLATED FIBULA AGENESIS 

   Dogan, Murat; Yilmaz, Cahide; Caksen, Hueseyin; Cesur, Yaşar; Akpinar, Fuat; Gueven, Ahmet Sami (2010-05-01)
   Although congenital hypothyroidism is seen often as an isolated case, it can also be seen as a part of some syndromes like Schinzel-Giedion, Aicardi-Goutieres-like, cleidocranial dysplasia and deletion of 18q. It is also ...
  • Çölyak Hastalığı, Vitiligo ile Birliktelik Gösteren Ailevi Hiperreninemik Hipoaldosteronizm Tip 1 Vakası 

   Kutlu, Esra; Cesur, Yaşar; Yeşil, Gözde; Özgen, İlker Tolga (2018-04-18)
   Amaç: Aldosteron sentezinin en sık kalıtsal bozukluğu 21 hidroksilaz eksikliği nedenli konjenital adrenal hiperplazi iken, izole aldosteroneksikliği nadirdir. Erken süt çocukluğunda başvuran, 9 aylık iken çölyak, 2 yaşında ...
  • Endocrinological assesment of children with bronchiectasis 

   Özgen, İlker Tolga; Çakır, Erkan; Gedik, Ahmet Hakan; Gökçe, Selim; Nursoy, Mustafa Atilla; Cesur, Yaşar (2014-09-18)
  • Hypernatremia in hospitalized children 

   Yuca, Sevil; Cesur, Yaşar; Caksen, Huseyin; Arslan, Derya; Yilmaz, Cahide; Kaya, Avni (2017-01-01)
   Objective: Hypernatraemia has serious complications such as brain injury, brain oedema and seizure. In this study, the incidence among children hospitalized hypernatremia, causes, development time, clinical features, and ...
  • Kistik Fibrozis dısı bronsiektazi hastaların endokrinolojik açıdan degerlendirilmesi 

   Özgen, İlker Tolga; Çakır, Erkan; Nursoy, Mustafa Atilla; Cesur, Yaşar (2015-04-02)
  • LATE ONSET ARGININE SUCCINATE LYASE DEFICIENCY WITH NORMAL PLASMA AMMONIA LEVEL 

   Yilmaz, Cahide; Dogan, Murat; Cesur, Yaşar; Caksen, Huseyin; Yuca, Sevil Ari; Atas, Bulent; Tuncer, Oguz (2011-01-01)
   Arginine succinate lyase (ASL) deficiency is one of the most common cause of urea cycle defect and shows all characteristics of this disorders. This disease is presented with hyperammonemia, abnormally kinky hair and mental ...
  • Puberte Prekoks ve Prematür Telarş ile Serum İrisin Düzeyi İlişkisi 

   Kutlu, Esra; Özgen, İlker Tolga; Bulut, Huri; Otçu Temur, Hafize; Torun, Emel; Cesur, Yaşar (2019-04-17)
   Amaç: İrisin, -Fibronectin type III domain containing 5- (FNDC5) adı verilen bir transmembran proteinin yıkımı ile ortaya çıkan yenikeşfedilmiş bir adipomyokindir. Daha önce prepubertal dönemde ve puberte evrelerinde irisin ...
  • Rickets in healthy adolescents in Van, the eastern of Turkey 

   Üner, Abdurrahman; Acar, Mehmet Nuri; Cesur, Yaşar; Doǧan, Murat; Çaksen, Hüseyin; Temel, Hayrettin; Sal, Ertan; Özbek, Hanef (2010-12-23)
  • Serum İrisin Düzeyinin Puberte Evreleri ile İlişkisi 

   Meriç, Zeynep; Cesur, Yaşar; Özgen, İlker Tolga; Kutlu, Esra (2018-04-18)
   Amaç: Puberte, cinsel olgunlaşmanın kazanıldığı karmaşık bir gelişim sürecidir.Çocukluk çağında baskı altında olan nörohipofiz aksını uyaran sinyallerin, vücut yağ oranının belli bir seviyeye gelmesinden sonra salgılandı ...
  • Sitokrom P450 Oksidoredüktaz Eksikliği Olan bir Olgu 

   Özgen, İlker Tolga; Kutlu, Esra; Nursoy, Hatice; Cesur, Yaşar; Yeşil, Gözde (2019-04-18)
   Amaç: Sitokrom P450 Oksidoredüktaz (POR) eksikliği, adrenal yetmezliğin nadir formlarından biridir. Erkek çocuklarda kuşkulu genital yapıyasebep olur. Kraniyal sinostoz ve radyoulnar sinostozla giden iskelet anomalileri ...
  • The Relationship Between Precocious Puberty and Premature Thelarche with Serum Irisin Levels 

   Özgen, İlker Tolga; Kutlu, Esra; Bulut, Huri; Temur, Hafize Otcu; Torun, Emel; Cesur, Yaşar (2019-09-01)
   https://www.karger.com/?DOI=10.1159/000495021
  • The Relationship Between Precocious Puberty and Premature Thelarche withSerum Irisin Levels 

   Özgen, İlker Tolga; Kutlu, Esra; Bulut, Huri; Otçu Temur, Hafize; Torun, Emel; Cesur, Yaşar (2019-09-19)
   Background and Aims: Irisin is a newly discovered adipomyokine that occurs by the cleaved from a transmembrane protein called -Fibronectintype III domain containing 5- (FNDC5). Previously, there was a change in irisin ...
  • Tiroid Hormon Direncini Taklit Eden Bir Olgu 

   Kutlu, Esra; Aslanger, Ayça Dilruba; Özgen, İlker Tolga; Sarıtaş, Betül; Yeşil, Gözde; Cesur, Yaşar (2019-04-17)
   Giriş: Tiroid hormon hiposensitivitesine yol açan durumlar üç grupta sınıflandırılabilir. Bunlardan ilki klasik tiroid reseptöründeki kusurlarabağlı olarak gelişen tiroid hormon direnci, ikincisi tiroid hormon membran ...