Now showing items 1-4 of 4

  • Aile Hekimliğinde Her Yönüyle Beslenme 

   Yüzbaşıoğlu, Merve; Özder, Aclan; Bolat, Erkan (2021-03-01)
   Aile hekimliği pratiğinde ramazan ayı, hastalara özen gerektiren özel bir aydır. Normalde ara öğünlerle birlikte 5-6 olan öğün sayısı iki öğüne düşer. Güneşin doğuşundan batışına aç kalınır, popüler deyişle bir nevi ...
  • Bir Üniversitenin Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kuruluna Yapılan Başvurularda Eksiklikler ve Sıklıkla Yapılan Hatalar 

   Meral, İsmail; Aştı, Türkinaz; Soysal, Ömer; Yıldırım, Nuran; Özçelik, Semra; Aydın, Teoman; Akbaş, Fahri; Temel, Binnur; Özder, Aclan; Büyükpınarbaşılı, Nur; Dönmez, Nazmiye; Alkaya, Mustafa Fırat (2019-08-01)
   Girişimsel olmayan araştırmalarda, ilgili etik kurulun onayını almadan çalışmalara başlamak mümkün değildir. Dünya Sağlık Örgütü-nün kurallarına göre, gerekli tüm belgeleri içeren başvuru dosyası ilgili Etik Kurula eksiksiz ...
  • Ev izolasyonuna alınan hastaların covid-19 enfeksiyonu ve temas ile ilgili bilgi, tutum ve davranışları 

   Baktır Altuntaş, Sibel; Yüksel Salduz, Zeyneb İrem; Altuntaş, Bülent; Özder, Aclan (2021-03-27)
   Aim:Aile Sağlığı Merkezi’ne (ASM) kayıtlı hastalar arasında evizolasyonuna alınan hastaların Covid-19 enfeksiyonu hakkındabilgi düzeyini ölçmek, ev izolasyonunda uymaları gerekenkurallar ve kurallara uymalarında etkili ...
  • Flurbiprofene bağlı tek taraflı perioküler kanama: Nadir bir ilaç yan etkisi 

   Yüksel, Zeyneb İrem; Özder, Aclan (2019-10-01)
   Non-steroidal anti-inflamatuar ilaçlar birçok endikasyonda sıklıklakullanılmaktadır. Bu ilaçların nadir görülen yan etkileri debilinmelidir. Bu çalışmada 100 mg oral flurbiprofen alımındansonra gelişen tek taraflı perioküler ...