Now showing items 21-40 of 938

   Subject
   DAĞ A., Stenzel M. H. , -Controlling Morphology of Glyco nanoparticles in Water-, IUPAC 11th International Conference on Advanced Polymers via Macromolecular Engineering, 18 - 22 October 2015 [1]
   Dağ A., Yiğit G., Omurtag Özgen P. S. , Atasoy S., Gürek A. G. , -Hedefli Upconversion Lüminesans Biyonanoprobların Hazırlanması ve Teranöstik Uygulamaları-, 6. Biyomalzeme Günleri, İstanbul, Türkiye, 9 - 10 Aralık 2019, ss.1 [1]
   DAĞ N., GÜLEN B., SÖNMEZ E., -ADROPIN AS NEW BIOCHEMICAL MARKER TO DIAGNOSE OF PATIENTS WITH ACUTE CORONARY SYNDROME-, EACEM 2016, Antalya, Türkiye, 10 - 13 November 2016, ss.171 [1]
   DAĞCI M., -Current Approaches to Preoperative Skin Preparation: Literature Review-, 9th Congress Of European Operating Room Nurses Association, Den Haag (Lahey), Hollanda, 16 Mayıs 2019 [1]
   DAĞCI M., -Model and Theory Based Nursing Researches Between the Years 2008-2018 in Turkey: A Systematic Review-, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.2017, ss.929-943, 2019 [1]
   DAĞCI M., ALBAYRAM T., -Artroskopik Cerrahi ile İlişkili Cilt Yanıklarının Önlenmesi: Ameliyathane Hemşireleri Neler Yapabilir?-, 3. Uluslararası 11. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2019 [1]
   DAĞCI M., ALBAYRAM T., -One of the Occupational Hazards in the Operating Room: Bone Cement-, 3. Uluslararası 11. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2019 [1]
   DAĞCI M., AVCI E., Akman E., -Türkiye’de Hemşire İle İlgili Yapılan İnternet Aramalarının İncelenmesi-, 5. Ulusal 1. Uluslararası Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Sakarya, Türkiye, 15 Kasım 2018, ss.384 [1]
   DAĞCI M., GÜLŞAH B., KAYNAK K., LEYLA M., ŞEYMANUR P., -Surgical Nursing Postgraduate Theses Between The Years 1991-2019 in Turkey-, Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi, cilt.2, ss.160-169, 2020 [1]
   DAĞCI M., Kekeç M., AVCI E., Taslak H., -Türkçe Web Sitelerindeki Diyabet İle İlgili Bilgilerin Kalite Analizi: Pilot Çalışma-, İstanbul Gelişim Üniversitesi I. Ulusal Sağlık Bilimleri Öğrenci Kongresi, İstanbul, Türkiye, 18 - 19 Nisan 2019 [1]
   DAĞCI M., SAYIN Y., -Needlestick and sharps injuries among operating room nurses, reasons and precautions-, 9th Congress Of European Operating Room Nurses Association, Den Haag (Lahey), Hollanda, 16 Mayıs 2019, ss.22 [1]
   DAĞCI M., SAYIN Y., -Needlestick and sharps injuries among operating roomnurses, reasons and precautions-, 9th Congress Of European Operating Room Nurses Association, Den Haag (Lahey), Türkiye, 16 Mayıs 2019 [1]
   DAĞCI M., SAYIN Y., -Toxic Effects of Bone Cement on The Operating Room Health Workers: A Systematic Review-, 9th Congress Of European Operating Room Nurses Association, Den Haag (Lahey), Hollanda, 16 Mayıs 2019, ss.58 [1]
   Dağcı M., Albayram T., -Flip-Over Technique for Fitting the Surgical Gloves to the Desired Hand-, International Nursing Care and Research Congress 2019, Gaziantep, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2019, ss.384-389 [1]
   Dağcı M., Alptekin H. M. , -Perioperative Precautions for Novel Coronavirus Outbreak -, Bezmialem Science, cilt.8, ss.58-62, 2020 [1]
   Dağcı M., Sayın Y., -Needlestick and Sharps Injuries Among Operating Room Nurses, Reasons and Precautions-, Bezmiâlem Science, cilt.9, sa.3, ss.317-325, 2021 [1]
   Dağcı M., Tıbbi Belgelerin Gizliliği ve Etik Kurallar, -Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik Programı ve Mesleki Uygulamalar-, Yalçınkaya. Ö.,Zayim Gedik. K., Editör, Hiperkitap, İstanbul, ss.95-112, 2021 [1]
   Dağdelen H., Ülker G., Fettahoğlu E., Çağlayan O., Aydınoğlu F., ÜSTÜNOVA S., ÜYÜKLÜ M., -Eritrosit agregasyon kinetiğine hipoksinin etkisi-, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi III.Sınıf Bilimsel ve Sosyal Konulu Seçmeli Ders Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 01 June 2015, cilt.1, ss.1 [1]
   Daǧ M., Kuruş M., Söǧütlü G., Eşrefoǧlu M., Öztürk F., YOLOĞLU S., Otlu A., -The morphological and numeral changes of goblet cells in the jejunum of ischemia-reperfusion applied rats İskemi-reperfüzyon uygulanan si{dotless}çan jejunum goblet hücrelerinin morfolojik ve sayi{dotless}sal deǧişimi-, Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences, cilt.30, ss.952-961, 2010 [1]
   Dai X., Zhang W., Li H., Huang T., Li M., Quan C., Zhang Q., Davies S. R. , Warren J., Lo M., -CCQM-K104 key comparison (avermectin B(1)a) on the characterization of organic substances for chemical purity-, METROLOGIA, cilt.54, 2017 [1]